PŘEPEŘE TÍŽÍ TRANZITNÍ DOPRAVA, OBEC SE CHYSTÁ NA REKONSTRUKCI SOKOLOVNY A VÝSTAVBU SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V ČÁSTI NAD POTŮČKEM

0

Před volbami do místních zastupitelstev na podzim roku 2010 jsem oslovila starosty některých měst a obcí. Chtěla jsem vědět, zda budou opět kandidovat a co vidí jako největší problémy či výzvy pro nové, povolební zastupitelstvo. V tomto roce bych se na radnice a obecní úřady ráda vracela a s novými či staronovými starosty či starostkami trochu víc podiskutovala. První zastavení je na obecním úřadě v Přepeřích. Na otázky odpovídá starosta Luděk Sajdl.


* V anketě na TvA před volbami jste na otázku, co nejvíc pálí obyvatele Přepeř, uvedl, že je to tranzitní doprava, především množství nákladních aut, které projíždějí samým středem obce. Také jste říkal, že se snažíte tento stav změnit. Mohl byste být konkrétnější?
Tranzitní doprava, zvláště kamionová, nás stále tíží, přičemž možnosti ovlivnění tohoto stavu máme jako obec velmi malé. Dochází k tomu, že kamiony se cíleně vyhýbají placení mýtného na silnici R 10. Řešení tohoto stavu je jedině v zavedení mýtného i na silnicích II. a III. tříd. V tom je také naše jediná možnost – prostřednictvím našich různých sdružení (SOLK, mikroregiony atd.) tlačit na poslance a vládu, aby mýto na těchto silnicích bylo zavedeno co nejdříve. Prozatím se musíme spokojit s dopravními opatřeními na snížení rychlosti, protože vymístit tuto dopravu nemůžeme. Jedná se o měřiče rychlosti, budování ostrůvků, chodníků, dopravní značení a podobně. Ve většině případů si to zaplatíme sami, ale máme alespoň okamžitý efekt, i když celkem malý. Do této kategorie patří i plánovaný chodník v části Nad Potůčkem.

* Právě v této části se má kromě chodníku budovat také kanalizace. Máte už časový harmonogram a cenu? Náklady bude platit obec?               

Stavba splaškové kanalizace Nad Potůčkem je již připravena včetně objektu chodníku. Nyní se ještě dodělává projekt na instalaci nového veřejného osvětlení podél tohoto chodníku. Investorem stavby je Vodohospodářské sdružení Turnov, které na stavbu obdrželo dotaci od Státního fondu životního prostředí. Termín výstavby je letošní rok se začátkem podle klimatických možností. Byl již vybrán ve veřejné soutěži i zhotovitel stavby, nyní běží termíny pro možné odvolání. Celková cena vítěze je zhruba 13,5 mil. Kč bez DPH a v tom je zahrnuta i částka 1,4 mil. Kč na chodník. Obec bude platit pouze náklady na chodník, veřejné osvětlení a zhruba 700 tisíc Kč jako podíl na kanalizaci podle směrnic VHS.

* Na webových stránkách Přepeř si nelze nevšimnout, že patříte k obcím s velkou vybaveností. Máte školu, školku, možnost kvalitního sportovního využití. Děláte v tomto směru nějaké další kroky, aby mladí lidé zůstávali v obci?

Ano, snažíme se dovybavovat školu i školku novým nábytkem a zařízením. Konkrétně letos již proběhla malá úprava sociálního zařízení v mateřské škole, budeme o prázdninách renovovat dřevěné podlahy ve dvou třídách základní školy včetně kompletní výměny nábytku. Zde také letos proběhne úplná výměna počítačové učebny – to za pomoci dotace, kterou si zajišťuje škola sama. Pro ostatní obyvatele bude letos hlavně viditelná renovace pláště budovy sokolovny (nová okna, dveře, fasáda), na kterou budeme přispívat místnímu sdružení TJ Sokol skoro v plné výši finančních nákladů.
 

* Na Jizeře u jezu to poslední roky v létě docela žije. Neplánujete nějaké rozšíření – například po vzoru Turnova – pláže, větší zázemí apod.?

U Jizery byl prostor u jezu v minulých dvou letech v podstatě pod správou majitele „občerstvovacího autobusu“, pana Brože, se kterým jsme měli dohodu o sekání, úklidu a ostraze tohoto místa. Rozšiřování o nějaké trvalé stavební objekty nebo další úpravy povrchu není možné z důvodu extrémního ohrožení povodní. I stánek, který osvědčil svou oprávněnost na tomto místě velkou návštěvností, je prakticky okamžitě mobilní a v případě povodně pouze odjede jako skutečný autobus. Pro letošní rok jsme ještě dohodu neprobírali, ale doufám, že „autobus“ k jezu opět přijede.

* U Jizery ještě zůstaňme. Protipovodňová opatření. Už jste slyšel, že v případě větší povodně budou Přepeře díky vakovému jezu v Turnově více ohroženy? Je to už znát za víc než rok existence vakového jezu? Jaká protipovodňová opatření vlastně Přepeře mají?               

Ano, slyšel jsem to a chtěl bych vyvrátit tuto zcela neopodstatněnou domněnku. Vakový jez v Turnově je ovládán automaticky a „vypouští“ se průběžně se stoupající hladinou, takže pouze udrží do určitého průtoku hladinu nad jezem v nižší poloze než pevný jez. To znamená, že průtok vody je stejný, jen hladina nad jezem je nižší – na průtok a hladinu pod jezem to má minimální vliv. Jako protipovodňové opatření v Přepeřích se nejvíce osvědčila zvýšená hráz na břehu řeky podél lokality Závodí. Tu provedlo Povodí Labe zhruba před 10 lety a od té doby již nedošlo k ohrožení staveb na Závodí proudem řeky při povodni. Dochází pouze, a to jen při třetím povodňovém stupni, k nastoupání zpětné vody z odpadního kanálu malé vodní elektrárny do uliček na Závodí. I toto bychom chtěli odstranit provedením podobné hráze podél odpadního kanálu.

* Jaké další problémy k řešení vás v tomto volebním období čekají?

Musíme vylepšit hospodaření s odpady a údržbu volných a neobdělávaných ploch. V dnešní době již skoro nikdo nic doma nepěstuje či nechová, takže rapidně přibývá ploch k sekání a hromadí se nám kompostovatelný materiál, a to i od občanů.

* Děkuji za rozhovor.

Bohuslava Charousková

bohuslava.charouskova@seznam.cz

 

n201102161445_oso_14_011_prepereStarosta Přepeř Ing. Luděk Sajdl je ve funkci třetí volební období, tedy od podzimu 2002. „Prozatím se mi vždy osvědčilo jednat neukvapeně a více méně selským rozumem se snažit dohodnout na řešení problémů i běžného chodu obce. Snažím se řídit mottem: Zdravým rozumem za zdravou obec.“

Luděk Sajdl je ženatý, má dvě děti.

Související články (celkem 5)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.