130 LET ŠKOLY V RADOSTÍNĚ (SYCHROV) – 30. KVĚTNA 2015

0

Obec Sychrov je zřizovatelem Základní školy v Radostíně, která letos slaví 130 let od svého založení. Snažíme se každým rokem alespoň malý kousek školy zrekonstruovat. Vzhledem ke svému stáří to budova opravdu  potřebuje. V loňském roce byly instalovány nové vchodové dveře, v letošním roce byly zrekonstruovány chodba, schodiště a toalety. Potěšitelné je, že tato akce byla částečně financována z dotačního titulu Libereckého kraje. Před námi je nejdůležitější část rekonstrukce, kterou je změna vytápění a zateplení objektu včetně nových oken, žaluzií atd.

Základní škola v Radostíně je velmi oblíbená nejen žáčky z naší obce, ale i z Radimovic, Paceřic, Hodkovic nad Mohelkou a dalších okolních obcí. V prvním až pátém ročníku ji navštěvuje 37 dětí. Ředitelkou je Mgr. Lenka Vyhlídková. V této malé škole, dá se říci rodinného typu, vyučují ještě dvě učitelky, v družině působí jedna vychovatelka. Děti mají možnost navštěvovat několik kroužků – fotbalový, taneční, výtvarný, je tu kroužek vyšívání, hraní na flétnu či kroužek angličtiny. Ve škole je nová počítačová třída a interaktivní tabule. Děti jezdí na plavání, na výlety, do divadel, účastní se sportovních utkání mezi školami. Dvakrát ročně se docházejí na vítání občánků na obecním úřadě, zpívají koledy při rozsvícení vánočního stromu v Radimovicích a u Rohanova Betlému na sychrovském zámku…
Obec má velký zájem školu v tak krásném prostředí udržet a probouzet u dětí zájem o dění v obci a o její historii, což vede k tomu, že se po studiích do své obce zase rády vracejí…
Jaroslava Kvapilová, starostka Sychrova, www.obecsychrov.cz

PROGRAM OSLAV 30. KVĚTNA
10.00 – 10.15 zahájení
10.15 – 10.45 vystoupení žáků ZŠ Radostín
10.45 – 11.15 sportovní útok SDH Sedlejovice
11.15 – 12.15 cimbálová muzika z Liberce „Veselica“
12.30 – 13.00 folklorní soubor Šafrán z Jablonce nad Nisou
13.00 – 13.30 ukázka výjezdové jednotky obce Sychrov JPO V
13.30 – 14.30 cimbálová muzika z Liberce „Veselica”
14.45 – 15.15 folklorní soubor Šafrán
15.30 – 16.30 country kapela Hurašband
16.30 – 17.00 retro útok, hasiči Sedlejovice
17.00 – 20.00 country kapela Hurašband, volná zábava
V přízemí ZŠ vystoupí Hodkovické amatérské divadlo s loutkovými pohádkami pro děti, a to od 11.00 a od 14.30 hod. Prohlídka ZŠ od 11.00 – 17.00 hod. Připraveny jsou staré i současné kroniky, prezentace kroužků a úspěchů školy. V areálu ZŠ je zajištěno občerstvení. Akce se koná pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty.

