SERIÁL NA TÉMA VODA, DÍL IX.: ZAJÍMAVOSTI, KTERÉ BY VÁM NEMĚLY UNIKNOUT

0

Vodohospodářské sdružení Turnov vám v seriálu představovalo vodohospodářský majetek sloužící každý den pro bezproblémové zásobování pitnou vodou a odkanalizování Turnova a sousedních obcí. Dnes přinášíme poslední díl. Snažili jsme se naznačit, jak je vlastnictví vodohospodářského majetku a provozování vodovodů a kanalizací různorodé. Na závěr si dovolíme uvést ještě některé důležité zajímavosti a informace. Více najdete na internetových stránkách www.vhsturnov.cz.

* Vodárenství je tak důležité pro chod státu, že je mnoha ministerstvy a úřady opakovaně kontrolováno a regulováno. Všechny činnosti jsou vykonávány ve finální prospěch zákazníků – obyvatel a firem. Nejčastější jsou kontroly hygieniků, správců vodních toků a také vlastní provozní laboratorní kontroly. Opakované však jsou i kontroly finančních úřadů na bezchybnost cenové kalkulace, desítky kontrol na přidělené dotace či na hospodaření vlastnických subjektů. Ani Evropa nezahálí a diktuje další a další předpisy.

* Vodohospodářství je zcela nezbytná věc pro každodenní chod měst a obcí. Jak je složité řídit město, ukáže následující příklad. Ještě relativně nedávno naše město nezřizovalo městskou policii a ani nemělo za cíl přeměnit areál Maškových zahrad. Ale život v Turnově přesto fungoval. Je jasné, že je v dnešní době činnost městské policie extrémně důležitá a že sportoviště v Maškovce budou klíčová pro příjemnější náplň volného času a mnoho sportovních aktivit. Objektivně však řečeno – nejsou nezbytné a Turnov by se bez nich obešel. Dvouletý provoz policie a výstavba koupaliště s kluzištěm přijdou město na 200 mil. Kč. Ty samé peníze nutně potřebují také vodovody a kanalizace v příštích pěti letech pro to, aby byl základní majetek pro každodenní chod města bez havárií, splnil všechny legislativní požadavky, nebo aby město mohlo opravit klíčové silnice. Který výdaj je tedy důležitější?

* Sedm zaměstnanců VHS Turnov, jejichž činnost řídí 28 starostů a dalších zástupců členských měst a obcí, je odpovědných za vodohospodářství všech velkých měst okresu Semily a mnoha dalších obcí. Nezabezpečují jen obnovu a pořízení nového majetku, ale také nepřímé řízení každodenního bezchybného fungování provozní složky. Koncesní model vzájemného vztahu vlastníka a provozovatele začnou starostové za pár let vyhodnocovat. Nejdéle v roce 2019 musí říci, zda zůstane oddělena vlastnická role (VHS Turnov) od provozní role (SčVK, a. s.), nebo zda si města založí vlastní velkou provozní společnost (nejméně 100 zaměstnanců) s celookresní působností. Důvody pro případnou zásadní změnu mohou být v zásadě dva – starostové si budou věřit, že svoji nově založenou firmu budou věcně řídit lépe než dnešní provozovatel, nebo budou přesvědčeni, že vylepší efektivitu provozních nákladů ve vazbě na kalkulaci vodného a stočného. Pokud si založí provozní společnost, pak však budou muset hned na začátku vynaložit desítky milionů korun na vstupní investice při pořízení nezbytného majetku svojí nové velké firmy.

* Kvalita pracovníků všech řídicích stupňů provozovatele SčVK, a. s., je velmi vysoká. K jejich práci je potřeba výrazná zkušenost a vzdělání z mnoha oblastí. Řídit technologicky složité provozy čistíren a úpraven pitné vody, nebo mít zkušenosti a znalosti o péči o stovky kilometrů sítí vyžaduje vysokou odbornost každého. Práce je to však extrémně zajímavá, a proto zůstávají pracovníci vodáren u své profese velmi často celý život. Aby toto hodnocení platilo další desítky let, musí státní školství v této oblasti zlepšit svoji činnost. I města a obce však musí spoluvytvářet co nejlepší podmínky pro jejich práci.

