ZÁPISY DĚTÍ SKONČILY, KONCEPCE ŠKOLSTVÍ SE RODÍ V KOTRMELCÍCH

0

V pátek 15. února byly oficiálně ukončeny zápisy dětí do prvních tříd základních škol. Výsledky jen potvrdily předběžné odhady. Z materiálu odboru školství turnovské radnice vyplývá, že největší zájem ze strany rodičů budoucích školáků byl o ZŠ ve Skálově ulici, v její odloučené budově v Prouskově ulici u nádraží v září otevřou tři první třídy s celkem 56 dětmi. Zájem rodičů překročil možnosti ZŠ v ulici 28. října, kde mohou v září otevřít pouze dvě první třídy.

Do nich nastoupí 50 žáků, devět dětí bude muset být z kapacitních důvodů odmítnuto a rodiče je budou muset umístit jinam. Třeba do ZŠ v Žižkově ulici, kde otevřou v novém školním roce dvě první třídy, předběžně s celkem 36 dětmi, což znamená, že je tu ještě volno. Do školy v Mašově přijde v září do první třídy celkem 10 prvňáčků.

I letošní zápisy dětí do prvních tříd ukázaly na neuspokojivý stav současného turnovského školství. Je tu mimořádný zájem o ZŠ v ulici 28. října, rodiče volí raději tuto školu také částečně z obav ze stěhování ZŠ v Žižkově ulici k nádraží. Krajským úřadem navržená optimalizace středních škol v Turnově, která znamená splynutí Integrované střední školy a Obchodní akademie a Hotelové školy, byla odsunuta na 1. leden 2009. I ve středním školství panuje mezi žáky, učiteli a rodiči velká nejistota.

Navíc v Turnově neexistuje žádná dlouhodobá koncepce školství, proto bylo vloni podle Reného Brože, vedoucího odboru školství turnovské radnice, rozhodnuto, že by měla být tvorba koncepce zadána odborné firmě. Otázek je mnoho. Má vzniknout jeden středoškolský komplex v bývalých kasárnách?, je tu opravdu potřeba přestěhovat k nádraží jednu z turnovských základních škol? Je v Turnově optimální rozložení středního školství, internátů a dalších navazujících služeb?

Koncepce měla být hotova na konci letošního jara. „Pokud by se tak stalo, mohly se závěry koncepčního řešení v turnovském školství postupně naplňovat třeba již v příštím školním roce,“ řekl René Brož. Podle něho Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města na svém jednání v září minulého roku konstatovala, že koncepční materiál není schopna zpracovat sama s ohledem na rozsáhlost a náročnost. „Skoro všichni členové komise působí na některé škole či školském zařízení ve městě a nemohou mít dostatečný nadhled,“ zdůvodňuje Brož, proč bylo nakonec vypsáno výběrové řízení na odbornou firmu.

Na počátku letošního roku výběrové řízení doopravdy proběhlo, ze tří zájemců byla vybrána firma CSR Consult ze Smečna, která nabízela pořízení koncepce nejlevněji. Za 350 tisíc korun měl Turnov mít letos na jaře k dispozici materiál, zabývající se budoucností zdejšího školství. Radní však na svém lednovém zasedání vzhledem ke složitosti, závažnosti a finanční náročnosti projektu o vítězi nerozhodli a pravomoc přesunuli na zastupitele města.

A zastupitelé na svém lednovém zasedání poněkud překvapivě rozhodli, že koncepci vytvoříme sami i bez odborné firmy. „Koncepce se vytvoří a potom se jí stejně nikdo neřídí. Co potřebujeme ve školství změnit, víme stejně nejlépe my sami a navíc střední školství patří pod kompetenci kraje, tak bude koncepce ve své funkčnosti stejně omezená,“ řekl při projednávání na veřejném zasedání zastupitelstva města místostarosta Jaromír Pekař.
„Koncepci město potřebuje, bylo by dobré se na Turnov podívat z vnějšku, cena za zpracování není nijak přehnaná, v navržené firmě jsou skuteční odborníci,“ nesouhlasil s názorem místostarosty zastupitel Otakar Špetlík, jinak ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy.

Co bylo tedy nakonec odsouhlaseno? Koncepce turnovského školství na příští roky nebude zadána odborné firmě, ale vznikne z domácích zdrojů, odborníci mohou být částečně přizváni jako konzultanti. A místo jara se termín vyhotovení koncepce posune do konce října t.r.
Aby byla informace kompletní, na svém únorovém jednání radní města rozhodli, že garantem za vznik koncepce má být Komise pro výchovu a vzdělávání, tzv. školská komise. Nicméně její předseda Jaromír Frič v rozhovoru pro TvA vyslovil názor, že by o celé problematice mělo ještě jednou jednat zastupitelstvo a popřípadě se vrátit k neodsouhlasenému návrhu. „Odmítnutí výběrového řízení na zpracování koncepce odbornou firmou bylo učiněno trochu ve stresu z nedostatku peněz v rozpočtu města. Domnívám se ale, že v Turnově nejsme v současnosti schopni podívat se na problém z patřičného nadhledu a úplně nezávisle,“ řekl Frič.

Co dodat? Koncepce turnovského školství bude nejspíš během na dlouhou trať. Nebo není vůbec potřeba?

Související články (celkem 5)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.