KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022 V OBCÍCH TURNOVSKA

0

Stejně jako v Turnově, tak i ve spádových obcích už jsou ustavena nová zastupitelstva a vedení obcí po letošních komunálních volbách. Jaké mají plány na nadcházející čtyřleté funkční období? Nabízíme stručný přehled:

* ČTVEŘÍN: Starostka Ilona Šerpánová, místostarosta Tomáš Goroš. Nejdůležitějšími úkoly jsou vybudování splaškové kanalizace a oprava obecních cest.

* HRUBÁ SKÁLA: Starosta Michal Najman, místostarosta Aleš Vaníček. Prioritou obce na další volební období je rekonstrukce místní školy a oprava vodojemu a vodovodu. Dále podpora spolkových činností a úprava komunikací.

* HOLENICE: Starosta Pavel Beran, místostarosta Jiří Jirásek. Cílem obecního zastupitelstva je udržet obec v tradičním, konzervativním duchu. Dále se plánuje výsadba alejí a jiné zeleně.

* JENIŠOVICE: Starosta Bohumil Bradáč, místostarostka Monika Bernardová. Hlavním cílem je dokončit rozdělané akce a realizovat projekt pro sportovní vyžití – pumptrack. Dále úprava veřejných prostor a podpora spolkových činností.

* KACANOVY: Starostka Marcela Červová, místostarostka Jitka Lukáčová. Největší prioritou obce pro nadcházející období je dokončení vodovodu. V plánu je zlepšení zázemí sboru dobrovolných hasičů a podpora spolkové činnosti a údržba komunikací.

* KARLOVICE: Starosta Ondřej Havrda, místostarosta Petr Šafář ml. Jako zásadní považují v obci navýšení kapacity školky, chystá se rekonstrukce budovy. Oprava obecního vodojemu, údržba komunikací a v neposlední řadě také rekonstrukce budovy pošty v Radvánovicích.

* KOBYLY: Starosta Zbyněk Hozák, místostarostka Marcela Němečková. Prioritou je dokončení opravy místní sokolovny. S ohledem na současné problémy s energiemi se obec chystá na rekonstrukci topení ve škole, úpravu sportoviště u školy a opravy místních komunikací.

* KLOKOČÍ: Starosta Václav Žák, místostarosta Jiří Brodský. Zásadní je úprava a udržování komunikací, podpora místního obchodu a spolkové činnosti.

* LAŽANY: Starosta Eduard Dvořák, místostarosta Svatopluk Bartoš. Úkoly pro nadcházející funkční období jsou příprava parcel pro bytovou výstavbu, úprava obecního hřiště, dokončení rekonstrukce kulturního domu a úprava veřejného prostranství.

* LOUČKY: Starostka Lenka Kvintusová, místostarostka Lucie Stránská. V minulém volebním období došlo na rekonstrukci místní knihovny, která by měla být do konce roku dokončena. Dále zde doufají, že se jim povede vybudovat kanalizaci a tím následně bude možné rekonstruovat krajskou komunikaci, která obcí prochází. Dále by chtěli opravit místní sokolovnu, čímž by obec získala prostor pro setkávání občanů a pořádání akcí.

* MALÁ SKÁLA: Starosta Michal Rezler, místostarosta Petr Votrubec. V obci probíhají projekty zateplení penzionu pro seniory s výměnou zdroje tepla a vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce novou cisternovou automobilovou stříkačkou. Mezi připravené projekty patří rekonstrukce patra mateřské školy, zřízení menšího parkoviště naproti mostu a vestavba učeben a kabinetu v podkroví základní školy. Plánuje se také rekonstrukce střešní krytiny na objektech areálu Boučkova statku a rekonstrukce centrálního parkoviště a lávky v místní části Labe.

* MODŘIŠICE: Starosta Michal Smidžár, místostarostka Marie Stowasserová. Obec čeká poslední etapa rekonstrukce vodovodního řadu, kterého je zároveň vlastníkem. Obci se také podařilo odkoupit pozemek, kde by mělo být v budoucnu sportoviště a zázemí pro pořádání volnočasových aktivit.

* MÍROVÁ POD KOZÁKOVEM: Starosta Jaroslav Votrubec, místostarosta Vlastimil Kůtek. V obci pokračuje projekt rekonstrukce návsi. Dále se plánuje nový chodník v Bělé, a pokud dopadne povolení, dojde i k úpravám ve Smrčí. Obec spravuje 56 km komunikací, což je finančně náročné. Takže značná část peněz bude použita na jejich údržbu.

* OHRAZENICE: Starosta František Novák, místostarostové Marie Rozumová, Martin Mareš. Připravuje se rekonstrukce hospody, má tu vzniknout přístavba tělocvičny a propojení se sálem do jednoho celku pro pořádání kulturních akcí. Dále budou pokračovat opravy místních komunikací, obec chce opět oživit kulturní dění.

* OLEŠNICE: Starosta Zdeněk Šich, místostarosta Radek Čermák. Obec připravuje rekonstrukci místního obchodu a úpravu veřejných prostor na návsi. Vzhledem k situaci se také bude muset zabývat snížením nákladů místní MŠ na energie. Obec dále podporuje spolkovou činnost a v plánu je výstavba nové hasičské zbrojnice a kanalizace.

