VYSKEŘ, OBEC LEŽÍCÍ STRANOU MĚSTSKÝCH CENTER, JE I PŘESTO ATRAKTIVNÍ PRO MLADÉ RODINY

0

První zmínky o této obci pocházejí z 12. století, ale živo tam bylo už mnohem dříve. Těžko říct, proč nějakého rozšafného feudála nenapadlo vystavět v těchto místech bytelný hrad. Vyjímal by se tu náramně a k tomu by měl dnešní Český ráj o symbol víc. Nebylo dáno. A tak na čedičovém vrchu nad Vyskeří namísto hradu či zříceniny stojí skromná kaple sv. Anny. I tak je ale k nepřehlédnutí. Stejně jako fakt, že jaro do této obce přichází malinko později a zima zas trochu dřív než do údolí pod ní. Kopec je kopec. A ještě jedna zajímavost: Vyskeř má coby starostku ženu. K tomu mladou a plnou elánu. Představuji vám Doubravku Fišerovou, která už druhé volební období vládne (doufám, že ne feudálně) na vrchu Vyskeř.

* Bydlíte ve Skalanech, máte dvě malé děti, farmu, hrnčířskou dílnu, jste starostkou obce… Jak to všechno stíháte?
Můj týden se člení na sedm krásných dnů, které jsou vyplněny různými aktivitami podle toho, co je právě nejvíce zapotřebí dělat. Pondělí a středy jsou striktně vymezeny práci pro obec. V těchto dnech nemohu mít děti u sebe, a tak mi pomáhají babičky a jejich tatínek. Ostatní dny vyplňují péče o domácnost a děti Vlk a Venuška. K tomu patří i zpracování a prodej hovězího masa a dalších produktů z naší farmy, úklid a provoz chalupy Peluška, kterou pronajímáme. Pokud mi občas zbude půl dne volno, jdu si odpočinout do dílny k hrnčířskému kruhu. Kvůli dětem jsem již bohužel přestala jezdit na koni, což mě mrzí, ale nahradila to záliba ve včelařství. Mám moc ráda venkovský prostor se vším, co k němu patří, zvláště zemědělství a řemeslnou výrobu. Proto udržuji kontakt s místními pěstiteli a uměleckými řemeslníky a organizacemi, které je podporují. V tom mně ideálně napomáhá moje funkce starostky. Přiznávám, že ani o dovolené si nedám pokoj. V loňském roce jsme s rodinou navštívili krajany v rumunské oblasti Banát a středem zájmu byla opět řemesla a česká tradice. Kdybych měla odpovědět stručně, tak řeknu, že se nenudím.

201109070949_oso_54_011_vysker

* Před loňskými volbami do místních zastupitelstev jste říkala, že pokud budete opět zvolena, chcete se věnovat další rekonstrukci kaple sv. Anny. Dokonce jste o ní hovořila jako o své srdeční záležitosti…

Mám radost, že jeden z mála volebních slibů se plní. Kaple sv. Anny nad Vyskeří prochází již druhým rokem opravdu radikální rekonstrukcí. V loňském roce jsme stihli za přispění národních finančních zdrojů z ministerstva kultury krásně opravit střechu. A v letošním roce již od jara probíhá rekonstrukce interiéru a fasády z dotace Evropské unie, o kterou jsem bojovala celé minulé volební období. Jsou zhotoveny nové lavice, nová je venkovní fasáda. V interiéru restaurátoři právě snímají výmalbu z 50. let, která skrývá skvost a milé překvapení – květinovou výzdobu a obrazy svatých z přelomu 19. a 20. století. To vše bude, doufejme, do letošního podzimu zrestaurováno spolu s kazatelnou, kůrem a oltářem do jejich původní podoby. Celá akce by měla skončit do května 2012. V této souvislosti musím poděkovat celému pracovnímu týmu od paní Prokorátové přes zastupitele obce, stavebnímu dozoru, dohledu památkářů z Liberce a Turnova až po realizační firmu Reopa z Liberce. Dík patří také úředníkům ze SZIF v Hradci Králové za výbornou spolupráci.

 

n201109070949_oso_55_011_vysker* Vyskeř nemá školku, školu. K tomu patří k obcím, které jsou vzdálenější od městských center. Co nabízí mladým lidem?

Je škoda, že Vyskeř školku ani školu nemá. Ale přírůstek dětí v naší obci je tak malý, že bychom nenaplnili ani trojtřídku. K tomu jsme dosti odlehlou obcí, proto nelze uvažovat ani o dojíždění dětí z okolních vesnic. Snažíme se alespoň finančně a morálně již několik let podporovat mateřskou školu v blízké Olešnici a také fandím nově vzkříšené základní škole ve Všeni. Z aktivit obce, které považuji za přátelské dětem, mohu uvést, že obec zajišťuje provoz a údržbu několika hřišť – máme zde hřiště volejbalové, fotbalové a klasické dětské. Dále nabízíme mládeži i dospělým bezplatný přístup na internet, bezplatné sportovní využívání sálu na stolní tenis, aerobic a jógu, mladým lukostřelcům obec zdarma propůjčila sklepní prostory na zřízení klubovny a střelnice. Pro děti pořádají místní spolky ve spolupráci s obcí každoročně několik společenských akcí – masopust, Vyskeřskou šlápotu, rozloučení s létem, otevírání studánek a rozsvěcení vánočního stromečku.

