DVAKRÁT Z VENKOVSKÝCH ŠKOL: TATOBITY A JENIŠOVICE

0

Dva příspěvky se nám sešly v redakční poště. Jsou ze škol v obcích Turnovska. Každý z jiného koutu. Co je spojuje, je příjemná skutečnost, že nejen školy ve městě, ale i v menších místech žijí naplno a poskytují dětem plnohodnotné vzdělání i „rozptýlení“. Inu – nemusíte za vším jezdit do města…

VLASTÍK 2015 ANEB DOMOV JE MÍSTO V SRDCI
Ve čtvrtek 14. a v pátek 15. května se u nás ve škole (Masarykova ZŠ Tatobity) konal osmý ročník regionální vlastivědné soutěže Vlastík 2015. Letos se nám sešlo jedenáct týmů od Liberce po Mladou Boleslav. Je dobře, že si Vlastík vybudoval pevné místo v kulturním kalendáři spřátelených škol a ty se k nám rok co rok vracejí – a co víc – díky ohlasu přibývají i školy nové.
A co že to ten Vlastík je? Jen pro připomenutí – jedná se o soutěž čtyřčlenných týmů (jeden druhák, třeťák, čtvrťák a páťák), kdy po dva dny děti plní různé úkoly z prvouky, přírodovědy a vlastivědy. Mottem soutěže je Domov je místo v srdci, takže všechny úkoly směřují k poznání místa, ve kterém žijeme.

n201505260956_oso_35_015_vlastikPrvní den na děti čekaly první a druhé protokoly – všeobecné testy z vlastivědy, prvouky, přírodovědy, ale třeba i z matematiky – vždyť Vlastík je chlapec komplexně zdatný. Na odpoledne jsme pro děti připravili velkou čtyřhodinovou strategickou hru „Budování města“. Všichni jsme se přesunuli do nedaleké Dědinovy zahrady a jednotlivé týmy začaly s budováním středověkého města s centrálním hradem. Ke stavbě bylo potřeba nakoupit suroviny, směnit je a po splnění všech úkolů nakoupit budovy a všechno opevnit.
Navečer byla připravena „Vernisáž“. Ze sálu místního kulturního domu se stala proslulá galerie, ve které bylo vystaveno jedenáct koláží představujících výrazné osobnosti našich dějin. Po úvodním proslovu ředitele galerie následovala prohlídka a hodnocení vystavených děl. Na závěr taneční mistr David provedl děti dějinami tance a na úplný závěr si všichni zatančili, čímž byla vernisáž ukončena.
Druhý den se děti čekala třetí, závěrečná část protokolů a Rytířské zkoušky. Zkušebními komisary se staly
doprovázející učitelky a jednotlivé týmy musely postupně absolvovat osm stanovišť a splnit osm rozličných úkolů…

Vítězem dvoudenního klání se letos stali Vlastíci z Mašova, stříbrné skončily domácí Tatobity a bronzový byl tým z Liberce, Husovy ulice. Dále se poskládaly týmy ze Železného Brodu, Turnova, Žižkovy ulice, Koberov, Liberce, Kaplického ulice, Turnova, ulice 28. října, Turnova, Skálovy ulice, Dobrovice a Mírové pod Kozákovem – Bělé. Každý účastník obdržel pamětní medaili a glejt. Kromě toho díky vstřícnosti sponzorů (moc jim děkuji a velmi si jejich náklonnosti k celé akci vážíme) ještě každý účastník dostal tašku propagačních materiálů a nějakou tu drobnost a sladké překvapení.

Na akci se podíleli, sponzorsky do soutěže přispěli a velký dík tak patří zejména obci Tatobity v čele s paní starostkou Lenkou Malou, Jolaně Mazánkové za pamětní medaile, Tomáši Kubíčkovi za poskytnutí nápojů pro děti a Potravinám Roman Vaněk za výbornou páteční snídani. Finančně nám přispěla firma Kovo-Mazánek s. r. o. a Truhlářství Šťastný. Velký podíl na zdaru celé akce mají všichni pracovníci naší školy, neboť bez kuchyně, úklidu a pomoci by to určitě nešlo. Děkuji také agentuře Hobit za organizaci a Lence Roštejnské za dva dny, kdy pilně natáčela, aby pro všechny mohla udělat DVD záznam z Vlastíka 2015.
Mgr. Pavel Vaněk, ředitel Masarykovy ZŠ a MŠ Tatobity, zs.tatobity@seznam.cz
Fotografie z akce si můžete prohlédnout na http://zstatobity.rajce.idnes.cz/2015_05_14-15_-_Vlastik_2015

JARO V ZŠ JENIŠOVICE
Během jenišovické pouti o posledním víkendu v dubnu jsme v kostele Československé církve husitské v Jenišovicích připravili výstavku výtvarných prací žáků školy, žáků pobočky ZUŠ Železný Brod, která pracuje v naší škole, a dětí z MŠ Jenišovice. Ohlas návštěvníků byl veliký.
Druhý májový den jsme pro širokou veřejnost pořádali pohádkový les Za pohádkou na Drábovně. Zúčastnil se ho rekordní počet dětí, jejich rodičů a prarodičů a všichni si užili krás jarní zelené přírody v okolí Voděrad u Frýdštejna. Děkujeme všem, kteří akci připravili, a také firmám, které nás podpořily svou pomocí – Pekárně Mikula, Pile Jenišovice, ZOD Roudný.
29. května poprvé v naší obci otevřeme Noc kostelů, a to v kostele Československé církve husitské. Naši žáci tuto akci zahájí v 18.00 hodin koncertním vystoupením.
Po tři čtvrtky na přelomu měsíců května a června jsme pozvali do školy veřejnost na keramické dílny. Zájemci si v našem školním keramickém ateliéru zkusí vlastníma rukama vyrobit z jedinečného materiálu – hlíny – výrobek podle své fantazie a představ. 
Ve čtvrtek 11. června pozveme vás všechny na Školní jarmark. Ve školním altánku připravíme koncert žáků, na zahradě před školou budeme nabízet výrobky našich žáků a také vás pozveme do školní kavárny, která bude otevřena ve školní jídelně a kde budeme nabízet vlastnoručně vyrobené dobroty.
Týdenním turisticko-cyklistickým pobytem na Nebákově zakončíme letošní školní rok s vědomím, že letní prázdniny si jak učitelé, tak i žáci opravdu zaslouží.
Za žáky a učitele školy:
Jitka Kadečková, j.kadeckova@seznam.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.