SERIÁL NA TÉMA VODA, DÍL I: KDE SE VODA BERE?

0

Vodohospodářské sdružení Turnov čtenářům TvA v připraveném seriálu představí vodohospodářský majetek, sloužící každý den pro bezproblémové zásobování pitnou vodou a odkanalizování Turnova a sousedních obcí. Budeme se současně snažit sdělit zajímavosti z pohledu vlastníka (VHS Turnov)  nebo provozovatele majetku (SčVK, a. s.). Další informace najdete také na webu www.vhsturnov.cz.

Celý koloběh začíná u zdrojů vody. Na Turnovsku získáváme pouze podzemní vodu, tedy nečistíme vodu z potoků, či přehrad. Nejvíce používaným zdrojem jsou čerpané studny v Dolánkách – 64 % roční spotřeby. Podobně vydatné, ale aktuálně méně využívané – spíše jen pro manipulaci v síti a havárie – jsou nudvojovické studny, které dodávají ročně do sítě 16 %.  Zbylých 20 %  dodávají podzemní gravitační zdroje z okolí Turnova – Kalich, Záborčí a štola Šlejferna. Vody ze studní jsou spíše tvrdé, vody gravitační měkké.  Zdroje mimo Turnov mají své spontánní zásobovací lokality a byly v minulosti napojeny do Turnova na principu přirozené gravitace. Zdroj ze Šlejferny má nejvyšší kvalitu. Ročně všechny zdroje dodají do sítě těsně nad jeden milion m³. Studny mají vydatnost více jak 20 l/s,  naopak zdroje v Besedicích u Kalicha jen 1 l/s. Voda zásobuje spojenou sítí Turnov, Přepeře, Ohrazenice, Rakousy, Kacanovy, Olešnici, Skalany a občas ji pro svoji potřebu použijí i Modřišice.

VÍTE, ŽE… ?
Stát vybírá z podzemních zdrojů vodní daň ve výši  2 Kč/m³, aniž by se jakkoliv podílel přímo či odpovědností na kvalitě vody či ochraně vodních zdrojů? S DPH je to celkem víc jak 20 % z ceny vodného, které obyvatelé zaplatí a jsou hned přeposlány státu. Jde o jedno z největších státních zatížení v Evropě, které velmi výrazně ovlivňuje cenu vodného.
Štola Šlejferna je dokonce důlním dílem ve smyslu české legislativy. Dvě 30metrové ražené chodby s bočními vývěry, žlabem a jímkou musíme v příštích letech rekonstruovat. 
Dostatečná kapacita kvalitativně nejlepší vody je připravena pro sportoviště v Maškově zahradě místo spotřeby dřívějších městských jatek. Pracovníci  VHS i provozovatele majetku – SčVK, a. s. – se snaží město přesvědčit, aby nebudovalo studny se složitými a investičně i provozně drahými úpravnami pro hygienické provozy budoucího sportoviště, ale jen pro technickou vodu.
V minulosti, kdy socialistický stát absencí údržby „vybydloval“ zařízení (ohromné ztráty v síti) a dotoval cenu vody, přirozeně postupně rostla spotřeba vody na obyvatele. Proto existovaly reálné plány na posílení kapacity vody přivaděčem z oblasti u Českého Dubu, či novými podzemními zdroji z Valdštejnska. Situace je dnes zcela odlišná – omezují se ztráty ze sítě, lidé šetří, v průmyslu i v domácnostech jsou nové technologie, v některých podnicích se omezuje výroba apod. Vody na Turnovsku je proto dostatek.
Mezi průmyslovou zónou Vesecko a Malým Rohozcem je stavební uzávěra, kvůli povrchovým závrtům, které umožňují dešťové vodě filtrací přes pískové vrstvy zásobovat dolánecké studny. Proto musel být i nový severní obchvat silnice I/10 stavebně řešen na principu nepropustné vany, aby se ochránily klíčové vodní zdroje před znečištěním z rostoucí dopravní zátěže a havárií.
Studny a úpravna vody v  Nudvojovicích jako plnohodnotný a klíčový zdroj musí být rekonstruovány pro budoucí generace. Jde o klíčovou připravovanou investiční akci VHS.
Stát aktuálně burcuje na poplach, že není dostatečná legislativní ochrana vodních zdrojů a že naše země není připravena na přicházející dobu sucha náhradními alternativami – nové údolní nádrže na pitnou vodu, péče o krajinu apod. Dostatek vody je klíčový pro život. (PR)

Související články (celkem 9)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.