* Největším rozhodovacím problémem našich starostů začíná být koncesní odpovědnost. Stát si vůči nim při schvalování koncese velmi správně vynutil stav, kdy nám může provozovatel s daleko větší mírou závažnosti oznamovat, kterou investici nutně potřebuje, aby mohl dodávat pitnou vodu a odvádět vody splaškové dle ustanovení uzavřených smluv se zákazníky a v souladu se všemi přísnými státními předpisy. Naše případná alibistická či negativní pozice – nedáme peníze, protože nemáme ve svých rozpočtech a navíc nechceme zdražovat cenu – proto není v dnešním rovnocenném koncesním vztahu dlouhodobě udržitelná.

* Cena vody stále zůstává hlavní zdrojem pro obnovu majetku. Majetek VHS je v účetních hodnotách 2,5 miliardy korun. Pro porovnání – celkový majetek města Turnova (silnice, budovy) je o celou miliardu menší. Financování obnovy majetku pouze z příjmů vodného a stočného je kvůli ohromné zanedbanosti z minulého století dlouhodobě nedostačující. Kromě krátkého období akce Čistá Jizera se nám nedaří změnit situaci, kdy se řeší většinově jen akutní případy a majetek nadále stárne a opotřebovává se.

* V roce 2015 proto bude VHS Turnov opravdu citelně postrádat peníze – nezdražili jsme podle skutečné potřeby obnovy majetku – a města č i obce přidávají minimálně. Bohužel proto budeme muset letos odložit akce, které města i obce výrazně požadují. VHS však od nového roku řídí polovina nových zástupců, proto se můžeme dočkat důležitých změn.

* Často dostáváme otázku, proč máme vodu dražší než v Praze? Odpověď je jednoduchá, srovnáváme nesrovnatelné. Je obrovský rozdíl dodávat vodu do městských sídlišť s maximální koncentrací odběratelů, a do menších sídel s převahou rodinných domů. Navíc se Praha řídí ještě dalším dlouhodobým politickým rozhodnutím – pomáhá investicím ze svého městského rozpočtu, aby nezatěžovala pouze cenu vodného a stočného.

* Pokud jsou v nějaké oblasti regionální i celostátní média silně tendenční a populistická, tak to je vodárenství! Chytře využívají toho, že se tohle téma týká každé domácnosti. Pro prodejnost a reklamní úspěchy potřebují výrazné negativní titulky. Z námi dodané dvoustránkové pozitivní a informační tiskové zprávy otisknou maximálně tři řádky, a to až po několika týdnech. Televize přijede natočit pozitivní reportáž, jen pokud jí dáme peníze. Pokud však chtějí média vyrobit neférovou senzaci, tak to jde samozřejmě rychle. I v tomto případě od nás nechtějí slyšet žádné informace, protože by jim nezapadly do jejich připraveného negativního scénáře. Nejviditelnější zlo páchají při cenových porovnáních – vědomě nechtějí připočítávat paušální poplatky za napojení na území těch vlastníků, kteří kalkulují dvousložkovou cenu. Opravdu tedy nemáme nejdražší cenu na našem území.

* V porovnání se sousedním Německem lze například vyzdvihnout, že u nás máme 2/3 spotřeby vody v domácnostech a 1/3 v průmyslu a zemědělství. V Německu je tomu naopak. Pokud tedy u nás dlouhodobě klesá prodej vodného a stočného, je to u nás dáno opravdu zejména průmyslem. Zajímavé také je, jak v České republice výrazně klesla průměrná spotřeba na obyvatele. V Německu je o 40 % vyšší. To je dáno zejména ekonomickou sílou země a jejich obyvatel. (PR)

Související články (celkem 9)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.