 

* A co nezaměstnanost a příliv či odliv obyvatel?

Přestože samotná obec neposkytuje mnoho pracovních příležitostí, nemůže si stěžovat na úbytek obyvatel a odchod mladých jinam. Nedostatky v infrastruktuře, horší dostupnost obce a zázemí pro rodinný život v obci, zdá se, kompenzuje krása místní krajiny, klid a zdravé životní prostředí. Mladé rodiny se k nám do obce naopak stěhují. Jistým důkazem tohoto je nedávné osídlení a znovuobrození malé osady Mladostov, kde dnes žijí, alespoň rekreačně, čtyři mladé rodiny s dětmi a fungují dvě ubytovací zařízení. V samotné Vyskeři mně stále chybí více podnikatelských aktivit. Hodily by se více drobné živnosti, ještě jedno menší pohostinství a služby pro občany a návštěvníky, jako jsou kadeřnictví, masáže, prodej ze dvora atp. Nepředstavuji si žádné obchodní centrum, ale spíše drobné sklípky, obchůdky a ubytování na statcích, drobná občerstvení zbudovaná jako vedlejší přivýdělek domácností a s tím související lepší propagaci a legalizaci těchto aktivit.        

 

n201109070949_oso_56_011_vysker* Ve Vyskeři jste zavedli systém třídění odpadu, který funguje trochu jinak, než je běžné. Mohla byste nám tento systém přiblížit?

Myslím, že to není nic objevného. Naše obec pouze využila možnosti zákona o odpadech a stanovila vyhláškou poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu nikoli poplatkem na osobu, ale za skutečné množství produkovaného odpadu. Občané si tak mohou regulovat své platby za odpad. Mohou šetřit a využívat nádob na tříděný odpad, nebo si zaplatit luxus – svoz libovolně velké svozové nádoby na smíšený komunální odpad s frekvencí svozu týden nebo čtrnáct dní. Oba systémy mají své výhody a nevýhody, ale ten náš se mi zdá spravedlivější, úspornější a vychovává k šetrnosti a dobrému vztahu k našemu životnímu prostředí.

 

* Objevné to asi není, ale velmi praktické a k obyvatelům vstřícné. Jaké úkoly čekají na vás a zastupitele v nejbližší době?

Musím konstatovat, že druhé volební období se mi zdá těžší. Trochu mně ubylo elánu a naivního nadšení. Jednoduché úkoly jsme již v obci vyřešili a zbývají ty zapeklité. Vysychají prameny evropských i regionálních dotací a neví se, co přijde potom. Současné daňové příjmy obce nepostačují na trvalé udržení majetku obce v dobrém stavu a obec je proto odkázána k žebrání o dotace. Zaznamenávám existenční a sociální problémy některých rodin a vadí mně, že nedokážu ovlivnit nedostatky ani ve správě na krajské úrovni, natož politické dění celostátní. Přesto se snažím nepropadat pesimismu a životní sílu a zdraví duševní si udržuji rodinným životem, prací v zemědělství a provozováním řemesla. Tento postoj praktikuji i ve vedení obce, spolu se zastupiteli jsme si toho naplánovali docela dost.

 

n201109070950_oso_57_011_vysker* Můžete být konkrétnější?

 Z příjemného nás v příštím roce čeká sjezd rodáků a oslava 130. výročí Sboru dobrovolných hasičů. Ještě letos bychom rádi otevřeli nově zrekonstruovanou kapli sv. Anny. Z prodeje obecních stavebních parcel chceme financovat rekonstrukci budovy bývalé školy na návsi na kvalitní ubytovací zařízení s restaurací a rekonstruovat volejbalové hřiště. K rutinním úkolům obce i v tomto volebním období patří opravy místních komunikací, mostků, veřejného osvětlení a výsadba stromů a zeleně na veřejných prostranstvích. Chceme se zabývat také revitalizací zeleně na čedičovém vrchu v okolí kaple. Dlouhodobým, finančně náročným a nepříjemným úkolem je řešení odpadních vod v centrální části obce. Stávající splaškové vody totiž znečišťují rybník s nově opravenou hrází. Krom uvedeného v obci probíhají pozemkové úpravy a byly zahájeny práce na tvorbě nového územního plánu.

 

* A něco na závěr?

Ráda bych, aby zde zaznělo poděkování mým kolegům-zastupitelům obce za spolupráci. Děkuji jim za ochotu ke kompromisům, za přátelské jednání, za odvahu vedoucí k rozhodnutí. Děkuji jim za to, že dokážeme držet pohromadě a táhnout za jeden provaz. Svatá Anno, oroduj za nás! – stojí napsáno na zdi v kapli sv. Anny nad obcí…

 

Děkuji za rozhovor.

Bohuslava Charousková

bohuslava.charouskova@seznam.cz

Související články (celkem 5)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.