BEZ OPTIMISMU A CHUTI VĚCI POSOUVAT DÁL BY TO NEMĚLO SMYSL, ŘÍKÁ KAREL BIČÍK, STAROSTA PĚNČÍNA

0

Stává se to běžným jevem, který vídáme ze svých aut, když projíždíme krajinou. Vesnice, hlavně ty poblíž měst, se novou výstavbou rozšiřují. Satelity se tomuto jevu říká. Ale ten základ, střed obcí, se naštěstí příliš nemění. Zachovává si svůj ráz, náves, tradice. Také tam žijí lidé, kteří po generace tvoří tvář své obce. Možná si při těch jízdách ani neuvědomíme, kolik staletí to vlastně trvalo…Od středověku byl Pěnčín postupně součástí tří panství slavných šlechtických rodů – pánů z Vantenberka, z Valdštejna a knížat z Rohanů. Konečně, do dnešních dnů zlatý lev Valdštejnů ve znaku této obce připomíná, že dějiny kráčely i tudy. Když to vezmu kolem a okolo, díky sloučeným obcím je to takové malé panství vlastně dodnes. Albrechtice, Červenice, Kamení (v této osadě se narodil slavný Václav Laurin, jeden ze zakladatelů mladoboleslavské „škodovky“), Střížovice, Vitanovice, Zásada. A Pěnčín, který je takovým středem těchto sloučených obcí, které čítají na 600 duší. Představuji vám Karla Bičíka, starostu Pěnčína a přilehlého území.

* Starostou obce jste od roku 2006, takže druhé volební období. Máte stále tolik optimismu a chuti něco měnit jako jste měl, předpokládám, na začátku?
Jako starosta působím druhé období po několikaleté pauze, kdy jsem byl řadovým členem zastupitelstva. Vždy mi šlo o rozvoj obce, ve které žiji, a není to jen v kontextu s tím, že jsem starostou. Spolu se mnou se o to konečně snaží všichni členové zastupitelstva. Bez optimismu a chuti věci posouvat dál by to nemělo smysl, to mi věřte.

 
n201110042119_oso_64_011_pencin* Bolavým místem Pěnčína je bezesporu kulturní dům. Ten býval kdysi chloubou obce, dnes je asi spíš břemenem…
Samotný kulturní dům v Pěnčíně se stal opravdu velmi finančně náročným břemenem pro obecní rozpočet. Tento stav je důsledkem několika okolností. Střední školy z Turnova zde přestaly pořádat maturitní plesy, také odešly kurzy tanečních. Na tento nepříznivý vývoj mělo stěžejní vliv otevření turnovského centra ve Střelnici. Dále je problematické sehnat program do tohoto kulturního stánku, a to zejména s ohledem na ceny požadované producenty. Obec sama i přes reklamu, kterou akcím dělá, není vždy schopna zajistit takovou účast, aby se akce vyplatily. Na druhou stranu, samotný sál má dobrou akustiku a všichni, kdo jej navštívili, byli spokojeni. Musíme doufat, že se tato situace zlepší. K dobré náladě v obci přispělo i znovuotevření restaurace v budově kulturního domu a přilehlé ubytovny, kde mohou nepřetržitě občané i návštěvníci využívat služeb nového nájemce.
n201110042131_oso_67_011_pencin* Ve znaku obce máte zlatého lva, který se dělí o místo s červeným jablkem. Asi víte, kam mířím. Na Pěnčínsku bylo vyšlechtěno několik velmi kvalitních odrůd jablek. Vzhledem k dnešnímu trendu propagovat více regionální produkty, může obec pro větší propagaci něco udělat?
Do znaku obce bylo skutečně začleněno jablko jako výraz tradice pěstování a šlechtění jabloní. V části obce Střížovice působí Experimentální ústav botaniky AV ČR, kde bylo vyšlechtěno několik odrůd jablek. Šampion, Bohemia, Vanda, Rubín, to všechno jsou názvy kvalitních jabloní. Na základě toho byly v minulosti vysázeny sady s těmito odrůdami v dřívějším JZD Sychrov a Pěnčín a nyní v tomto trendu pokračují současní pěstitelé, což jsou Ovocnářská farma Josefa Thoře, Agro Rubín a další drobní sadaři. Ale jako u všeho, tak i u této zemědělské činnosti je znát dovoz jablek ze západní Evropy, naši pěstitelé bojují s jejich odbytem na českém trhu. Konečně, to se netýká jen jablek, bohužel. Jsem ale optimista, tento letitý trend je z mého pohledu na ústupu a lidé si pomalu hledají cestu ke kvalitě a tradici. Pro větší propagaci se v Pěnčíně pořádá výstava Svátek jablka, která se koná nyní v dvouletém cyklu v budově Kulturního domu v Pěnčíně, kde jsou vystaveny i produkty jiných regionálních výrobců.
 
