PARLAMENTNÍ VOLBY 2017, DÍL ČTVRTÝ: ANKETA (HLASUJTE V ANKETĚ)

3

Do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR kandiduje v Libereckém kraji 24 subjektů. Volby se uskuteční ve dnech 20. a 21. října 2017. Jako před každými volbami dáváme i před těmi nadcházejícími na stránkách TvA v rámci veřejné služby prostor kandidujícím občanům z Turnovska, aby se voličům mohli krátce představit, resp. představit to nejdůležitější z programu své strany či hnutí. Oslovili jsme všechny strany, na jejichž kandidátkách je možné občany Turnovska najít. Zda odpovědí, nebo ne, bylo jen na nich…

Otázky:
1. Co bych považoval(a) za důležité prosazovat v případě, že bych ve volbách uspěl(a) a do parlamentu se dostal(a).
2. A proč by voliči měli dát přednost právě naší straně či hnutí? (Můžete to pojmout ale i jinak, je to na vás…)
Strany a hnutí jsme seřadili podle vylosovaných čísel.

Ing. Tomáš Špinka, ODS (volební číslo 1)
Za klíčové považuji čtyři oblasti. Nízké a jednoduché daně, antibyrokratická opatření, podporu aktivní a vzdělané společnosti a bezpečnost. V oblasti daní je pro mě zásadní navýšení čistých mezd o 7 % zavedením 15 % sazby z hrubé mzdy. Další kroky by byly: pouze dvě sazby DPH (10, 19 %), zrušení daně z nabytí nemovitosti a silniční daně pro osobní automobily či přímé směřování části důchodového pojištění své rodině. V druhé oblasti musíme zrušit nesmysly, které zavedla současná levicově-populistická vláda. Zrušíme EET, kontrolní hlášení a další zbytečnosti (otevírací doba obchodů, „pamlsková“ vyhláška…). V oblasti aktivní společnosti budu prosazovat adekvátní financování školství či zrušení povinné inkluze. Zásadní by pro mě bylo také nastavit jasná a spravedlivá pravidla pro financování sportu. V oblasti bezpečnosti se musí výdaje na armádu zvýšit na 2 % HDP.
ODS připravila silný program pro silné Česko. Nabízíme všem občanům 190 konkrétních bodů pro lepší život. Máme jasnou vizi (Vyšehradská deklarace), které body jsou pro nás zásadní a nepřekročitelné. V těchto volbách se bude rozhodovat o směřování naší krásné vlasti. Vyberme si, zda chceme žít v oligarchisticko-populistické zemi, která se opírá o krajně levicovou či jinou extrémistickou podporu. Jenom silný mandát demokratických stran tomuto zabrání. Proto vás prosím o podporu ODS.

Otakar Grund, Řád národa – Vlastenecká unie (volební číslo 2)
1) Chceme především lidem navrátit důvěru v sebe a tradiční společenské hodnoty, jako jsou klasická rodina, vztah k práci a rovnost před zákonem. Politika je sice práce jako každá jiná, avšak její důsledky výrazně ovlivňují životy nás všech. Proto ji není možné dělat pro osobní zisk, ale pro užitek celé společnosti. Dosud jsme od mluvčích politických stran slyšeli jen sliby, které se po zvolení jejich zástupců do vedení obcí, měst a státních orgánů většinou rozplynuly jako pára nad vodou. Proto naši kandidáti jako jediní souhlasí s tím, že budou odvoláni ze všech veřejných funkcí v případě, že poruší sliby dané voličům, tedy ty, které jsou obsaženy v našem volebním programu. V něm preferujeme návrat k trvalým hodnotám, na nichž náš samostatný stát vznikl. Samostatný a prosperující stát, celistvá rodina, tvořivá a cílevědomá práce s využitím domácích zdrojů, to jsou základní mezníky, které stabilizují každý veřejný a hospodářský celek a které budeme prosazovat. Mimo jiné chceme také vrátit školství do takové úrovně, aby jeho hlavním parametrem byla dosažená úroveň vzdělání absolventů, tedy potlačit ekonomické stimuly současného školství. Ve zdravotnictví uděláme vše pro to, aby přestalo být byznysem. Budeme podporovat všechny podnikatelské subjekty v oblasti průmyslu, zemědělství i výzkumu, které budou čerpat z materiálních i personálních domácích zdrojů.
2) Osobně bych chtěl prosadit jednoduché a smysluplné normy pro využívání veřejných financí a podmínek přísného dohledu na jejich čerpání. Dále bych chtěl prosadit důležité dopravní stavby a zjednodušit jejich prováděcí legislativu. Rovněž bych se chtěl angažovat v nápravě obranyschopnosti našeho státu, a to v budování vlastní armády, státní i městské policie, protože jsem v branné výchově i oblasti dopravy léta pracoval.

