REKONSTRUKCE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD V TURNOVĚ JE V SOUČASNOSTI NEJVĚTŠÍ INVESTIČNÍ AKCÍ V REGIONU

0

Každé město musí mít svoji čistírnu odpadních vod. Nachází se vždy pod městem, aby k ní mohly dotéct odpadní vody z co největšího území. A blízko vodoteče, do níž mohou být vyčištěné vody zase vypuštěny. V Turnově ji máme za železniční zastávkou u Jizery a čistí vody také z Přepeř, Ohrazenic a Jenišovic.

V areálu ČOV stojí budovy a nádrže, v nichž se nachází technologie. Jsou spojeny mnoha trubními rozvody, a kromě obsluhy na všechno dohlíží výpočetní technika. Kaly přitékající na ČOV jsou mimořádně agresivním prostředím, proto se dožilá technologie musí měnit většinou již po 15 až 20 letech. A to je i případ dnešní rekonstrukce turnovské ČOV. Měníme při ní zejména technologii na mnoha stupních čištění, budovy přestavěné před 20 lety prochází jen drobnými úpravami. Stavební rekonstrukcí projde také polovina nádrží a musí se vyměnit celý řídicí systém včetně elektrorozvodů. Náročné investiční dílo staví společně dvě zkušené firmy – KUNST Hranice a Ještědská stavební společnost Liberec.

Úskalí je jako vždy mnoho. Dílo se musí se realizovat za chodu, a proto patří velké ocenění pracovníkům SčVK, kteří pro nás celý areál i v průběhu stavby provozují. Stavba se musí realizovat v technologických návaznostech krok po kroku a stále s vědomím toho, aby ČOV nepřestala čistit. To přináší mimořádný časový pres, i když jsme stavbu rozdělili na dva roky. A pak přicházejí investiční obtíže – covid přináší absence pracovníků a dlouhé dodací lhůty materiálů nebo strojů. Řešíme jako vždy i projektové nedostatky či nedodělky.
Teprve až po odstavení některého úseku můžeme zjistit, jak na tom opravdu je. To je případ dnešního největšího problému pro naše operativní rozhodování – co provést s vyhnívací nádrží? Ve velké a vysoké „betonové bečce“ vyhnívá kal a tvoří se plyn. Tím vytápíme areál, a navíc z něj vyrábíme elektřinu díky kogenerační jednotce. Technologie v nádrži se musí vyměnit za novou, to bylo jasné předem. U betonů jsme chtěli ušetřit a riskli, že nádrž stavebně ještě nejméně 20 let vydrží. Teď je prázdná, dokonale jsme ji mohli prozkoumat, a je vidět, že jsme chtěli šetřit na nesprávném místě. Je jisté, že betony nebudou dokonale plynotěsné. Musíme je proto za malé miliony korun sanovat s rizikem, že výsledek stále nebude ideální a bude se muset předělávat. Nebo ji za trochu větší miliony zbourat a postavit zcela novou nádrž na dalších nejméně 60 let. Při rozhodování jsme po zvážení všech faktů a rizik blíž ke kvalitnějšímu řešení. A tím se hned dostáváme do problémů s časem a s penězi…

Investice do ČOV je svými 100 mil. Kč letos určitě největší investicí z veřejných peněz na Turnovsku. Je také jasně největší stavbou VHS Turnov na celém našem území. Bohužel ji stavíme bez dotací. Stát a Evropa aktuálně podporují jen ČOV v malých obcích, nebo výstavbu úplně nových. I náš velký finanční pomocník – Liberecký kraj – s omluvou konstatoval, že si tuhle akci musíme zaplatit jen z vybraného stočného od obyvatel. Naštěstí nám zhruba 20 procenty pomohly dle interních pravidel svazku město i okolní obce. Přesto jsme financování akce museli rozdělit do tří let, a ještě k tomu načerpat úvěr na rozložení úhrad do delšího období.
Jako vždy při našich stavbách prioritně řešíme vztah k obyvatelům. Areál je velký, mimo zastavěné území, nemusíme uzavírat žádné silnice jako při výměnách vodovodů a kanalizací, obyvatele neobtěžuje prach ani bláto. Tak muselo přijít zákonitě něco jiného – v létě nás bude ohrožovat zápach. Zkusíme ho omezit, ale moc možností nemáme, když vyřazujeme postupně celé kalové hospodářství z provozu a měníme ho za nové. Naštěstí by většina prací by měla být dokončena v listopadu, tak to snad všichni zvládneme vydržet.
Milan Hejduk, VHS Turnov

K této velké investiční akce se ještě vrátíme. Víte třeba, jak probíhá vlastní čištění odpadních vod a jaká je historie turnovské ČOV?

Související články (celkem 6)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.