TURNOV MÁ NOVOU KONCEPCI ŠKOLSTVÍ, PRIORITOU JE STĚHOVÁNÍ ŠKOL

0

Několik posledních let se v Turnově diskutovalo o budoucnosti Základní školy v Žižkově ulici, která trpí delší dobu úbytkem žáků. Nejistota, jestli se škola bude, nebo nebude stěhovat k nádraží, patrně také způsobila, že rodiče v centru města dávají přednost škole v ulici 28. října, která díky tomu „praská ve švech“. Výměna školních budov mezi střední školou u nádraží, která byla vloni sloučena s obchodní akademií a hotelovou školou, a základní školou v Žižkově ulici má své zaryté příznivce a odpůrce. Léta se vlekoucí spor je nyní, zdá se, rozhodnut. Základní škola se z prostoru kasáren v blízké době nejspíš přestěhuje k nádraží. Alespoň tak rozhodli zastupitelé města na základě nově zpracované koncepce školství v Turnově.

Koncepce nevznikala lehce. Zastupitelé její tvorbu opakovaně z různých důvodů odmítali, diskuse na toto téma trvala přes rok. Nakonec bylo využito příležitosti, že Regionální sdružení Euroregion Nisa mělo za úkol zpracovat koncepci středního školství v Libereckém kraji. A tak toto sdružení bylo garantem vzniku strategického plánu rozvoje vzdělávání od mateřských po střední školy i v Turnově. Zpracovatelé důsledně dbali na objektivní posouzení všech skutečností, v týmu tvůrců koncepce nebyl nikdo s přímými vazbami na Turnov. Pouze byly s radnicí konzultovány jednotlivé kroky.

„Jedná se o historicky první strategický dokument pro oblast školství a vzdělávání v Turnově a jeho spádové oblasti. Podle mého názoru je nejdůležitější přijmout skutečnost, že přestože je mezi lidmi rozšířen názor, že dětí je hodně, ve skutečnosti je jich hodně na velmi krátkou dobu a potom nastane rychlý úbytek žáků. A my musíme být připraveni na situaci, až tohle nastane,“ řekl René Brož, vedoucí odboru školství turnovské radnice.

 

Důraz na nepříznivý demografický vývoj je kladen i tvůrci koncepce. Úbytek dětí se zanedlouho projeví v mateřských a posléze v základních školách, školy budou bojovat o každého žáka, což může vést i ke zkvalitnění výuky. V Turnově bychom se podle vedoucího týmu zpracovatelů koncepce Vladimíra Orta měli zamýšlet nad několika vážnými skutečnostmi. „Téměř třetina žáků základních škol jezdí do školy autem s rodiči, což vede ke zbytečnému nárůstu dopravy v centru. Navíc celých 46 procent dětí ve věku od šesti do patnácti let dochází do škol v centru města od nádraží. Není vhodné, aby všechny základní školy byly v jedné lokalitě města,“ uvedl Ort.

 

Koncepce se podrobně zabývá i jednotlivými školami, hodnotí technický stav budov i samotnou výuku. V závěru obsáhlého materiálu, se kterým se v plném znění můžete seznámit na internetových stránkách radnice (ZDE), jsou stanoveny čtyři základní varianty řešení podle priorit. Jednotlivé varianty na sebe navazují, když se nepodaří realizovat první, nastupuje další v pořadí.

 

První variantou, o které se nyní bude jednat, a kterou bude radnice prosazovat, je výměna školních budov mezi ZŠ v Žižkově ulici a budovou bývalé Integrované střední školy u nádraží, která byla vloni sloučena s obchodní akademií a hotelovou školou. U nádraží by měla nová základní škola plnit funkci komunitního centra, je tu dost místa i na to, aby zde mohly fungovat různé zájmové kroužky a další vzdělávací aktivity (pobočka ZUŠ, střediska pro volný čas ad.). Dojde i k částečnému zklidnění dopravy v centru města. V prostoru bývalých kasáren vznikne středoškolský komplex s vyšší formou vzdělávání – podnikatelský inkubátor, který prosazuje Liberecký kraj, mělo by tady být i pracoviště ČVUT. Podmínkou realizace této varianty je poměrně vysoká částka potřebná na rekonstrukci školní budovy u nádraží.

 

V případě neúspěchu první varianty nastupuje druhá: ZŠ v Žižkově ulici zůstane na svém místě a v její části, tzv. „školičce“, “ bude umístěn podnikatelský inkubátor, popřípadě pracoviště ČVUT.

 

Třetí varianta navrhuje opět směnu budov, ale v kasárnách nevznikne podnikatelský inkubátor, čtvrtá varianta řeší možnost, že základní škola v Žižkově ulici zůstane, kde je a do budovy se postupně přesunou dvě mateřské školy – Waldorfská a z Bezručovy ulice.

 

„Koncepci školství ve městě odsouhlasili zastupitelé napříč názorovým spektrem. Pro hlasovali i ti, kteří jsou jindy v opozici, takže dokument vnímám jako jasný signál pro občany, kam by školství v Turnově mělo směřovat,“ shrnula starostka Hana Maierová. Podle ní představitele města nyní čekají složitá jednání s Libereckým krajem, který i pod novým vedením v čele s ČSSD nadále prosazuje myšlenku vzniku podnikatelského inkubátoru a zodpovědní pracovníci na kraji jsou seznámeni s přijatou koncepcí školství v Turnově. „Jestli bude projekt podpořen penězi z dotačních titulů Evropské unie, bychom měli vědět v příštím roce. Bude-li úspěšný, budou následovat další kroky v prioritách, schválených v koncepci školství,“ uzavřela starostka.

Na závěr několik čísel. V novém školním roce navštěvuje ZŠ ve Skálově ulici 560 žáků (vloni 583), do ZŠ v ulici 28. října chodí 590 dětí (595), ZŠ v Žižkově ulici navštěvuje 337 žáků (335) a do Mašova chodí 85 dětí (67). Ve čtyřech turnovských základních školách je nyní 1572 žáků (1580).

Související články (celkem 5)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.