Ing. Tomáš Hocke, Starostové a nezávislí (volební číslo 7)
Profesí jsem stavební inženýr, projektant pozemních staveb, teď už pět let i starosta Turnova. Rád bych se pokusil zjednodušit stavební zákon, řešit otázky okolo zastarávající vodohospodářské infrastruktury, daňové výnosy z cestovního ruchu či výrobních firem, které se nevrací do regionů, trápí mě i systém zdravotní péče v naší zemi.
V Poslanecké sněmovně bych rád řešil minimalizaci dotačních peněz a přenesení maxima financí na města a obce – zastupitelé a obyvatelé jsou totiž dobrými kontrolory hospodárného využití daní. „Hoří“ také digitalizace státní správy, elektronický volební systém a zoufale chybějící důchodová reforma.
V našem kraji bych se chtěl zasadit o výstavbu komunikací na Frýdlantsku, Semilsku a Jilemnicku, revitalizaci vojenského prostoru Ralsko a stavbu nového železničního spojení Praha – Liberec. Důležitá je také podpora výstavby odstavných stání pro kamiony, rekonstrukce vysílače Ještěd, řešení problému s pitnou vodou na Frýdlantsku spojeného s obří těžbou v lomu Turów, či otázka Fakultní nemocnice v Liberci. V Turnově rezonuje otázka okresu a státních úřadů.
Proč volit Starosty a nezávislé? Kandidují za ně lidé s osobním příběhem, s výsledky ve své práci, s odvahou převzít zodpovědnost, ne jen „křeslo“. Přijďte prosím k volbám! Je škoda, že o osudu celé země již dlouhá léta rozhoduje pouhých 60 % voličů. Možná, že se to nezdá, ale volby mohou změnit během jednoho víkendu vše.

Vít Uličný, Strana svobodných občanů (volební číslo 12)
1) Ideálem je hospodaření státu s vyrovnaným rozpočtem. Poslední vlády ovšem jen výdaje zvyšují a zvyšují.
Nemůžeme nadále peníze rozhazovat a je třeba šetřit, například omezováním dotací soukromým firmám.
Máme velké množství neefektivních úřadů, které můžeme rušit a zjednodušovat. Jsem zásadně proti jakémukoli zvyšování daní nebo jiným způsobům, jak ze spoluobčanů vytáhnout peníze. Naopak rád bych například snížil a sjednotil sazbu DPH na 14%.
Jako odborník na software bych rád také pomáhal s digitalizací státní správy, aby mohl občan vyřídit většinu záležitostí online z domova a v krátkém čase.
Je třeba výrazně posunout výstavbu dálnic v České republice. Velmi by nám pomohlo propojení krajských měst.
Ve školství bych se rád podílel na zlepšení fungování škol tím, že by ředitelé a učitelé dostali větší volnost, jakým způsobem mohou školu směrovat. Musí ubýt byrokracie. Škola má být vedena z ředitelny a sborovny, ne z kanceláří ministerstva.
2) Pravicový volič nemá v letošních volbách moc na výběr. ODS tradičně již několikrát své voliče zradila a je potřeba, aby v České republice dostala šanci lepší a zásadovější strana hájící pravicové hodnoty. Jsme názorově konzistentní od doby svého vzniku v r. 2009. Věříme, že můžeme být bohatou zemí, jako je sousední Německo. Snažíme se o změnu ČR na štíhlý a efektivní stát, který dbá o ochranu svých občanů a jejich majetku, neleze lidem do peněženek a nenařizuje jim, jak mají žít. Je potřeba zastavit trend zvyšování daní a nárůstu byrokracie. A my to můžeme zastavit právě letos. Volte Svobodné, číslo 12.

