VŠEŇ SE SNAŽÍ BÝT PŘÍVĚTIVÁ, ŘÍKÁ STAROSTA IVAN FRANTIŠEK HERBST

0

Ani v našem malebném Českém ráji není mnoho obcí, které by se mohly honosit přívlastkem „malebné“. Dost často jsme například svědky staveb mohutných kravínů hned u vjezdu do obce, pokud možno se silem daleko široko viditelným. Bytovky jak přes kopírák a větší obce občas disponují i paneláky. No, proti gustu… Je ale i pár takových, které si i přes pár zásahů, neslučujících se s tradiční vesnickou výstavbou, zachovaly svoji „malebnost“. Všeň. Kdysi jsem tam chodila do školy. Na hřbitově u kostela sv. Filipa a Jakuba, který je trochu nedoceněnou perlou našeho kraje, jsou hroby mých předků. Troufám si tedy tvrdit, že Všeň znám, a znám tam i pár lidí. Mezi ně patří i starosta Ivan František Herbst. Dovolila jsem si ho, v rámci projektu TvA, který chce postupně seznámit naše čtenáře s obcemi kolem Turnova, trochu vyzpovídat.

* Jak dlouho stojíte v čele obce?
Poprvé jsem byl do funkce starosty obce zvolen začátkem prosince 1990. 12. listopadu 2010 jsem byl zvolen pošesté, takže 21. rok.

 

n201107271009_oso_44_011_vsen* Co považujete za největší úspěch, kterého se zastupitelům obce Všeň podařilo dosáhnout?

Čekáte, že uvedu nějaké hmotné dílo. Ale já bych raději viděl nějakou stavbu v rovině duchovní, třeba jen malou, jakou by mohlo být zbourání plotů ve vztazích mezi lidmi, a to nejen v naší obci. Stačí se podívat optikou našich předků do venkovských vztahů – lidé se scházeli nejen při těžké dřině na polích, ale po práci na návsi nebo i nakonec v hospodě, nechci-li říci, že dokonce i v kostele. Debatovalo se, lidé měli k sobě blíže, i když se často také pohádali. Dnes vidíme, jak při nové výstavbě rostou mezi domy neprodyšné hradby, které jejich majitele oddělují od sousedů nejen za účelem ochrany majetku. S velkou obavou pozoruji také nárůst mezigeneračních bariér a krizi rodiny. I když jsem za celou poslední dobu v naší obci nezaznamenal třenice politického charakteru, mrzí mě narůstající vulgarita a neúcta mladé generace k seniorům a ke kulturnímu a duchovnímu dědictví předků, a vypočítavost úzkých zájmových skupin.

 

* A ty úspěchy hmotné?

Plynofikace celé obce, rekonstrukce rozvodů nízkého napětí elektrické energie, rekonstrukce veřejného osvětlení, úspěšné provedení pozemkových úprav, rekonstrukce místních komunikací, vybudování nových polních cest, obnova místních památek, získání památkově chráněného objektu čp. 11 pro budoucí památník života předků, úpravy územního plánu, významná rozpracovanost regulačního plánu sídliště Mokrý s atributy venkovské osady, archeologický průzkum lokality Lavička a příprava stavby Termálního ráje Všeň. A v neposlední řadě překonání krize v obecním školství. Bezcenný není ani vysoký kulturní standard života obce, který se vryl i do podvědomí okolních obcí.

201107271009_oso_45_011_vsen

 

* Všeň má školu, která byla založena v roce 1876. To je sice velká tradice, ale přece jen – není to příliš velká zátěž pro rozpočet obce? Také, pokud je mi známo, byl problém s naplněním školy…

V roce 1876 byla otevřena pouze současná, v pořadí třetí školní budova. Mezi základní atributy venkovských obcí patří i venkovské – základní – školství. Bez něho si nelze představit svébytný venkov, který v současné podobě rozložení politických sil bojuje o zachování, neboť je „požírán“ městy, která sice zdaleka nemají takovou historii jako venkovský prostor a zaujímají podstatně menší část území státu, ale mají na všech úrovních rozhodující zastoupení a vliv. Máte pravdu, že škola je velkou zátěží pro rozpočet, ale z naznačených důvodů se jí nelze vzdát. Venkovská škola musí zákonitě nabídnout žákům a jejich rodičům více než velkokapacitní škola městská. Nelze než doufat, že přednosti kvalitní venkovské školy si budou stále více uvědomovat i místní. V současné době má škola totiž více zájemců z okolí, a to i z dost vzdáleného, než z vlastního školského obvodu. Pokud se zmiňujete o problému s naplněním školy, ten byl dramatický před dvěma roky, kdy školu zasáhla řízená a načasovaná krize.

 

* Také máte školku, na území vaší obce dochází k nebývalé výstavbě nových domů. To znamená větší přísun mladých lidí. Co jim může Všeň nabídnout?

Kromě zmíněné základní školy má naše obec i školu mateřskou, v současné době zcela naplněnou dětmi nejen z obce, ale i z okolí. V areálu mateřské školy je rozestavěno dětské hřiště k uspokojení pohybových aktivit dětí, a to nejen ze školky a školy, ale i ostatních dětí z obce. K financování tohoto hřiště byly v loňském roce použity prostředky obce, dále dotace spojená s oceněním pro obec „Skokan roku Libereckého kraje“. Pro letošní rok jsme získali dotaci od ministerstva pro místní rozvoj. V základní škole probíhají drobné úpravy, aby tu od 1. září mohla fungovat samostatná třída s žáky 1. ročníku.