ŠKOLA V RADOSTÍNĚ V 19. STOLETÍ
Počátky vyučování na Sychrovsku máme doloženy díky „Pamětní knize školy Radoštínské“ od konce 18. století. Vyučovalo se, kde se dalo. Většinou v domech soukromníků. Jsou dochovány informace, že takovými místy byly Hvězda u Folýrků, Rybník u Vávrů, ve Třtí u Zakouřilů, v Sedlejovicích u Valšů. Často vyučovali vysloužilí vojáci, kteří v průběhu služby získali řadu praktických i teoretických zkušeností, které potom předávali dětem.
V září 1812 byl Radostín určen jako strategicky nejvýhodnější místo pro vybudování nové školy. Dále zde byla řešena i stavba školní budovy a určována forma příspěvku jednotlivých vesnic na jejich stavbu. První kvalifikovaný učitel byl do Radostína dosazen v roce 1822 a stal se jím podučitel z Vlastibořic František Vích, který byl autorem prvního soupisu všech dětí, které školu navštěvovaly.
Základní kámen první budovy školy v Radostíně byl slavnostně položen 28. dubna 1862. Stavbu měl na starost knížecí zednický polír Josef Kovář z Paceřic. Z velké části stavbu školy financoval kníže Kamil Rohan, který stál vždy v čele školního výboru. On i jeho žena, kněžna Adéla z Rohanu, školu navštěvovali velice často a vždy přinesli řadu dárků pro premianty i potřebné (punčochy, košile, rukavice..).
16. dubna 1866 nastoupil na místní školu Alois Göbl. Byl velice nadaný, v kraji oblíbený. Ve zdejší škole působil pouhé dva roky (do r. 1868). Mnohdy zpívával sólo v zámecké kapli a díky své nezdolné píli se stal zpočátku koncepčním úředníkem na Sychrově, od roku 1877 tajemníkem a nakonec od roku 1880 i patronátním komisařem sychrovského a semilského panství knížete Rohana. Byl to právě on, který se přátelil s hudebním skladatelem Antonínem Dvořákem, který za ním často a rád na Sychrov jezdíval.
Pro rozvoj a podporu školství v Radostíně byl důležitým mezníkem 1. leden 1869, kdy byla vydána „Listina nadační knížecích Rohanských úředníků a služebníků Sychrowských na nadaci ku podpoře dítek školních knížecích Rohanských služebníků“.
V návaznosti na nařízení c. k. okresní školní rady v Turnově vzhledem k narůstajícímu počtu žáků bylo nutno rozšířit dvoutřídku o další třídu. K tomu ovšem nedostačovala kapacita stávající školní budovy. Zároveň se ukázalo, že rozšíření stávající budovy školy přístavbou by bylo finančně daleko náročnější než postavit novou. Na základě těchto zjištění svolal tehdejší předseda místní školní rady, pan František Roubínek, všechny poplatníky z místního školního obvodu. Jednání proběhlo 28. ledna 1883 s jednohlasným výsledkem postavit novou školní budovu a starou prodat. Od dubna 1883 započaly přípravné práce. Jako nejvhodnější místo pro novou budovu bylo vytipováno místo přes silnici přesně proti budově staré školy. Ve spolupráci s c. k. zeměměřičem panem Doubkem z Jičína byla vytvořena projektová dokumentace ke stavbě nové školy knížecím stavitelem panem Václavem  Karnoldem.
21. července 1884 byl položen základní kámen nové školní budovy. Budovu stavěly obce Radostín, Sedlejovice, Třtí, Vrchovina, Radimovice, Rybník, Sychrov, Husa. Stavbu řídil knížecí stavitel p. Václav Karnold.
5. září roku 1885 byla stavba dokončena, o dva dny později, 7. 9. 1855 byla i kolaudována. Škola byla vystavena ve švýcarském slohu. Význam školy a vzdělání byl zakotven v nápisu nad vchodem „Víra, mrav a vzdělanost – hle v tom školy vznešenost“. Významným krokem k modernizaci školy bylo zřízení tělocvičny v červnu roku 1890.
Školní budovu v Radostíně poctila svou návštěvou i řada významných osobností kulturního života českého národa. 22. června 1889 byl např. hudební skladatel Antonín Dvořák, který zde na klavír zahrál ještě nevydané „Poetické nálady, op. 85“. Další významná návštěva zavítala do školy 9. září 1892, jednalo se o hudebního skladatele Jana Bohuslava Foerstera. 19. září 1896 přišel do Radostína i slavný Josef Suk. Vzácné hosty přivedl do školy i místní rodák a oblíbený básník té doby Bohdan Kaminský, který ji navštívil 13. srpna 1911 s turnovským malířem Janem Prouskem a malířem Karlem Myslbekem, synem slavného sochaře Josef Václava Myslbeka.
Miloš Kadlec, kadlec.milos@npu.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.