ŠKOLSTVÍ V JENIŠOVICÍCH – 50. VÝROČÍ OTEVŘENÍ NOVÉ ŠKOLNÍ BUDOVY

0

V pátek 28. září zveme absolventy školy, bývalé zaměstnance a širokou veřejnost na Den otevřených dveří v ZŠ Jenišovice. Je tomu právě 50 let od otevření nové školní budovy. Pojďme se společně podívat do historie školství v Jenišovicích. Slavnostní den zahájíme v 10.00 hodin žákovským koncertem v kostele čs. Církve husitské v Jenišovicích. Po jeho skončení od 10.30 do 15.00 hodin budou v budově školy připraveny ukázky výuky, pěvecká a taneční vystoupení, výstavky, sportovní zápasy a samozřejmě i příjemné posezení a pohoštění ve školní kavárně. Budete si moci zakoupit i drobné žákovské práce.

Počátky školství v Jenišovicích sahají do konce 18. století, kdy kronika zmiňuje dřevěnou chalupu, kde se učilo už před rokem 1828. Kamennou školu v roce 1840 stavěli za finančního přispění hraběnky Gabriely Des Fours. V roce 1899 byla tato budova přestavěna a slouží dnes jako obecní úřad a mateřská škola.

Měšťanská škola byla v Jenišovicích otevřena 1. prosince 1938 jako náhrada za uzavřenou českou měšťanskou školu v Hodkovicích nad Mohelkou, které byly po Mnichovu začleněny do Říše. Vyučovalo se v budově obecní školy (dnes OÚ a MŠ) a jelikož prostory nestačily, učilo se i v patře hostince U Laurinů – dnes U Klímů (Na Křižovatce).  Místnosti potřebám školy nevyhovovaly, učitelé museli o přestávkách přecházet z budovy do budovy.

Po 2. světové válce představitelé obce a hlavně řídící učitel Alois Broul usilovali o výstavbu nové školní budovy. Teprve v roce 1960 byly konečně zahájeny přípravné práce a 1. září 1962 do lavic nové školy zasedli první žáci – bylo jich 300. V roce 1984 bylo rozhodnuto začít s přístavbou školní jídelny, která škole citelně chyběla. Po mnoha problémech a změnách byla přístavba s jídelnou, školní kuchyní, družinou a dalšími odbornými učebnami v roce 1993 zprovozněna. V budově sídlí i obecní knihovna a lékařská ordinace.

V roce 2003 byla na místě nevyhovující tělocvičny postavena moderní sportovní hala. Součástí areálu školy je i obnovený stadion a zahradní dětské hřiště.  V letošním roce byl vybudován před budovou i dřevěný altánek, který slouží v pěkných dnech školní družině a využívají ho i učitelé k vyučování některých předmětů.

V tomto školním roce školu navštěvuje 142 žáků z Jenišovic, Odolenovic, Frýdštejna, Voděrad, Paceřic, Žďárku a dalších okolních obcí. Na škole působí 13 pedagogů a sedm nepedagogických pracovníků. Při škole pracuje pobočka ZUŠ v Železném Brodě – nabízí obory hudební (klavír, housle) a výtvarný. Děti se mohou účastnit na práci mnoha zájmových kroužků, škola úzce spolupracuje se Sokolem Jenišovice, který nabízí další sportovní aktivity. Škola je zapojena do řady projektů, pořádá školní jarmarky, letní tábor, pobyty lyžařský, cyklistický, žáci mají v adopci indickou dívku Deviku, sponzorují chov Tamarína  Pinčí v ZOO Liberec.

Díky snaze představitelů obce a vedení školy je na příští kalendářní rok plánováno zateplení budovy a výměna oken.  Všichni společně si přejeme, aby se školství v Jenišovicích rozvíjelo i v dalších desetiletích 21. století. Tak by si to jistě ti, co se o rozvoj školství v Jenišovicích zasloužili, určitě přáli.   

Mgr. J. Kadečková, ZŠ Jenišovice, www.zsjenisovice.cz, e-mail: skola@zsjenisovice.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.