Daniela Weissová, Česká pirátská strana (volební číslo 15)
Odpověď je jednoduchá – pirátský program. Piráti na něm spolupracovali společně a garanti jednotlivých oborů vypracovali jasné a zřejmé body, o které usilujeme. Kdybych to měla zjednodušit – svoboda, transparentnost, digitální stát, moderní vzdělávání, skutečně vymahatelné právo, odpovědnost politiků. Ale hesla znějí vždycky tak neosobně. Doporučuji přečíst si náš stručný program „Černé na bílém“.
Dát hlas Pirátům už nenese riziko, že propadne. Letos se do sněmovny dostaneme! Nehleďte na náš název, strany s hezkými jmény už se předvedly. Nehleďte na to, jak kdo vypadá, vždyť ti pánové v hezkých oblecích mají často špinavé ruce. Naší ambicí je zásadní proměna nefungujícího, zastaralého a byrokratického aparátu ve fungující systém. Systém, který je jednoduchý a slouží občanům. Systém, který nebude společnost třídně rozdělovat. Systém, který zabrání oligarchům zneužívat dotace určené malým firmám. Nechceme být zemí otroků v montovnách a živnostníků, kteří raději skončí, než by si nechali nadávat do zlodějů. Je toho víc, ale prostoru mám málo. Proto snad poslední věty. Pojďte letos k volbám, a pokud ještě váháte, dejte hlas Pirátům. Na liberecké kandidátce jsem na druhém místě. Po dlouhé době by mohl mít Turnov v parlamentu zase svůj hlas.

Mgr. Michal Loukota, TOP 09 (volební číslo 20)
TOP 09 nabízí řešení pro všechny, kteří chtějí svůj život svobodně a aktivně utvářet, pro všechny, kterým vadí rostoucí byrokracie, bobtnající stát nebo směřování České republiky mimo Evropskou unii. TOP 09 má řešení pro všechny odpovědné, které zajímá budoucnost vlastní i jejich dětí, ať už se to týká penzí či daňového systému.
Osobně považuji za důležité odstranit překážky, které lidem a firmám otravují život nebo komplikují podnikání. Chci směřovat na západ, nikoliv směrem k Rusku, ani k Číně. Jsme součástí Evropské unie a měli bychom být jejím aktivním a odpovědným členem. Český stát je na křižovatce. Budeme rozhodovat o tom, zda chceme mít demokracii pouze formální, nebo skutečnou. Budeme rozhodovat o tom, zda budeme pevnou součástí západní Evropy, nebo zda se ocitneme na periferii Evropské unie pod posilujícím ruským vlivem. Zní to jako klišé, ale je to tak. Doporučuji čtenářům na YouTube zhlédnout dokument Žlutý baron (ČT ho jako koproducent odmítla před volbami odvysílat), kde je vidět děsivé pronikaní nekalých praktik do státní správy. Na kandidátce TOP 09 je z Turnova Miloš Rejmont, Pavel Mlejnek a já. Nejblíže máme ke vzdělávání a zdravotnictví. Na tyto oblasti bychom se v případě úspěchu zaměřili. Bez kvalitního vzdělávacího systému, produkujícího mladé lidi připravené obstát v rychle se měnícím světě, naše země v budoucnu neobstojí. Stejně tak by mělo být samozřejmostí právo na nadstandard ve zdravotnictví. Přijďte k volbám a vyjádřete svůj názor.

Ing. Michal Kříž, ANO 2011 (volební číslo 21)
Základní programové body našeho hnutí ANO 2011 můžete zaslechnout, přečíst si, podívat se online, vidět na billboardech všude okolo. Co bych já sám přímo prosazoval, pokud bych byl v parlamentu? To je docela jednoduchá otázka, navázal bych na to, co již dělám přímo v městské radě nebo v krajském zastupitelstvu. Za prvé bych začal prosazovat myšlenku, aby se Turnov stal okresem. Všechny potřebné úřady by byly v Turnově, občané by nemuseli jezdit do Semil. Druhá teze, co bych rád prosadil, je zlepšení financování a možnost státních investic i do krajských nemocnic, zejména do Krajské nemocnice Liberec. Jelikož jsem členem dozorčí rady této nemocnice, pod kterou spadá i Panochova nemocnice v Turnově, vím, jak je obtížné shánět finance na řádný rozvoj nemocnice a na zachování standardů a péče o pacienta. Třetí bod by byla podpora vědy, výzkumu a inovací, které se týkají našeho kraje a podpora technologických firem, které mohou přinést rozvoj do kraje, a města. Pokud se vám náš program a moje body líbí, přijďte k volbám a dejte svůj hlas našemu hnutí ANO 2011 a mě můžete podpořit preferenčním hlasem – zakroužkovat moje jméno. Děkuji všem za podporu a pojďte prosím k volbám, ať už dáte svůj hlas komukoliv.

