AKTIVNĚ A KREATIVNĚ VE ŠKOLCE

0

Od 1. června 2014 Vzdělávací centrum Turnov zahájilo realizaci projektu Aktivně a kreativně ve školce. Jedná se již o druhý projekt, který je určen pro pedagogy z mateřských školek. První projekt, jehož bylo VCT nositelem, se jmenoval Nově a jinak v mateřských školách a byl velice úspěšný. Cílem projektu je zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků mateřských škol v rámci Libereckého kraje prostřednictvím jejich průběžného a provázaného vzdělávání. Celý projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, takže všechny vzdělávací programy jsou pro účastníky zdarma. To samozřejmě ředitelé školek vítají, jelikož prostředky v jejich rozpočtech na vzdělávání zaměstnanců nebývají vysoké.

V rámci tohoto projektu probíhají čtyři klíčové aktivity: Lektorské a prezentační dovednosti, semináře s technickým zaměřením, dílny a workshopy. V rámci první jmenované aktivity pedagogové absolvují 8 hodin na témata Prožitková pedagogika, Logopedická péče a Komunikace s dítětem. Po každém z těchto témat absolvují 48 hodin Lektorských a prezentačních dovedností, poté si vyzkouší lektorovat na dané téma ve své školce a celý seminář se uzavírá supervizí, kde si účastnice vymění své zkušenosti. Semináře na téma Prožitková pedagogika a Logopedická péče již proběhly v loňském roce a čeká nás poslední téma Komunikace s dítětem, které je naplánováno od 28. dubna do 3. června.

Druhou klíčovou aktivitou jsou semináře technického zaměření, které probíhají vždy v Liberci v prostorách IQ parku. Z této aktivity jsme již realizovali semináře na téma Rozvíjení matematických dovedností, Elektřina a jednoduché elektrické obvody a Magnety. Před námi je poslední seminář na téma Teplo. Tyto semináře jsou pořádané formou her a jednoduchých pokusů, které mohou pak pedagogové ve svých školkách používat a nenásilnou formou tak dětem přiblížit svět techniky již v raném věku.

Třetí klíčovou aktivitou jsou dílny, které jsou rozděleny podle čtyř ročních období. Ke každému ročnímu období je připraven jeden seminář, kde první část výuky je zaměřena na teoretický výklad tradičních obřadů, pranostik a zvykosloví pro dané období, ve druhé části si pak účastníci zkoušejí zvykoslovné předměty k danému ročnímu období sami vyhotovit. V této části nás čeká již jen poslední seminář, a to Letní dílna.
Poslední z klíčových aktivit jsou workshopy, kterých je v projektu naplánováno celkem sedm, z toho jich proběhlo již pět, a to Práce s drátky a korálky, Práce s vlnou, Papírové hrátky, Textilní hrátky a Využití přírodnin pro tvůrčí činnost. Před námi jsou ještě Práce s pedigem a Využití odpadních materiálů pro tvůrčí činnost.

V současné době je za námi více než polovina projektu a můžeme říci, že zatím proběhlo vše v pořádku, účastníci jsou spokojeni a účast je nad očekávání vysoká. Největší zájem ze strany pedagogů je o praktické dílny a workshopy. Lektorské a prezentační dovednosti jsou obsazené trochu méně, ale tento seminář je velice specifický. Co se týká technicky zaměřených seminářů, očekávali jsme také spíše nižší zájem, jelikož převážná většina pedagogů je zaměřena více humanitně, nicméně ti, co semináře již absolvovali, byli velice překvapeni a nadšeni.

Více informací o projektu a jeho aktivitách naleznete také na webových stránkách www.vctu.cz/aktivniskolka.
Andrea Svárovská, manažerka projektu (svarovska@vctu.cz)

201503301424_oso_24_015_logo

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.