ROVENSKO SE CHYSTÁ NA VÝSTAVBU KANALIZACE A OŽIVENÍ PALDY

0

Před volbami do místních zastupitelstev na podzim roku 2010 jsem oslovila starosty některých měst a obcí. Chtěla jsem vědět, zda budou opět kandidovat a co vidí jako největší problémy či výzvy pro nové, povolební zastupitelstvo. V tomto roce se na radnice a obecní úřady budeme vracet. Tentokrát jsem si vybrala Rovensko pod Troskami. Do čela města byla zvolena žena. Jmenuje se Zdeňka Nejedlá a na tomto postu vystřídala Pavla Koldovského.

* Kde jste pracovala před svým zvolením do funkce starostky města?
Od roku 1995 jsem pracovala na zdejším městském úřadě jako hlavní účetní. Postupně jsem se seznámila i s celkovým děním na úřadě a v obci a od mých předchůdců – starostů – jsem získala spoustu dalších zkušeností, takže při kandidatuře do zastupitelstva města jsem věděla, co mě v případě zvolení čeká. Prvním pocitem nebyla ani tak radost z úspěchu ve volbách, ale zvláštní pocit tíhy zodpovědnosti v nové funkci a otázky, jak splnit úkoly, které jsem si předsevzala.

 

n201104060927_oso_27_011_rovensko* Váš předchůdce před volbami v anketě na TvA uvedl, že Rovensko potřebuje vybudovat kanalizaci a vodovod. Je váš názor shodný?

Vybudování kanalizace, centrální čističky odpadních vod a rekonstrukce vodovodních řadů je v našem městě prioritním úkolem v tomto volebním období. Projekční příprava akce byla započata již za starostování Pavla Koldovského, investorem celé akce bude VHS Turnov, jehož jsme členem. Předpokládané náklady na tuto akci činí asi 140 milionů korun bez daně. Nutno počítat i s dalšími investicemi města, jako jsou veřejné osvětlení, oprava chodníků a další. Pro město to znamená zajistit dalších zhruba 20 milionů mimo podíl na hlavní akci. Jelikož se v současné době potýkáme s nedostatkem finančních prostředků, čeká nás nelehký úkol. Výstavba kanalizace a rekonstrukce vodovodních řadů měla probíhat souběžně s rekonstrukcí krajských komunikací ve městě, avšak Liberecký kraj zatím neprojektuje svoji část díla.

 

* Pak tu máte také nově zrekonstruované rekreační středisko Palda. Je to jedna z možností, jak přilákat do vašeho města a blízkého regionu turisty. Daří se to, nebo je to spíš problém, který zatěžuje městskou pokladnu?

Řešení efektivního fungování rekreačního střediska Palda tak, aby se stalo přínosem pro městský rozpočet, je jednou z dalších priorit našeho volebního programu. Bylo provedeno výběrové řízení na provozáře, který ve spolupráci s městem Paldu, doufejme, dokáže pozvednout na úroveň okolních rekreačních zařízení. Uvědomujeme si její potenciál jak v oblasti cestovního ruchu, tak i v možnosti lepšího kulturního a společenského vyžití, protože tamní prostory k pořádání takových akcí přímo vybízejí. A proto doufám, že se Palda stane i jedním z center společenského života našich občanů.

201104060905_oso_26_011_rovensko

* A co oprava zdejšího koupaliště?               

Myšlenku na jeho opravu jsme neopustili, ale realizace je vázána na dostatek finančních prostředků, které městu v současné době chybí. V každém případě považujeme fungování koupaliště pro provozování rekreačního střediska za velmi důležité.

 

* Co nezaměstnanost, je to u vás problém?

 V našem městečku je v současné době 86 nezaměstnaných z 633 ekonomicky aktivních obyvatel, což činí 13,6 %. V okrese patříme k obcím s vyšší mírou nezaměstnanosti, což je způsobeno tím, že zde výrobní subjekty zanikají, objekty chátrají a noví majitelé nejsou. Takže to problém je, bohužel.

 

* Při poslední vzpomínkové akci na paraskupinu Antimony z druhé světové války jste mi společně s Katkou Matysovou, která na městském úřadu také pracuje, říkaly, že byste chtěly navrhnout zhotovení pamětní desky, která by byla věnována starostovi Kouřilovi. Jeho statečný postoj vůči výhružkám nacistů je obyvatelům Rovenska jistě dostatečně znám. Hovořilo se případně i o vypsání veřejné sbírky. Za dva roky to bude sedmdesát let od těchto pohnutých událostí, bude se na oslavu tohoto výročí Rovensko více připravovat?

Podíl starosty Kouřila na odvrácení nebezpečí, které tehdy Rovensku hrozilo, je stejně tak významný, jako oběť parašutistů z výsadku Antimony. Bohužel Josef Kouřil nebyl nikdy ze strany města patřičně doceněn a mnozí občané Rovenska vůbec netuší, že svou odvahou také významně přispěl k záchraně životů obyvatel města.

Oslavy 70 let od lednových událostí roku 1943, kdy bylo Rovensko ohroženo ve své existenci, jsou velice dobrou příležitostí k uctění památky bývalého starosty a k projevení díků za jeho statečnost. Naše představy sice ještě nejsou zcela přesné, ale realizace pamětní desky je jistá. Podporu a připomínky veřejnosti rádi uvítáme.

 

* Děkuji za rozhovor.

Bohuslava Charousková

bohuslava.charoskova@seznam.cz

Související články (celkem 5)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.