* PACEŘICE: Starosta Pavel Tesař, místostarostka Vlasta Bulířová. V plánu je rozšíření a tím navýšení kapacity místní MŠ, rekonstrukce obecního úřadu a nový chodník v obci Husa. Dále podpora spolkových činností.

* PĚNČÍN: Starosta Karel Bičík, místostarosta Ivo Kozderka. Pro nejbližší období je zásadní schválit dodatek územního plánu, protože v obci evidují přes 60 žádostí o individuální výstavbu, v plánu jsou také nové chodníky.

* PŘEPEŘE: Starosta Luděk Sajdl, místostarostové Tomáš Kudrnáč a Dušan Hozdecký. Za stěžejní bod považují v obci přístavbu místní ZŠ a tím navýšení kapacity školy. Dále je to příprava a rekonstrukce čp. 21, kam obec plánuje přestěhovat nejen obecní úřad, ale po dohodě se zastupiteli a občany vybudovat komunitní centrum, jehož náplň je ještě otázkou jednání. Dále jsou to podpora spolkových činností, údržba veřejných prostor a komunikací.

* PŘÍŠOVICE: Starosta František Drbohlav, místostarosta Jan Košek. V plánu je zateplení MŠ s rozšířením parkovacích ploch, zahájení obnovy návsi před sokolovnou a v rámci GW Jizera vybudování stezky pro chodce a cyklisty z centra obce k „Písečákům“. Dále se připravuje modernizace veřejného osvětlení.

* RADIMOVICE: Starosta Lukáš Marek, místostarostka Iva Šulc. Obec chystá schválení a následně výstavbu obchodu s potravinami. Dále bude dokončena rekonstrukce místních komunikací, obec podporuje rozvoj kulturní činnosti a spolupráci s místními spolky.

* RADOSTNÁ POD KOZÁKOVEM: Starosta Jan König, místostarosta Zdeněk Brožek. Zásadní pro obec je dodělat vodovod na Kozákově. Dále se chtějí zaměřit na úsporu energií v obecních budovách, na podporu spolkových činností.

* RAKOUSY: Starostka Marta Franzová, místostarosta Karel Mařík. Úkolem je dokončení pozemkových úprav, vybudování stání pro kontejnery a nového parkoviště před obecním úřadem a oprava cyklostezky.

* ROVENSKO POD TROSKAMI: Starostka Jiřina Bláhová, místostarostka Zdeňka Nejedlá. Jako hlavní body následujícího období tady považují nákup nové automobilové cisternové stříkačky pro sbor místních hasičů, rekonstrukci bytu v čp. 429. Dále je to přístavba MŠ, kde dojde k navýšení kapacity, rekonstrukce plynové kotelny na radnici a systému veřejného osvětlení, který bude energeticky úspornější.

* SOBĚSLAVICE: Starosta Radko Rys, místostarosta Jaroslav Koreň. Obec spravuje 10 km komunikací, tak se zaměří na jejich údržbu. Dále se chystá řešit odpady, kde se zpřísňují parametry na třídění a v neposlední řadě chce obec podporovat spolkovou činnost, která byla podle starosty utlumena v době koronaviru.

* SVIJANY: Starosta Petr Felkner, místostarosta Jiří Linka. Obec čeká výstavba chodníku ve Svijanech a směrem do Svijanského Újezdu. Dále chce postavit parkoviště u bytovek ve Svijanech a karavanové stání na hřišti.

* SVIJANSKÝ ÚJEZD: Starostka Petra Bursová, místostarosta Blahoslav Kratochvíl. Priority obce jsou oprava komunikací a sportoviště, rekonstrukce kuchyně v MŠ. Místní kaple by měla také projít úpravami, a to odvlhčením a rekonstrukcí interiéru.

* TATOBITY: Starostka Lenka Malá, místostarosta Luděk Štěpnička. Cílem pro příští období je stavba cyklostezky a rekonstrukce budovy školy, vybavení školní jídelny a kuchyně.

* TROSKOVICE: V době uzávěrky ještě nebylo ustavující zastupitelstvo.

* VYSKEŘ: Starosta Jan Kozák, místostarostka Michaela Brzobohatá. Obec se chce zaměřit, pokud budou finance, na přestavbu objektu bývalé fary na bytový dům pro seniory a mladé rodiny. Dále se chystá dokončení výstavby kanalizace.

* VŠEŇ: Starosta Radek Vytina, místostarostka Monika Poláchová. Obec má pro příští volební období jako zásadní prioritu výstavbu kanalizace a na to navazující opravy komunikací. Další snahou obce je podpora ZŠ, MŠ a spolkové činnosti.

* ŽĎÁREK: Starosta Dalibor Matouš, místostarosta Michal Brych. Obec má před sebou druhou etapu výstavby chodníku přes obec.

* ŽERNOV: Starosta Zdeněk Mrkvička, místostarosta Petr Ondrák. V obci se chystají na rekultivaci obecního rybníku, a pokud dojde ke schválení, mají v plánu rekonstrukci bývalé prodejny potravin k smysluplnému využití pro potřeby obce. V roce 2025 by také měly proběhnout v obci oslavy 650 let od první zmínky o Žernově.

Související články (celkem 27)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.