Prohlížíte: Kronika

Kronika
 | 4 678 přečtení 0

ČERVENCOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Společenská kronika je již nedílnou součástí obsahu tištěné i elektronické verze TvA. Budete-li chtít někomu popřát nebo poděkovat, stačí jen napsat… Tato služba je zdarma.

Kronika
 | 3 947 přečtení 0

SPOLEČENSKÁ KRONIKA PŘELOMU KVĚTNA A ČERVNA

Společenská kronika není neuctivým pohledem do soukromí. Naopak, její přečtení nám může odpovědět některé nevyřčené otázky na téma proč jsou v některých rodinách veselí a jinde smutní… Je opravdu jen na Vás, jestli se se svým smutkem nebo radostmi chcete rozdělit s námi, ostatními (stačí napsat na info@turnovskovakci.cz ). Podle zákona o ochraně osobních údajů to ani bez Vašeho souhlasu nejde. Společenská kronika vychází v elektronické i tištěné verzi TvA.

Kronika
 | 4 677 přečtení 0

SPOLEČENSKÁ KRONIKA PŘELOMU DUBNA A KVĚTNA

Společenská kronika TvA je nedílnou součástí tištěné i elektronické verze. O zveřejnění rozhodne každý sám, buď podpisem na příslušných místech nebo zasláním sdělení v písemné podobě na poštovní nebo elekronickou adresu TvA (info@turnovskovakci.cz).

Češi Českého ráje
 | 5 470 přečtení 0

Z DARŮ NEJVĚTŠÍHO POLISTOPADOVÉHO ČESKÉHO MECENÁŠE BUDE TURNOV ŽÍT DALŠÍ DESÍTKY LET

Bohuslav Jan Horáček (1924 – 2002) se narodil v Radvánovicích pod Hrubou Skálou. Obecnou školu navštěvoval v Přáslavicích a následně až do kvarty chodil do školy na Výšince v Turnově. Dále studoval zdejší obchodní akademii a jak říkal, nejraději se učil jazyky. A tak k angličtině a francouzštině přibyla ještě italština a španělština. Maturoval v roce 1943. Záhy poté byl totálně nasazen.

Kronika
 | 4 674 přečtení 0

BŘEZNOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Společenská kronika vychází v elektronické i tištěné verzi TvA. Kdo se narodili a odešli na počátku března? Viz následující text:

1 38 39 40 41 42 45