STŘEDNÍ ŠKOLY V KRAJI ROZŠIŘUJÍ OBOROVOU NABÍDKU, NOVÝ OBOR NA „HOTELOVCE”, ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA V JILEMNICI

1

Rada Libereckého kraje na svém zasedání 23. října projednala návrhy ředitelů středních škol na zápis nových oborů vzdělání. Školy, které zřizuje kraj, také požadují úpravy svých kapacit. Rada Libereckého kraje při rozhodování vycházela především z požadavků zaměstnavatelů a potřeb trhu práce, uplatnitelnosti absolventů a specifik jednotlivých regionů. Pokud změny schválí ministerstvo školství, odrazí se již v následujícím přijímacím řízení.

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola v Turnově vyhoví poptávce zaměstnavatelů a v příštím školním roce otevře zajímavý a perspektivní obor vzdělání „Výrobce potravin se zaměřením pivovarník – sladovník“. Jedná se o požadavek ze strany Českého svazu pivovarů a sladoven. „V České republice jsou pouze čtyři školy, které obor nabízejí, v našem kraji však ani jedna, přestože je nárůst pivovarů a minipivovarů v kraji enormní,“ vysvětlil důvody zápisu nového oboru Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Pivovary budou se školou spolupracovat v oblasti metodické pomoci. Vzájemné bude také zajištění učitelů, techniky či odborného výcviku, který bude probíhat již od prvního ročníku přímo ve firmách. Škola využije odborného vzdělání stávajících pedagogů v oboru potraviny a výživa. Odborné předměty bude zajišťovat Pivovar Svijany, který se spolu s Českým svazem pivovarů a sladoven na otevření oboru výrazně podílel.

Rada Libereckého kraje se dále zabývala situací na trhu práce nelékařských zdravotnických oborů. Střední zdravotnické školy byly do nedávna pouze v Liberci a v Turnově. Kraj letos otevřel obor „Praktická sestra“ v České Lípě, odkud doposud museli uchazeči o studium zdravotnických oborů odjíždět studovat do Ústeckého či Středočeského kraje. Od příštího školního roku rada kraje podpořila otevření oboru „Praktická sestra“ v Jilemnici. Reaguje tak na požadavky Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici, Nemocnice ve Vrchlabí, v Jičíně či Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou. Obor bude vyučován na jilemnickém gymnáziu, které v této souvislosti změní svůj název. Obor „Praktická sestra“ bude tedy v Libereckém kraji vyučován v Liberci, Turnově, v České Lípě a nově v Jilemnici. V této souvislosti byla navýšena i kapacita Střední zdravotnické školy v Turnově, která dosud nemohla vyhovět všem vhodným uchazečům o studium.

Krajští zastupitelé z Turnova napříč politickým spektrem nicméně vznik nové školy v Jilemnici nepodpořili. „Sám jsem byl spíše zastáncem zřízení detašovaného pracoviště SZŠ Turnov v Jilemnici a dle úspěšnosti by pak bylo možné hovořit o dalším postupu. Stejně tak bylo vytvořeno detašované pracoviště liberecké zdravotnické školy v České Lípě,“ uvedl starosta Turnova a krajský zastupitel Tomáš Hocke.

(TvA s využitím TZ Libereckého kraje)

Sdílet

Autor článku

1 komentář

  1. Pavel Charousek

    Všude se mluví o nedostatku zhruba 3 000 sester v ČR. Příčiny tohoto stavu určitě nespočívají v nedostatku zdravotnický škol (středních škol je 70, vyšších odborných škol zdravotnických je 35 a na 20 fakultách se mohou vzdělávat nelékařští zdravotničtí pracovníci), ale v něčem jiném. Je to specifické povolání, po všech stránkách náročné – fyzicky, psychicky, časově. Není to práce pro každého. Roli hraje finanční ohodnocení – zveřejňované platy se mohou jevit velmi slušně, ale v těchto statistických údajích nejsou vidět hodiny nočních směn a víkendových služeb. Holý tabulkový plat je úplně jinde – asi 40 % platu tvoří zvláštní příplatky. Určitě nedostatek sester ovlivňuje i současný životní styl společnosti, který je zaměřen na užívání volného času.
    Stav ale nezlepší zakládáním dalších zdravotnických škol a zaváděním oboru praktická sestra do např. gymnázia Jilemnice. To jen přispěje k dalšímu rozmělňování počtu žáků, protože míst na středních školách je dlouhodobě víc než žáků vycházejících ze ZŠ.
    Mgr. Lenka Nováková, ředitelka SZŠ Turnov

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.