PARLAMENTNÍ VOLBY 2017, DÍL DRUHÝ

0

Do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR kandiduje v Libereckém kraji 24 subjektů. Volby se uskuteční ve dnech 20. a 21. října 2017.

V libereckém kraji budou voliči moci vybírat z kandidátek těchto politických stran: Blok proti islamizaci – Obrana domova, Česká pirátská strana, Česká strana národně sociální, ČSSD, Dělnická strana sociální spravedlnosti, Dobrá volba 2016, KSČM, KDU-ČSL, Občanská demokratická aliance, ODS, Realisté, Rozumní – stop migraci a diktátu EU, Republikáni Miroslava Sládka, Strana Práv Občanů, Strana svobodných občanů, Strana zelených, TOP 09.
A z kandidátek těchto hnutí: ANO 2011, Cesta odpovědné společnosti, Referendum o EU, Řád národa – Vlastenecká unie, Sportovci pro společnost, Starostové a nezávislí, Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura.

Strany a hnutí mohly předkládat své kandidátní listiny příslušnému krajskému úřadu do 15. srpna, losování čísel hlasovacích lístků proběhlo 5. září. Poprvé v historii České republiky budou výdaje na kampaň omezeny, a to maximálně na 90 milionů korun za každou stranu.

Občané, kteří budou chtít volit jinde, než je jejich trvalé bydliště, mohou požádat o voličský průkaz. O průkazy mohou obyvatelé žádat už ode dne vyhlášení termínu voleb, tedy od 2. května tohoto roku. Komunikovat přitom musí s obecním úřadem v místě svého trvalého bydliště – v Turnově je to odbor správní MěÚ. O průkaz lze požádat osobně, dopisem či elektronicky. V případně osobní žádosti musí volič přijít na úřad nejpozději do 18. října do 16. hodiny. Není nutné předem vyplňovat žádný formulář. Voliči mohou žádat o vydání průkazu také písemně. Písemná žádost musí na obecní úřad dorazit nejpozději do 13. října, musí být opatřena úředně ověřeným podpisem, elektronicky musí být žádost odeslána prostřednictvím datové schránky žadatele.

Voličský průkaz předá úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb a to:
– osobně voliči,
– osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče,
– nebo jej voliči na žádost zašle.
Ve dnech voleb slouží voličský průkaz k provedení volby:
– v kterémkoliv volebním okrsku na území ČR,
– v zahraničí na ZÚ ČR, tito voliči volí prostřednictvím hlasovacích lístků pro Středočeský volební kraj.

OBČANÉ TURNOVSKA NA KANDIDÁTKÁCH
Největší zastoupení má kandidátka TOP 09. Z Turnovska na ní najdete na 3. místě Miloše Rejmonta, dále kandidují Michal Loukota (9.), Pavel Mlejnek (12.) a Michal Šmejda (17.).
Na kandidátce ČSSD jsme obyvatele Turnovska nenašli, za ODS kandiduje Tomáš Špinka na 8. místě, za ANO 2011 je Michal Kříž devátý, na kandidátce KDU-ČSL je Vilém Zahrádka poslední. Za KSČM kandiduje Jaroslav Šlechta (13.).
Na kandidátce Starostů a nezávislých je starosta Turnova Tomáš Hocke na 5. místě. Na kandidátce České pirátské strany najdete na 2. místě Danielu Weissovou, u Svobodných je na 9. místě Vít Uličný, kandidátka strany Řád národa – Vlastenecká unie přináší dvě jména – Ivana Turnovce a Otakara Grunda.

Související články (celkem 7)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.