S JAKÝMI PLÁNY DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU VSTOUPILY TURNOVSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY?

0

Po anketě základních škol (ZDE) jsme na počátku nového školního roku oslovili také turnovské střední školy. Otázky zněly:
1. Jak byste stručně charakterizoval(a) vaši školu? Aktuální stav – obory a počet studentů…
2. Kde se nejvíce uplatňují vaši studenti v praxi, resp. je – hlavně v případě gymnázia – jasné směřování k dalšímu studiu spíše humanitních, nebo technických oborů?
3. S jakými novinkami vstupujete do nového školního roku?
4. Co obecně turnovskému střednímu školství chybí, resp. co přebývá? A z republikového pohledu? Co vám přináší nejvíc starostí?

GYMNÁZIUM TURNOV
Ad 1) V portfoliu Gymnázia Turnov jsou dva obory – čtyřleté a osmileté gymnázium. Na čtyřletém gymnáziu máme v současné době 126 žáků, na osmiletém 228 žáků. Celkem 354 žáků.
Gymnázium Turnov je školou, která dlouhodobě nabízí to, co se od školy jejího typu očekává. Nabízíme všeobecné vzdělání, které připravuje žáky na vysokoškolské studium, přičemž klademe velký důraz na schopnost učit se. Umět se učit je klíčovou dovedností v dnešním turbulentním světě.
Dále se žáky systematicky pracujeme a poskytujeme kvalitní pomoc při volbě dalšího studia a profesní orientace žáka. Se studenty absolvujeme exkurze do úspěšných firem nejen v turnovském regionu, organizujeme prezentace vysokých škol pro studenty vyššího gymnázia. Se studenty 3. ročníku a septimy plánuje výchovná poradkyně projekt Kariérní den – jeden den v zaměstnání. Studenti stráví celý den v zaměstnání, které si vyberou jako budoucí povolání. Budou zapojeni do běžné činnosti, aby mohli sledovat, jak budou jednou pracovat v lékárně, automobilové firmě, v České televizi, nemocnici, pedagogicko-psychologické poradně a jiných firmách a organizacích.
Výuka v maturitním ročníku je podřízena přípravě na maturitní zkoušku, ale hlavně studiu na vysoké škole. Tomu napomáhá systém volitelných předmětů. V maturitním ročníku si naši žáci volí 14 hodin týdně seminářů tak, aby byli co nejlépe připraveni na budoucí studium.

Ad 2) Takřka sto procent našich absolventů se dostane na vybranou vysokou školu v ČR i v zahraničí a daří se jim úspěšně studovat. V posledních letech vidíme zvýšený zájem o studium přírodovědných oborů, ale naši absolventi úspěšně studují i na technických, ekonomických, humanitních i uměleckých oborech.

Ad 3) V minulém roce jsme navázali užší spolupráci s Centrem pro talentovanou mládež (CTM). Sedm žáků septimy úspěšně absolvovalo kurzy pořádané CTM a na závěr vykonali mezinárodně uznávané AP zkoušky, které organizuje College Board. Tři žáci dosáhli nejlepšího hodnocení extremely well qualified (špičkově připraven ke studiu na VŠ), další tři druhého nejlepšího hodnocení very well qualified (velmi dobře připraven ke studiu na VŠ) a jeden hodnocení qualified (připraven ke studiu na VŠ). Vzhledem k tomu, že kurzy jsou vedeny v anglickém jazyce a vedou nadané studenty k samostudiu a samostatnosti, budeme i v nadcházejícím školním roce tyto kurzy podporovat a motivovat žáky k jejich absolvování.

Ad 4) Vyjádřím se k obecným problémům. Jedním z nich je digitalizace. Způsob distribuce didaktických testů společné části maturitní zkoušky je na dnešní dobu hodně zastaralý. Stejně tak organizace přijímacích zkoušek. Tam nás čeká změna, o které můžeme, bohužel, zatím jenom spekulovat. I když je určitě hodně rodičů a dětí, pro které je to zásadní informace. Další výzvou, a to nejen pro střední školy, je rozšiřování možností umělé inteligence. To je pro nás nový prostředek, který je a bude s námi. A my všichni se musíme naučit s umělou inteligencí smysluplně a bezpečně pracovat.
Pavel Liška, zástupce ředitele školy

OBCHODNÍ AKADEMIE, HOTELOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
V letošním školním roce máme rekordní počet žáků – celkem 669. Největší zájem byl o obory cestovní ruch a obchodní akademie. V obou prvních ročnících máme 34 žáků, na oboru hotelnictví 33 žáků. Také o obor strojírenství byl větší zájem, máme v prvním ročníku 27 žáků.
Učební obory nástrojař, obráběč kovů, strojní mechanik, jemný mechanik, kuchař-číšník a pivovarník-sladovník vykazují mírný nárůst počtu žáků.
Praxi konají naši žáci v řadě firem našeho kraje, jejich výčet je rozsáhlý, týká se mnoha oborů činnosti. Velmi úzkou spolupráci máme s Pivovarem Svijany, kam chodí na praxi studenti oboru pivovarník-sladovník.
V novém školním roce mají studenti v budově ve Zborovské ulici k dispozici nově studovnu a v budově v Alešově ulici máme vybudovanou novou učebnu ručního obrábění. Průběžně modernizujeme výukovou techniku, ať již počítače nebo televize a tiskárny, a to jak pro studenty, tak pro pedagogy.
Škola se zapojila do programu EDUbus. V rámci EDUgrantu budeme pořizovat zkušební trhací stroj pro pevnost v tahu.
Škola také využila neinvestiční dotaci na učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence ve výši 622 tisíc Kč.
Nejvíce mě trápí nedostatek pedagogů, především odborníků na strojírenství. Snažíme se již rok najít mladého kolegu nebo kolegyni do našeho kolektivu.
Podařilo se nám stabilizovat pracovní kolektiv ve školní jídelně, kde jsme také dlouhodobě hledali vyučenou kuchařku/kuchaře. Nízké platy nepedagogů tuto situaci velmi zhoršují.
Eva Antošová, ředitelka školy

STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA TURNOV
Ad 1) Naše škola se už téměř 140 let zabývá uměleckou výtvarnou tvorbou, v současnosti v jednom oboru – výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů, ale v pěti zaměřeních na střední škole (SUPŠ – zlatnictví a design šperků, design a zpracování drahých kamenů, design grafické a plastické rytiny, design litých objektů, umělecké kovářství a zámečnictví – design kovaných předmětů) a v jednom oboru na vyšší odborné škole (VOŠ – restaurování a konzervování kovů, minerálů a organolitů), dále pak zde probíhá bakalářské studium VŠCHT Praha – praktická cvičení v restaurování kovů. Na SUPŠ máme pro letošní rok 1. ročník úplně plný, i když by se k nám chtěli dostat ještě další uchazeči, na VOŠ letos 1. ročník neotevíráme. Blíží se květnová oslava 140. výročí založení školy, kterou chceme pojmout ve velkém stylu, včetně pozvání pana prezidenta Petra Pavla. Máme připravenu celou řadu překvapení. Prostě na tom už tvrdě pracujeme.

Ad 2) Absolventi SUPŠ jsou roztroušeni po celém světě a vypadá to, že se k nám na oslavy na chvíli vrátí. Jsou to skvělí umělci a řemeslníci, kteří pokud nešli studovat umělecké a pedagogické vysoké školy, pracují ve svých dílnách, v Uličce řemesel v Turnově, učí na uměleckých školách, prostě šíří slávu naší školy do všech koutů. Protože součástí výuky jsou i technologie, technické kreslení, řemeslné dílny, mohou se absolventi uplatnit i v technických oborech na vysokých školách.

Ad 3) Začátek nového školního roku je co do úplných novinek docela klidný, dělali jsme jen nějaké menší úpravy. Co se týká výuky, stále více se zaměřujeme na moderní technologie, počítačovou grafiku, 3D modelování, ale nejsme nic dlužni ani klasickým řemeslným technikám. Určitě hodně letos zaujal první příměstský tábor – Art camp, který vedly naše mladé posily z řad pedagogů. Byl opravdu velký zájem a už se chystá další ročník.

Ad 4) Už klasicky nás trápí nedostatek financí na vybavenost moderními technologiemi, pece a další. Nové technologie jsou bohužel nesmírně drahé. Administrativa narůstá neskutečným tempem, legislativa nás zahlcuje dalším a dalším papírováním. Ale finance jsou to nejvíc, co potřebujeme. Takže kdyby se našli nějací sponzoři, byli bychom rádi a třeba bychom se uměli nějak odvděčit menším uměleckým dílkem.
Jana Rulcová, ředitelka SUPŠ a VOŠ Turnov

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TURNOV
Ad 1) Budova SZŠ v Turnově je aktuálně zahalená, plná lešení a působí dojmem, že je to jen staveniště. Opak je ale pravdou. Od začátku května ve škole vyrůstá 4. podlaží COV (centrum odborného vzdělávání), vše ale probíhá za běžného provozu školy. Od 1. září 2023 má škola zase více žáků – 345. Vyučování začalo letos výjimečně až 11. září, stavební firmě BREX jsme přes prázdniny „otevřeli budovu“ a bylo třeba na počátku září všechno vrátit, uklidit a zajistit tak, abychom mohli v budově učit. Děkuji všem zaměstnancům za odvedenou práci, pochopení a klidný průběh.
Vyučujeme v pěti oborech: zdravotnické lyceum, praktická sestra, masér ve zdravotnictví, sociální činnost a ošetřovatel. Do prvních ročníků nastoupilo 103 žáků do všech oborů. Obor ošetřovatel už budeme otevírat každý rok, z toho mám velikou radost, od září 2024 bude ve škole více místa.

Ad 2) Absolventi se mohou uplatnit ve zdravotnických a sociálních oborech hned po složení maturitní zkoušky nebo závěrečné zkoušky. Výjimku tvoří obor zdravotnické lyceum, jehož absolventi pokračují ve studiu na VŠ, nebo VOŠ. Je ovšem pravdou, že převážná většina 19letých pokračuje ve studiu a nenastupuje hned do zaměstnání – obdobné to je na všech středních školách v ČR.

Ad 3) Našim hlavním úkolem pro školní rok 2023/24 je BOZP, celý rok budeme mít nad „hlavami“ stavbu. Denně se tu pohybuje 350 žáků, 70 zaměstnanců školy a 115 ubytovaných v domově mládeže, dále pracovníci firem a další. Tím chci říct, že organizace a řád jsou velmi důležité. Výuka probíhá v plném rozsahu, začneme chodit na praxe do zdravotnických a sociálních zařízení. Kontrolní dny probíhají na stavbě každý týden, všichni členové týmu spolupracují a hledají optimální řešení, aby firma neomezovala školu a škola nebrzdila práci firmy.

Ad 4) Střednímu školství na Turnovsku chybí jako v celé republice odborní učitelé, problém se prohlubuje. Získat odbornou učitelku ošetřovatelství s praxí ve zdravotnictví, vysokoškolským vzděláním a pedagogickým vzděláním je složité a skoro zázrak.
Lenka Nováková, ředitelka školy

Související články (celkem 9)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.