n201110042119_oso_65_011_pencin* Jste obcí s velmi kvalitní občanskou vybaveností. Máte mateřskou i základní školu, poštu, řeznictví a obchod, knihovnu. Dokonce disponujete dnes už opravdovou raritou v menších obcích – benzinovou čerpací stanicí pohonných hmot. Jak je na tom Pěnčín s přílivem či odlivem nových, hlavně mladých rodin?
V letošním roce oslavíme 125. výročí od založení zdejší základní školy, jejíž budova poskytuje základní vzdělání bez přerušení do současné doby místním dětem i dětem z okolních obcí, jejichž rodiče nedávají přednost jen městským školám. Školu navštěvuje v letošním roce 35 dětí od 1. do 5. třídy. Vybavení školy a výsledky našich žáků jsou na velmi dobré úrovni, škola disponuje kvalitním zázemím, zahradou a altánem. V mateřské škole je zapsáno 33 dětí. V loňském roce jsme zde provedli stavební úpravy, takže se kapacita mateřské školy zvýšila. Naše školka je spádová, je o ni velký zájem, konečně v samotném Pěnčíně jsme v loňském roce přivítali pět a letos čtyři nové občánky. Školu a školku považuji za zařízení, která jsou pro budoucnost velmi důležitá a přínosná. A to právě v kontextu se zájmem o život mladých rodin v naší obci. 
 
* A další občanská vybavenost?
Mimo zemědělské činnosti jako jsou výše zmíněné pěstování jablek a výroba mléka a masa je také vyhledávané řeznictví U Krejcarů. Lidé si mohou nechat opravit své auto v autoservisu pana Porše, natankovat u firmy MToil, nakoupit v místním obchodě či využívat drobné služby u ostatních podnikatelů v oblasti elektro, kosmetiky nebo kadeřnictví. V obci mimo těchto spolků a podnikatelů působí zahrádkáři, kteří svojí činností inspirují občany k tomu, aby byl Pěnčín stále květnatější. Obec ze svého rozpočtu financuje různou výší činnost těchto spolků a za jejich pomoci udržuje prostranství obce. Jsem také vděčný, že se vždy najde někdo, kdo dokáže zorganizovat nějakou akci. Ať už se jedná o posezení pro občany, kteří se sejdou například na Kamenci pod lipami, dětský den, kácení či stavění máje. Každým rokem pořádáme pro seniory vánoční posezení, pro děti mikulášskou nadílku a oslavu Dne dětí. Myslím, že tato setkávání mají pro chod obce nezanedbatelný vliv.
 
* Jsou u vás třeba volné parcely?
Zpracovanou třetí změnou územního plánu se snažíme získat plochy pro možnou další výstavbu. Určitě se obec nebrání nové výstavbě.
 
n201110042119_oso_66_011_pencin* Pěnčín má fotbalový a hokejový klub, hasiče, upravený sportovní areál. Vypadá to, že obec žije sportem…
Z mého pohledu a z možností našeho rozpočtu určitě. Začnu u dětí. Ty jsou zapojeny v hasičském sportu, který mají možnost celoročně provozovat na dráze v sousedství fotbalového hřiště a svými výkony dosahují nemalých úspěchů. Hasičské sbory v malých obcích jsou letitou tradicí a je skvělé, že i v době počítačů a jiných možností zábavy si i dnes děti najdou čas na cvičení hasičů. Tím je zároveň dán jakýsi příslib, že tento sport z obce nezmizí. Sportovní areál je pochopitelně využíván i k tréninkům, turnajům a utkáním, například TJ Sokol Pěnčín a FK Pěnčín-Turnov. Amatérští hokejisté se zúčastňují regionálních soutěží. Tyto sportovní aktivity jsou bohužel málokdy publikovány v tisku, ale v Pěnčíně je zájem o sport opravdu velký.
 
* Je známo, že jste příznivcem vybudování nájezdu na silniční průtah Turnovem u autosalonu Ford v Ohrazenicích. Myslíte, že by byl přínosný pro obyvatele ze spádového okolí Pěnčína?
Jako starosta jsem nucen řešit především problémy týkající se denního chodu obce. Ale jako další bych chtěl oprášit snahu vybudovat v Ohrazenicích u autosalonu Ford nájezd na rychlostní komunikaci – průtah Turnovem. Toto by neprospělo jen lidem jedoucím z oblasti od Pěnčína a ostatních ze spádových obcí z naší. Ulevilo by se i Nádražní ulici a všem v Turnově, kde je dle mého názoru situace kritická, a s výhledem několika let nebude lepší. Rychlostní komunikace z Turnova do Jičína jen tak nebude a do té doby by se nechal tento nájezd v Ohrazenicích zrealizovat. Po dobu rekonstrukce Nádražní ulice se tudy již jezdilo a bylo to bez problémů. Jen se musí chtít.       
 
* Co se chystá v obci v příštích letech?
Nejsme obcí, která by mohla nabídnout historické či přírodní atrakce pro turisty, tak alespoň upraveností veřejných prostranství se snažíme o určitý standard. V letošním roce dokončíme úpravu kaple, bude zrestaurován hodinový stroj od firmy Moravus z roku 1896. Opět po několika desetiletích tedy v Pěnčíně ožijí hodiny v kapli a i přes veškerý spěch doby ukáží všem dokonale provedené řemeslo tehdejších českých rukou. V souvislosti se zvýšenou dopravou v obci se projektově pracuje na vybudování chodníku kolem školy s bezpečným přechodem ze základní do mateřské školy. Nemyslím si, že se budeme nudit…
 
* Děkuji za rozhovor.
Bohuslava Charousková
bohuslava.charouskova@seznam.cz

Související články (celkem 5)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.