MATURITY NA „ŠPÉŘE“ SI VŠICHNI POŘÁDNĚ UŽILI…

0

Je to každoročně malý svátek. Jsou totiž běžné středoškolské maturity, při kterých se studenti potí nad matematikou, českým jazykem, angličtinou a odbornými předměty dané školy, a je potom maturita, kterou si všichni užívají. Pravda, i zde je patrná určitá nervozita, ale jiná než na běžných školách. Ve čtvrtek 20. a v pátek 21. května proběhly obhajoby praktických maturitních prací v turnovské Střední uměleckoprůmyslové škole.  Studenti oborů zlatnictví a stříbrnictví, broušení a rytí drahých kamenů, uměleckého odlévání, plošného a plastického rytí kovů a uměleckého zámečnictví a kovářství předvedli práce, které by mohly být ozdobou leckteré zahrady, komerčního i soukromého interiéru, či by mohly zdobit ženy v různých koutech planety.

n201005242011_oso_043_010_sups„Letos ve dvou dnech praktickou část maturit obhajovalo celkem 39 žáků školy. Je to pro nás pro všechny opravdu velký svátek. Praktických obhajob se kromě jmenované maturitní komise a vzácných hostů od nás i ze zahraničí vždy účastní i renomovaní umělci, kteří mají nějaký vztah k naší škole, jsou zváni i bývalí úspěšní studenti, kteří v daných oborech pracují. Ti potom ve funkci oponentů vznášejí dotazy, ptají se v rámci maturitní zkoušky studentů na pracovní postupy a budoucí možné využití díla. Snaží se je motivovat, aby o své činnosti více přemýšleli, čímž naše žáky nutí práci obhájit nejen po stránce řemeslné, ale i filozofické a komerční,“ uvádí ředitelka školy Jana Rulcová.

n201005242011_oso_044_010_supsTa byla letos především nadšena z prací studentů oboru plošného a plastického rytí kovů, kde například Otto Tomsa vytvořil bankovku s názvem „34 úsměvů Vlasty Buriana“, Dagmar Morová medaili na téma Karla Hynka Máchy, Aneta Patková sadu moderních šperků, jejichž části tvořily ražené segmenty mořských lastur. A samozřejmě jako už tradičně se paní ředitelce líbily práce uměleckých kovářů, ty byly letos snad ještě zajímavější než loni.

Praktické práce studentů turnovské umělecké školy jsou především pastvou pro oči. Letos jsme mohli zaznamenat zdařilé šperky včetně netradičních prezentací, kdy kromě krásných modelek například jedna studentka svoji práci předvedla s pomocí starořímského boha Neptuna, kterého si zahrál jeden ze studentů školy. Vrcholem letošních maturit na turnovské špéře byla asi kovářská práce Jiřího Kmoška, který pro pohádkový festival vytvořil draka v „životní“ velikosti, který bude mít své jistě důstojné místo v centru Jičína.

 

n201005242012_oso_045_010_sups„Maturitní práce studentů zůstávají v příštích pěti letech v majetku školy. Snažíme se je prezentovat na různých akcích a školu tak propagovat. Práce jsou také trvale vystaveny v prostorách školy. Veřejnost se na ně může přijít podívat například v sobotu 29. května, kdy pořádáme den otevřených dveří,“ přiblížila Jana Rulcová. Ta letošními maturitami uzavírá první rok svého ředitelování umělecké školy. Jak se jí podařilo se školou se sžít a jaké plány má do budoucna? Má vyhlášená umělecká škola nějaké aktuální problémy, které je třeba řešit?

 

„Po roce působení na šperkárně mohu říci, že pro mě osobně to byl rok náročný, hektický, plný nových zážitků, setkání se zajímavými lidmi, ale také plný starostí a povinností. Rozhodně ale jsem na této škole spokojená, snad se mi povedlo i něčeho dosáhnout,“ shrnuje Rulcová.

 

n201005242012_oso_046_010_supsJak dále zdůraznila, do budoucna by škola měla umět dobře navázat na vynikající výsledky svých žáků z posledních let a zvyšovat prestiž této v každém ohledu výjimečné školy. „Navazujeme stále nové kontakty ve světě, zapojujeme se do celé řady projektů, účastníme se mnoha soutěží. V příštím školním roce je pro nás nejdůležitější účast na mezinárodním Sympoziu 2010, čeká nás celá řada úprav v budově školy, snad se nám podaří sehnat finanční prostředky na dokončení výměny oken a na opravu střechy kovárny. Plánujeme zavedení nového čtyřletého studijního oboru, zaměřeného na restaurování archeologických kovů. Snad nejaktuálnější problém je v současnosti sehnat kvalifikovaného učitele technologií a fyziky,“ uzavřela ředitelka školy.

n201005242012_oso_047_010_sups

n201005242012_oso_048_010_sups

n201005242013_oso_049_010_sups

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.