NA ZÁVĚR VÁNOČNÍCH TRHŮ ZAZNÍ LEGENDÁRNÍ RYBOVA ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

0

Rybova Česká mše vánoční, začínající slovy „Hej, mistře“, patří od sametové revoluce znovu k českým Vánocům stejně jako koledy. Turnov má v tomto ohledu několikaletý předstih, a to zásluhou dirigenta a zakladatele Podkrkonošského symfonického orchestru Jiřího Matlase a Pěveckého sboru Antonín Dvořák v Turnově, který s orchestrem každoročně spolupracoval. V letošním roce uctíme tento klenot české klasiky provedením v exteriéru – na náměstí Českého ráje 12. prosince jako závěr Turnovských vánočních trhů. A to má v našem regionu dokonce trojí výročí. Skladatel, pedagog a osvícený člověk Jakub Jan Ryba se narodil před 250 lety a zemřel před 200 lety, jeho propagátor Jiří Matlas před 20 lety zemřel (v říjnu 1995).

Pěvecký sbor Antonín Dvořák má „Rybovku“ na svém repertoáru od přelomu 80. a 90. let minulého století. Kromě Turnova ji sbor předvedl například v Libuni, Tatobitech, Železném Brodě či Bosni. V roce 2013 s velkým úspěchem v Lomnici nad Popelkou a vloni v kostele v Přepeřích. Nádherná atmosféra. Letošní venkovní provedení vytvoří zase jiné zážitky posluchačům i účinkujícím, ale doufáme, že to hlavní, poselství radosti a klidu, přinese rovněž.

JAKUB JAN RYBA…
…se narodil v r. 1765 v Přešticích v učitelské rodině. Jeho otec byl zároveň dobrým hudebníkem a naučil syna hrát na klavír, housle, později varhany a také základům hudební harmonie. Od roku 1780 studoval s podporou svého strýce piaristické gymnázium v Praze a poté filozofii, kromě češtiny a němčiny četl francouzsky, italsky, latinsky i řecky, byl přívržencem osvícenské ideologie. Svůj rozhled a vzdělání uplatnil v mnoha oborech, jimiž se zabýval. V roce 1786 se stal pomocným učitelem v Mníšku a od roku 1788 až do smrti působil jako učitel v Rožmitále pod Třemšínem. Kromě tří hlavních předmětů vyučoval venkovské děti i dějepis, přírodopis a dokonce je učil plavat, což vzbudilo nelibost u jeho nadřízených. Roku 1790 se oženil, byl otcem třinácti dětí, z nichž přežilo sedm. Jedním z jeho synů byl významný český oftalmolog prof. Josef Arnošt Ryba (1795–1856). Rybova nejznámější skladba Česká mše vánoční „Hej Mistře“ vznikla v roce 1796. Jako některé další skladby má český text, protože Ryba byl toho názoru, že „z latinsky zpívaných žalmů nemá náboženský užitek ani zpívající ani poslouchající“.
Nejemotivnější částí mše je Agnus Dei, pokorná modlitba za pokojnější časy pro lidstvo i skladatele osobně. Nám, kteří jsme se účastnili jako zpěváci od počátku uvádění Rybovi mše v Turnově a tedy ji zpívali na veřejnosti více než čtyřicetkrát, je toto dílo vždy mocným zážitkem a když začínáme modlitbu „Nyní se do Tvé ochrany poroučíme“, nemůžeme uvěřit, jaký byl závěr skladatelova života. Rybova smrt 8. dubna 1815, považovaná za sebevraždu, je dodnes zahalena tajemstvím. Na místě jeho smrti postavili lesní dělníci v roce 1854 kamenný křížek, v roce 1933 byl doplněn kamennou mohylou.
Jakub Jan Ryba je autorem zhruba 1300 kompozic různého rozsahu a nejrůznějších forem, z nichž převažuje hudba duchovní, vynikající úroveň má hudba pro varhany, kantáty, smyčcová kvarteta. Rybovi patří primát v kompozici umělé světské písně s klavírním doprovodem na české texty (12 českých písní z r. 1800). Málo známý je jeho přínos v hudební teorii, na českém názvosloví spolupracoval s Josefem Jungmannem.

Jana Zajícová, jausak@seznam.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.