Prohlížíte: Obce, školy, organizace

Obce, školy, organizace
 | 3 330 přečtení 0

ŠŤASTNÁ ZEMĚ V ROCE 2009: NOVÁ ROZHLEDNA A NAUČNÁ STEZKA

Na přelomu dubna a května se každoročně rozbíhá nová turistická sezona v Českém ráji. Ožívají venkovní areály. Probouzí se i Šťastná země v Radvánovicích u Turnova, kde je největší přírodní dětský areál v republice. Vloni sem na různé akce zavítalo zhruba 60 tisíc lidí. „V letošním roce jsme se rozhodli pozměnit nabídku doprovodného programu, bude tu více menších akcí, z těch velkých zůstávají Hasičské slavnosti, Rajčatová bitva a Slamák, o prázdninách zde bude připraven program každou sobotu,“ uvedl programový manažer areálu Erik Černý.

Obce, školy, organizace
 | 2 583 přečtení 0

TO NÁM BYL ČERT DLUŽEN, KOMENTUJÍ NOVOU FORMU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY NĚKTEŘÍ ŘEDITELÉ

V poslední době se stává téměř pravidlem, že každý rok platí jiná kritéria pro přijetí žáků devátých ročníků základních škol na školy střední. V letošním školním roce je přijímací řízení zcela v rukou ředitelů středních škol, žáci, resp. rodiče deváťáků, mohou podat přihlášky na tři střední školy, což hodně znepřehlední celé přijímací řízení. Na druhou stranu: Ten tam je stres přijímacích zkoušek, probíhajících v jednom dni. „Máš špatný den?, máš smůlu,“ platilo dříve…

Obce, školy, organizace
 | 2 132 přečtení 0

ZAČALY ZÁPISY DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD, V TURNOVĚ SE LETOS PO NĚKOLIKA LETECH ZÁJEM ROZLOŽIL ROVNOMĚRNĚ MEZI VŠECHNY ŠKOLY

Ve čtvrtek 15. ledna se ve čtyřech turnovských základních školách uskutečnil tzv. slavnostní zápis dětí do prvních tříd základních škol (podle zákona zápisy probíhají až do 15. února). Letos se po několika letech zájem více rozložil mezi všechny základní školy, nicméně ani tentokrát neponechali rodiče dětí, které chtějí svého potomka umístit v ZŠ v ulici 28. října, nic náhodě a první z nich se před budovu školy dostavil už v 1.50 hodin po půlnoci.

Obce, školy, organizace
 | 3 971 přečtení 0

DVĚ TURNOVSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY NAKONEC SPLYNOU

(Pozor! Důležitá aktualizace!)Nová Rada Libereckého kraje na svém prvním zasedání odvolala s účinností k 31. prosinci 2008 v souladu s ustanovením zákona o krajích, resp. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), z funkce ředitele Obchodní akademie a Hotelové školy Turnov Otakara Špetlíka a ředitelku Integrované střední školy Turnov Milenu Lednejovou. Rada jmenovala do funkce ředitele příspěvkové organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519 Otakara Špetlíka, a to s účinností od 1. ledna 2009.

Obce, školy, organizace
 | 2 859 přečtení 0

SKROMNÉ, ALE DŮSTOJNÉ OSLAVY VÝROČÍ OBCHODNÍHO ŠKOLSTVÍ

Obchodní akademie a Hotelová škola má za sebou oslavy 100 let obchodního školství v Turnově.  Akcí, připomínajících vznik jednoroční Gremiální školy v roce 1908 a existenci následujících škol různých názvů a sídel, se uskutečnilo několik. V pátek 14. listopadu se zaměstnanci i samotní žáci OAHŠ chtěli sejít se sociálními partnery školy, zástupci kraje, obcí, řediteli a výchovnými poradci místních i přespolních škol. Těm byla dána možnost podrobně se seznámit s vybavením budovy ve Zborovské ulici, pro ně byly připraveny ukázky vyučovacích hodin, prezentace práce školy a bohaté občerstvení. Ačkoliv bylo rozesláno více než osmdesát pozvánek, příležitosti využila jen necelá dvacítka hostů. Škoda.

1 54 55 56