Poznámka k anketě – základní řazení je podle vylosovaných čísel s přihlédnutím k Libereckému kraji a Turnovsku, proto nejde o vyčerpávající přehled stran a hnutí.

V nadcházejících parlamentních volbách dám svůj hlas straně či hnutí:

 • SPD - Tomio Okamura (21%, 119 Hlasy)
 • ODS (16%, 88 Hlasy)
 • TOP 09 (14%, 80 Hlasy)
 • Česká pirátská strana (11%, 60 Hlasy)
 • KSČM (10%, 58 Hlasy)
 • ANO 2011 (8%, 45 Hlasy)
 • Starostové a nezávislí (8%, 43 Hlasy)
 • Strana svobodných občanů (3%, 19 Hlasy)
 • ČSSD (2%, 12 Hlasy)
 • K volbám nepůjdu (1%, 8 Hlasy)
 • Zatím nevím (1%, 4 Hlasy)
 • Téma mě nezajímá (1%, 4 Hlasy)
 • Realisté (1%, 4 Hlasy)
 • KDU-ČSL (1%, 3 Hlasy)
 • Strana zelených (1%, 3 Hlasy)
 • Strana práv občanů (0%, 2 Hlasy)
 • Řád národa – Vlastenecká unie (0%, 2 Hlasy)
 • Jiná strana (0%, 1 Hlasy)
 • Jiná odpověď (0%, 1 Hlasy)
 • ODA - Občanská demokratická aliance (0%, 0 Hlasy)

Počet hlasujících: 556

Nahrávání ... Nahrávání ...

Související články (celkem 7)

Sdílet

Autor článku

3 komentáře

 1. Volby 20.-21.října jsou nejklíčovější v polistopadové éře. Až moc populistických stran je proruských. V tomto směru „vynikají“ samozřejmě KSČM, ale i ANO, SPD a Piráti. Vítězství ANO ve volbách a povolební koalice
  v čele s ANO by byla tragédií pro naši zemi. Předseda Okamura vyniká ve lžích jako Babiš. Tento týden hlásá, že na území ČR je několik desítek tisíc migrantů. Největším zklamáním jsou pro mě Piráti. Částečně kopírují program sociální demokracie (sektorové firemní daně), liberálních pravicových stran (snížení daní z příjmu), ale i Okamury posílením přímé demokracie závaznými referendy, lidovým vetem přijímaných zákonů a odvolatelností politiků. Tedy „pravolevá“ všehochuť podobná programovému mišmaši hnutí ANO, se kterým je zase spojuje protestní antisystémový étos a Babišem zcela zprofanované protikorupční tažení. Alarmující je vztah Pirátů k NATO. Ivan Bartoš ještě na jaře neměl jasno, jak by hlasoval v případě referenda
  o vystoupení z NATO a přiznal, že na to Piráti nemají konsenzus. V tom jistě nemlžil, protože vnitřně nesourodou členskou základnu zahrnují i otevřeně proruští aktivisté a stoupenci vystoupení z NATO.
  Nakonec se v programu Pirátské strany objevilo šalamounské řešení nepříjemného dilematu, kdy členství
  v NATO není zpochybněno, ale „angažmá naší nebo společné armády mimo hranice EU nebo NATO by mělo být podpořeno mandátem OSN a důkladně zváženo“.

  Věřím voličům Turnovska, že budou volit pravici. Turnov byl vždy myšlením pravicový. Věřím, že demokratické strany budou mít po volbách dostatek procent na vytvoření antibabišovské demokratické koalice a demokracie a svoboda budou v ČR i po říjnových volbách.

 2. Nejdražší voda v České republice je od Vodohospodářského sdružení Turnov. Cena vodného
  a stočného je nyní 105,30 Kč. Kdo z Turnováků sedí v radě VHS? Jsou to inženýři: Milan Hejduk, Michal Kříž a Tomáš Hocke. Pánové Kříž a Hocke se nestydí kandidovat do parlamentu? To si myslí, že je budou lidé volit?

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.