Prohlížíte: Komunální volby

Zápisník
 | 4 391 přečtení 0

ROK 2010 ZAČAL I PRO TIŠTĚNOU VERZI TvA

Pouze s několika kosmetickými změnami v grafice začal nový rok i pro tištěnou verzi TvA. První číslo roku 2010 vyšlo 13. ledna. Náklad zůstává na bezkonkurenčních 12 250 výtiscích, které jsou distribuovány do schránek v Turnově a ve všech spádových obcích od Kobyl a Příšovic po Rovensko, resp. Malou Skálu a Sychrov. Číslu dominuje ohlédnutí za uplynulým rokem, je zde nastíněn i odhadovaný vývoj v některých oblastech veřejného života v našem regionu. Čtenář tu najde také sedm témat, která by neměla uniknout zájemcům o podzimní komunální volby v Turnově. Součástí tištěné i elektronické verze je kulturní servis, sportovní nabídka a společenská kronika.

Zápisník
 | 2 472 přečtení 0

KULATÝ ROK 2010: CO NÁS ČEKÁ I NEČEKÁ NA TURNOVSKU?

Supervolební rok bude ten s číslovkou 2010. Původně takovým být neměl, čeští politici ale chtěli jinak. A tak kromě podzimních voleb komunálních nás budou čekat jarní parlamentní. Dá se proto očekávat pěkně horké jaro na celostátní úrovni a na úrovni místní i bouřlivý podzim. A potom je tu spousta věcí, které nás nečekají, byť se o nich diskutuje dlouhé roky. Tady je to možná ještě zajímavější, protože se můžeme pokusit věštit z křišťálové koule a trochu si „zaspekulovat“.

Zápisník
 | 4 395 přečtení 0

LOUČÍME SE S ROKEM 2009. JAKÝ BYL?

Především pestrý. Zpravodajství TvA zaznamenalo akce tradiční, nové i výjimečné. Jako světlá nit se odcházejícím rokem proplétala kauza R35 a i přes všechny proklamace nebylo ani v tomto roce rozhodnuto, kudy částí Libereckého kraje jednou silnice povede. Zaznamenali jsme i několik příjemných aktivit, jako například Tříkrálový průvod dětí ve Všeni, návštěvnicky výjimečnou oslavu Velikonoc na Dlaskově statku, první operu v podání místního souboru, oslavy 90. narozenin nestora turnovských divadelníků Míly Holase, nebo setkání Valdštejnů na Valdštejně. Byli jsme i u dokončení repliky říšské koruny z 10. století…

Obce, školy, organizace
 | 2 216 přečtení 0

V SYCHROVĚ BYLY NOVÉ VOLBY

Na sobotu 5. září vyhlásil ministr vnitra v Sychrově nové komunální volby. Důvodem byla skutečnost, že na jaře odstoupili tři zastupitelé a počet členů obecního zastupitelstva klesl pod zákonných pět. Obec dál vedla starostka Jaroslava Kvapilová, ale protože zastupitelstvo nebylo usnášeníschopné, byla obec částečně paralyzována. To už je nyní minulost, v sobotu k volebním urnám přišlo 82 procent voličů, zvítězilo Sdružení nezávislých kandidátů Sychrov, které v sedmičlenném zastupitelstvu získalo čtyři mandáty.

1 5 6 7