ZÁSADNÍ ROZHODNUTÍ O POSTAVENÍ TURNOVA VE VHS BY MĚLO ZAZNÍT NA PODZIM

0

Hlavním bodem jednání veřejného zasedání turnovských zastupitelů ve čtvrtek 29. dubna byla otázka dalšího fungování města ve Vodohospodářském sdružení Turnov (VHS). Jednání bylo rozděleno do dvou bodů, v prvním starosta města Tomáš Hocke zastupitele seznamoval s postupem jednání o nových stanovách VHS, v druhé části potom další možný postup představili zastupitelé zvolení za uskupení Proto.

Starosta T. Hocke zmínil podzimní usnesení zastupitelů, že na dubnovém zasedání má přednést zprávu o stavu vyjednávání o nových stanovách VHS. Jako zásadní vidí úzkou spolupráci se Semily, které vnímají podobné problémy na řešení jako Turnov. Starosta připustil jistý posun v jednání, podařilo se vyjednat větší zastoupení města v Radě VHS ze tří na šest, pokračují jednání o vyčíslení majetku jednotlivých obcí.
Starosta ve svém materiálu popisuje možnosti dalšího vývoje. V případě, že město ve VHS zůstane, je třeba stanovit model, aby se Turnov v dobrovolném svazku obcí cítil co nejkomfortněji a aby byla nalezena shoda na nových stanovách. Popsána je i možnost vystoupení města z VHS. „Od listopadu proběhlo několik setkání, něco se nám již podařilo dohodnout, ne se vším jsme zatím spokojeni. Náročná jsou jednání o případném vypořádání majetku a o podmínkách, když by některý z členů chtěl vystoupit, nebo by skončil celý svazek. Stanovy sdružení mají být hotové v červnu. V září by je mělo projednat zastupitelstvo města a definitivně rozhodnout o dalším postupu,“ řekl starosta. Buď nové stanovy zastupitelé podpoří, nebo budou zahájena jednání o vystoupení Turnova z VHS. Tento postup vzalo na vědomí všech 24 přítomných zastupitelů.

Druhý materiál k tomuto tématu předkládalo volební sdružení Proto. Jak uvedl radní Michal Loukota, zastupitelé za tento subjekt nejsou spokojeni s dosavadními výsledky jednání, rozhodovací pravomoci Turnova, který má společně se Semily ve VHS 50 % podílu z celkového majetku svazku, nejsou odpovídající. Jako další postup zastupitelé za Proto navrhují tvorbu analýz. Podle zastupitele Josefa Uchytila by analýzy ekonomická, právní a vodohospodářská měly odpovědět především na otázky možností vlastní správy vodohospodářské infrastruktury a nakládání s majetkem. Diskutovat by se měla i míra solidarity s menšími obcemi, které by bez pomoci svazku jen těžko dosáhly na větší projekty. Upřesněna by měla být míra této solidarity z pohledu obyvatel Turnova, který do společné pokladny na vodném a stočném přispívá nejvíc. Cena za zpracování analýz se bude pohybovat zhruba od půl milionu do milionu korun.
Hovořilo se i o tzv. hlasovacím kvóru, tedy aby pro zásadní rozhodnutí v rámci VHS nestačil jen prostý souhlas nadpoloviční většiny hlasů, ale aby byla potřeba větší shoda. „Buďme solidární, ale nebuďme za otloukánky, kteří jsou v zásadních věcech přehlasováni. Tempo obnovy majetku by se podle naší představy mělo zvolnit, není nutné, aby si VHS bralo další 80milionový úvěr, není nutné ani stálé navyšování vodného a stočného,“ dodal zastupitel Josef Uchytil.

Především opoziční zastupitelé kritizovali, že na jednání nebyl přizván zástupce VHS, řešili otázku nákladů na zmíněné analýzy a jejich nutnost, když bylo zdůrazněno, že ani cílem zastupitelů za Proto není primárně vystoupení města z VHS. Zastupitel L. Bělohradský z ODS zdůraznil, že našim předchůdcům se podařilo vybudovat jedno z nejlepších vodohospodářských sdružení v zemi, které má vynikající výsledky, obnova vodohospodářských sítí je v našem regionu na vysoké úrovni. ODS nepodporuje vystoupení města z VHS, zmíněn byl i nejednotný názor v koalici (Nezávislý blok, Piráti a Proto) na radnici.
Jak ale také zaznělo (zastupitel K. Jiránek), vzhledem ke zhruba půlmiliardovému majetku, který Turnov ve VHS má, by zastupitelé měli mít v ruce co nejvíce informací, tedy i analýzy, které by majetkové záležitosti pojmenovaly.
Zastupitelé nakonec navržená usnesení v podobě zadání analýz vždy těsnou většinou schválili. Předseda výboru pro vodohospodářský majetek Jiří Mikula má na příští jednání předložit požadovaný obsah těchto analýz včetně nákladů a časového harmonogramu. Dále by si zástupce města měl od VHS a provozovatele vodohospodářské infrastruktury (SČVak) vyžádat potřebné provozní údaje, současně by se dál mělo jednat o nových stanovách.

DODATEK
Na zasedání zastupitelů zaznělo také zajímavé shrnutí problematiky od jednoho z „nejdéle sloužících“ zastupitelů, Martina Hrubého (Nezávislý blok), který je v současnosti také zástupcem města v Radě VHS: „Jednání o změně stanov se ukázalo být složitější, než se zdálo, vstupuje do toho celá řada faktorů, ale i osobní zájmy a zájmy obcí. Záměr vytvoření VHS v minulosti byl bohulibý, pro členy vyhovující. Bohužel se při dalším rozšíření svazku postupovalo dost naivně, podcenili a nezměnili jsme podmínky pro přijímání nových členů, již tehdy se měly stanovy změnit a zejména majetkové věci pojmenovat.
Malým obcím tato situace vyhovuje, mohou ovlivňovat i dění ve městech. Snažíme se je přesvědčit, že tento stav ve VHS není zdravý, že by se poměry měly změnit. A do toho samozřejmě vstupuje spousta dalších ryze odborných a ekonomických problémů. Naší snahou je, abychom si vše vyříkali, jak je to třeba s vlastnictvím majetku, když někdo bude chtít odejít, nebo se svazek rozpadne apod. Na to musíme znát odpovědi a specifikovat je v nových stanovách. Překvapuje mě přístup některých partnerů ve VHS, někdy se zbytečně dohadujeme. Můj přístup je dále jednat a dotáhnout dohodu na nových stanovách co nejdál a výsledky na podzim předložit k posouzení zastupitelům.“

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.