VZNIK KONCEPCE TURNOVSKÉHO ŠKOLSTVÍ ODLOŽEN (DEFINITIVNĚ?)

0

Pátek 27. června byl posledním vyučovacím dnem ve školách. Tisícům dětí začaly prázdniny. Určitě žádné z nich nemá v tuto chvíli ani pomyšlení na to, co bude v září. Jestli se ale na nový školní rok přece jen někdo těší, jsou to určitě budoucí prvňáčci. Těch po prázdninách nastoupí nejvíc do ZŠ ve Skálově ulici. V její odloučené budově v Prouskově ulici u nádraží otevřou tři první třídy. Zájem rodičů překročil možnosti ZŠ v ulici 28. října, kde mohou v září otevřít pouze dvě první třídy. Stejný počet prvních tříd bude v ZŠ v Žižkově ulici, v Mašově bude jedna první třída.

Ani další školní rok nepřinese mezi učitele, rodiče a vedení škol klid. Dosud se neví, jestli si v Turnově přejeme vznik jednoho středoškolského komplexu, jestli se má základní škola ze Žižkovy ulice opravdu přestěhovat k nádraží a vyměnit si budovu s Integrovanou střední školou. Někteří rodiče jsou z toho vcelku logicky nervózní, což se už opakovaně projevilo v neúměrném zájmu o základní školu v ulici 28. října. V souvislosti s ní se totiž o stěhování nemluví.

Jasno do celé věci měla vnést koncepce turnovského školství. Vloni na podzim bylo rozhodnuto, že se její tvorba zadá odborné firmě, která by měla mít patřičný nadhled. Kromě stěhování škol je tu ještě spousta dalších otázek. Je v Turnově optimální rozložení středního školství, internátů a dalších navazujících služeb? Vstřebají zdejší školy silné populační ročníky současného babyboomu, nebo nevstřebají a situace bude vyžadovat nějaké řešení?

Koncepce měla být hotova právě v těchto dnech. Na počátku letošního roku proběhlo výběrové řízení, ze tří zájemců byla vybrána firma CSR Consult ze Smečna, která nabízela pořízení koncepce nejlevněji. Za 350 tisíc korun měl tak mít Turnov letos na jaře k dispozici materiál, zabývající se budoucností zdejšího školství. Radní však na svém lednovém zasedání vzhledem ke složitosti, závažnosti a finanční náročnosti projektu o vítězi nerozhodli a pravomoc přesunuli na zastupitele města. A zastupitelé na svém lednovém zasedání poněkud překvapivě rozhodli, že se nic nikomu zadávat nebude a koncepci si vytvoříme hezky sami z domácích zdrojů. „Koncepce se vytvoří a potom se jí stejně nikdo neřídí. Co potřebujeme ve školství změnit, víme stejně nejlépe my sami,“ řekl tehdy místostarosta Jaromír Pekař. „Koncepci město potřebuje, bylo by dobré se na Turnov podívat z vnějšku, cena za zpracování není nijak přehnaná, v navržené firmě jsou skuteční odborníci,“ marně oponoval Otakar Špetlík, ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy.

Koncepce tedy měla vzniknout z domácích zdrojů, radnice ušetří 350 tisíc, které využije jinde. Nový termín pro zpracování materiálu zněl: konec října t.r. Už ale na konci února přišel předseda školské komise a ředitel ZŠ v ulici 28. října Jaromír Frič se stanoviskem, že v současnosti nejsme schopni se v Turnově na problémy školství podívat s dostatečným a nezávislým nadhledem a že by bylo opravdu lepší, kdyby zastupitelé svůj názor přehodnotili a zpracování zadali vybrané firmě. Většina zasvěcených se shoduje, že by bylo dobré koncepci mít. Nejenže jde o důležitý dokument pro budoucí rozvoj města a regionu, ale s jeho podporou by bylo argumentačně snadnější žádat o dotace z fondů EU apod.

V průběhu jara se problematika čas od času objevila na veřejném zasedání zastupitelstva, k nějakému závěru ale nikdy nedošlo. Naopak; bylo čím dál zřejmější, že o zpracování koncepce školství v Turnově vlastně ani nikdo moc nestojí. Proto nepřekvapí, že zastupitelé na svém poslední předprázdninovém zasedání 26. června koncepci poslali „k ledu“. Když se rozhodovali, jestli v městském rozpočtu najdou 350 tisíc, nebo počkají na podzim, jestli se náhodou neobjeví nějaký vhodný dotační titul, pomocí kterého by byla koncepce uhrazena, rozhodli, že se počká.
„Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o Koncepci vzdělávání v Turnově 2008 – 2013 a ukládá Mgr. Jaromíru Fričovi předložit na listopadové zasedání zprávu o dalším postupu,“ to je výsledek půlroční práce, zapsaný v oficiálním zápisu ze zasedání, jak ho schválili na konci června většinou hlasů zastupitelé města…

Související články (celkem 5)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.