Prohlížíte: Kronika

Kronika
 | 4 743 přečtení 0

SPOLEČENSKÁ KRONIKA PŘELOMU DUBNA A KVĚTNA

Společenská kronika TvA je nedílnou součástí tištěné i elektronické verze. O zveřejnění rozhodne každý sám, buď podpisem na příslušných místech nebo zasláním sdělení v písemné podobě na poštovní nebo elekronickou adresu TvA (info@turnovskovakci.cz).

Kronika
 | 4 744 přečtení 0

BŘEZNOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Společenská kronika vychází v elektronické i tištěné verzi TvA. Kdo se narodili a odešli na počátku března? Viz následující text:

Kronika
 | 4 071 přečtení 0

ÚNOROVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Čas nám vymezený je neúprosný. Někteří odcházejí, aby jiní přicházeli. Prý jediná opravdová spravedlnost na zemi, která platí pro všechny. Společenská kronika není neuctivým pohledem do soukromí. Naopak, její přečtení nám může odpovědět některé nevyřčené otázky na téma proč jsou v některých rodinách veselí a jinde smutní. Chcete-li i vy dát na vědomí něco ze soukromí své rodiny, stačí napsat…

Kronika
 | 4 484 přečtení 0

SPOLEČENSKÁ KRONIKA DRUHÉ POLOVINY LEDNA

Celkem 21 dětí se narodilo během dvou lednových týdnů v turnovské porodnici. To je velmi příjemné. Bohužel lidé na svět přicházejí i odcházejí. Více na v následujících řádcích…

Kronika
 | 4 377 přečtení 0

PROSINCOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Společenská kronika vychází v elektronické i tištěné verzi TvA. Bude tomu tak díky pochopení sestřiček v turnovské porodnici, zaměstnanců Pohřebnictví Křelina a matrikářce MěÚ Turnov i v roce 2009. Informaci do společenské kroniky mohou zaslat i čtenáři sami. Je opravdu jen na vás, jestli se se svým smutkem nebo radostmi chcete rozdělit s námi, ostatními. Podle zákona o ochraně osobních údajů to ani bez vašeho souhlasu nejde.

1 34 35 36 37 38 39