 

* A ta nebývale rozsáhlá nová výstavba?

Ano, v naší obci je zájem o výstavbu nových domů. Vycházíme této tendenci vstříc.  Připravujeme další lokalitu se stavebními parcelami, snažíme se dokončit změny územního plánu a regulační plán pro lokalitu Zelená cesta – Mokrý. V nových dvou lokalitách by mělo být místo pro výstavbu asi 40 rodinných domů. Pokud se případní noví spoluobčané neuzavřou mezi pověstné ploty, pak mohou v obci najít pro své děti fungující školy, budou se moci zúčastnit kterékoliv společenské nebo kulturní akce – a těch je kolem padesátky ročně! Všechno dění v obci je zveřejňováno v pravidelně vycházejících Obecních novinách. V poslední době zadala obec tři architektonické studie na řešení sportovně-kulturního areálu „Kopanina“, letní terasy „Sokolovna“ a komorního amfiteátru „Na Hrádku“. Síť cyklostezek a polních cest nabízí projížďky na kole, ale i pěší procházky – například k novým Božím mukám „Bene ambula“, kde bude i lavička. Zde však musím uvést, že realizace těchto záměrů, jakož i dalších, o kterých zatím slovo nepadlo, závisí na uskutečnění projektu výstavby Termálního ráje Všeň, který, podle posledního ujištění investora, ještě nezapadl mezi nesplněné sny.

 

* Takto stručně ale nemůžeme přejít miliardový záměr výstavby velkolepého areálu, wellnes centra, o kterém i celostátní média zveřejnila spoustu informací. Investor utratil spoustu peněz už jen za výkup pozemků a výstavbu trafostanice. Padla již spousta termínů, kdy měla stavba začít. Věříte, že se někdy skutečně začne stavět podle původního záměru, tedy že vyrostou pro veřejnost otevřené termální lázně?

Na tento dotaz jsem prakticky odpověděl u předchozí otázky. S ohledem na důvěrnost jednání a ujištění investora nezbývá, než se přidržet citátu, že „důvěřivá naděje pomáhá žít a stále říká, že zítra bude líp“.

Ale protože cítím, že odpověď zcela neuspokojuje, dodám, že investorem a stavebníkem byla a zůstává akciová společnost „Welness Centrum Všeň“, jejímž jediným akcionářem je Ing. arch. Martin Kotík. Výlučným cílem společnosti je podle zadání, cituji: „Příprava a realizace projektu spočívajícího ve výstavbě a následném provozu sportovně relaxačního centra s ubytováním v obci Všeň na pozemcích, které jsou ve vlastnictví této společnosti“. Podle územního plánu obce na těchto pozemcích žádná jiná stavební činnost, než je výstavba Wellness Centra Všeň, nepřichází v úvahu. Tak v souladu s míněním většiny občanů rozhodla reprezentace obce 29. května 2006 (třináct hlasů pro při jedné abstenci, pozn. red.) a ta současná zaručuje plnou kontinuitu tohoto původního rozhodnutí. Spekulace, které jsem zaslechl, že pozemky budou použity na jiný účel, jsou naprosto liché. Je možné, že již během několika měsíců přijde rozuzlení. Takže opakuji: naděje zůstává.

201107271009_oso_46_011_vsen

 

* Ozdobou Všeně a širokého okolí je bezesporu kostel sv. Filipa a Jakuba. Celý komplex včetně hřbitova je velmi udržovaný, na opravách kostela se podílel i mecenáš B. J. Horáček. Je ještě něco, co byste rád udělal, opravil?

Kostel je dominantou, hřbitov je vizitkou obce. Snažíme se, aby tomu tak bylo stále. Za obnovu pláště kostela jsme vděčni panu Horáčkovi. Při několika setkáních s ním jsme plánovali i rekonstrukci místní základní školy. Bohužel zemřel dříve, než se tak mohlo stát. Celou dobu, co jsem ve funkci, si přeji kromě zmíněné rekonstrukce základní školy i rekonstrukci radnice na obecní dům, rekonstrukci mateřské školy a vybudování pečovatelského domu pro seniory, aby nikdo nemusel opouštět ve stáří a nemoci obec, kde se narodil, nebo kde dosud žil.

 

* Jaké úkoly čekají zastupitele v tomto volebním období?

Prosperita obce je odvislá od prosperity státu a od moudrosti vlády, kterou stále hledáme. Institucionální a daňová diskriminace venkovských obcí je bohužel pevně zakotvena, takže naděje na změnu je jen velmi malá. Plýtvání státu na nepotřebné projekty a státní aparát je značné a úspory často pochybné. Stát není vlídný k venkovským obcím, stejně jako k většině obyvatel. Obce nečekají na poděkování, snaží se o příznivé klima a přijatelné podmínky pro život svých spoluobčanů. A o to nám jde i na Všeni.

 

* Děkuji za rozhovor.

Bohuslava Charousková

bohuslava.charouskova@seznam.cz

Související články (celkem 5)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.