PROVOZ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD, SOUVISLOSTI NA ÚROVNI STÁTU A SITUACE V NAŠEM REGIONU

0

Rekonstrukce čistírny odpadních vod (ČOV) v Turnově s náklady ve výši 100 mil. Kč je největší investiční akcí v regionu. Je také aktuálně největší stavbou VHS Turnov na celém jeho území. Byla zahájena přibližně v polovině loňského roku a pokud překonáme klasické problémy (počasí, zpomalené dodávky díky COVIDU, apod), tak by měly stavební práce skončit v původním plánovaném termínu na konci listopadu. Následně budeme ČOV rozbíhat v plné technologické výbavě a dokončovat detaily, na což by nám měly stačit tak tři měsíce.

V prvním díle volného seriálu na téma rekonstrukce ČOV (viz TvA 13/2021) jsme představili základní skutečnosti současné rekonstrukce, ve druhém díle (TvA 15/2021) jsme se podívali do historie a představili proces čištění. V poslední části se budeme věnovat vlastnímu provozu, legislativě a aktuální situaci v regionu.

Po rekonstrukci ČOV následuje vždy roční zkušební provoz – obsluha se učí za pomoci odborníků a projektantů nové technologie obsluhovat za různého počasí, nebo různého množství a zatížení odpadních vod. „Naučit“ čistírnu dokonale čistit je náročná škola. Postavit ČOV je obtížné, ale ideálně ji provozovat je ještě těžší. Nás čeká zkušební provoz po celý příští rok.

Ročně se provede na ČOV nejméně 70 kontrol kvality čištění a výtoku. Provozovatel má za úkol provozovat ČOV tak, že všechny kontroly musí dopadnout bez závad. Splaškové vody jsou tak agresivní, že se technologie musí měnit po 15 až 20 letech. Takže lze obrazně konstatovat, že jen co splatíme úvěry, musíme začít vymýšlet další finančně náročnou akci na rekonstrukci zařízení.
Projektantů ČOV naší velikosti je v ČR málo a jsou přetíženi. Mají proto málo času na vzdělávání se v oboru a zachytávání novinek ze zahraničí nebo z výzkumných pracovišť. Čistírny proto navrhují už desítky let stále stejně bez velkých vylepšení a převratných technologických procesů. Proti tomu působí dodavatelské firmy, které dovážejí ze světa nová progresivnější zařízení a chtějí se prosadit na náš trh. Tento rozpor vnímáme i my. A bude určitě zajímavé sledovat, kam se vybavení ČOV a způsob čištění posunou třeba za 30 až 40 let.

Stát vede s odborníky aktuálně největší diskuzi o zpracování kalů. Každá země to má nastaveno jinak, ale u nás se připravuje klasicky ta nejtvrdší cesta – pokud nespálíš kaly pomocí extrémně náročné technologie (ve velké peci), budeš platit daleko více za jejich uložení na skládku. A do kompostáren, nebo přímo na pole kal nebude moci být odvezen. Pokud nakonec náš stát tento maximálně tvrdý a v Evropě ojedinělý přístup schválí, tak se logicky výrazně navýší cena stočného. Stát samozřejmě také průběžně zdražuje poplatek za vypouštění vyčištěných odpadních vod do Jizery. I tohle každý rok navyšuje cenu stočného.

Stát po vzoru Evropy zpřísňuje normy čištění a postupně nutí vlastníky zbavovat splaškové vody stále většího množství stop léků, narkotik nebo méně obvyklých chemických prvků. Bohužel tím, že je projektantů ČOV obecně málo, nemají čas se učit navrhovat moderní technologie.

Před pár lety „evropské peníze“ podporovaly rekonstrukce podobných ČOV i my jsme na rekonstrukci našich ČOV získali významné evropské, či státní dotace. Dnes získá dotaci jen výstavba nových ČOV (např. okraje Prahy, vesnice…), nebo ty ČOV, které kapacitně nestačí, protože se současně dostavují kanalizace v ulicích. Paradoxně dostanou dotaci i ty čistírny, za které platí majitelé pokuty, protože nečistí splašky, jak mají. Dochází tím k neuvěřitelnému paradoxu, kdy finanční evropskou podporu dostane ten, kdo o ČOV průběžně nepečuje, nenaplňuje státní legislativu a znečišťuje přírodu. Turnovskou ČOV proto, bohužel, stavíme bez dotací, což je pro nás mimořádná finanční zátěž.

Šéfem turnovské čistírny je desítky let Josef Prokurát. Se svým týmem předvádí skvělou provozní práci. Je nutno zejména nyní smeknout, jak provozovatelé ze SčVK zvládají každodenní problémy při průběžné rekonstrukci celého areálu, kdy je vždy nějaká funkční součást vyřazena na měsíce z provozu.

Naši předci sice postavili ČOV u Jizery, ale založili ji nad úrovní stoleté vody. I když přišly opravdu velké povodně, tak byla zatopena vždy jen z části. Nebezpečí hrozí zejména ve vypouštěcích potrubích do Jizery, kudy se voda při povodni dostává zpět do areálu. Proto tématu ochrany před povodněmi i nyní věnujeme velkou pozornost.

Podél ČOV Turnov jednou povede cyklostezka Jizera. Trochu posuneme plot a bude to. Její příprava však trvá městu neuvěřitelně dlouho.

Turnovská čistírna je dostatečně velká i pro případ rozvoje města, nebo napojení okolních obcí (např. Čtveřín). Navíc se dá ještě rozšířit biologická část – aktivace, klíčová součást ČOV. V areálu je také dost volného místa pro nová zařízení a měření, do nichž nás bude postupně nutit stále přísnější státní legislativa.

VHS Turnov nyní dokončuje stejně náročnou rekonstrukci ČOV v Rokytnici nad Jizerou a pak budou na pár let skoro všechny ČOV v pořádku (až na drobné úpravy v Chuchelně). Ve velkých městech v regionu jsou ještě dvě zajímavosti – v Semilech patří ČOV městu a aktuálně máme díky ní výrazné majetkové a vztahové problémy. Ani v Jilemnici ČOV nevlastníme – v minulosti tu postupovali méně tradiční koncepční cestou jedné ČOV v majetku významného podniku Devro. Silně zatížené firemní odpadní vody jsou ředěny těmi z města a následně společně čištěny. Za čištění tedy v Jilemnici hradíme úplatu skládající se z nájmu a provozních nákladů stanovených podle poměru čištění.
Milan Hejduk, VHS Turnov

Související články (celkem 6)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.