SKAUTI SI PŘIPOMNĚLI DVACETILETÍ OBNOVENÉ ČINNOSTI

0

Zhruba padesátka skautů všech generací si v úterý 16. března na parkovišti u autobusového nádraží připomněla 20. výročí znovuobnovení skautingu v Turnově. 16. března 1990 se právě v těchto místech uskutečnil první velký sraz spojený s náborem do jednotlivých oddílů Junáka. Skauting v Turnově prošel poměrně bouřlivou historií, po roce 1948 byla jeho činnost zakázána, obnovena byla krátce na konci šedesátých let, komunistická normalizace ale opět znamenala zastavení činnosti. Skautské hnutí bylo obnoveno v prosinci 1989.

n201003181953_zap_93_010_skautiSkauti se nejdříve scházeli v několika turnovských bytech, postupně vznikly na několika různých místech ve městě klubovny. Od roku 1991 skauti krátce sídlili pod jednou střechou v domě po Rudé armádě vedle kina v kasárnách v Žižkově ulici (dnes bytový dům) a souběžně začali s výstavbou kluboven na ostrově u Shořalého mlýna. Zde sídlí dodnes. Turnovské skautské středisko má nyní zhruba 300 členů v sedmi oddílech. Jak na setkání 16. března poznamenal vedoucí střediska Tomáš Hocke „Podkovák“, je třeba poděkovat všem, kteří se o obnovení činnosti po roce 1989 zasloužili. Na všechny, kteří již z tohoto světa odešli, skauti na místě vzpomněli symbolickým „stiskem přátelství“ (skauti stojí v kruhu a stisk rukou kruhem probíhá jako tichá pošta), a současně na místě i potvrdili pokračování skautské tradice.

Z turnovské skautské historie:

Za počátek skautingu v Turnově lze považovat 16. červen 1916, kdy student reálky Vláďa Horáček založil první družinu. V roce 1919 se zdejší skauti stali členy Junáka založeného A. B. Svojsíkem. Následoval prudký rozvoj celého hnutí – první tábory, výprava do Jugoslávie (!), v roce 1920 se přidaly první dívčí kmeny, vznikly vlčácké smečky a roje světlušek. Druhá světová válka a nacistická okupace znamenaly pro skautskou organizaci zákaz činnosti. Ta byla obnovena po roce 1945. V roce 1950 ale byla opět násilně ukončena. V letech 1968 až 1970 byla částečně obnovena, normalizace ji ale zase rychle zastavila. K řádnému obnovení činnosti došlo až po roce 1989.

 

Znakem skautů z Turnova je lilie se zříceninou hradu Trosky. Více o historii a současné činnosti najdete na internetových stránkách skautského střediska Štika Turnov – http://scouting.turnov.org

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.