Prohlížíte: Zápisník

Zápisník
 | 2 372 přečtení 0

PARNÍ LOKOMOTIVA PROCHÁZÍ OPRAVOU, NA SEZONU BY MĚLA BÝT PŘIPRAVENA

V loňském roce turnovská parní lokomotiva řady 310.0134 již třináctou sezonu brázdila prázdninový Český ráj. Dnes již neodmyslitelně patří k turistické nabídce regionu. Vyrobena byla pražskou ČKD v roce 1903 pro soukromou moravskou trať Litovel – Senice na Hané. Do hledáčku Klubu přátel železnic Českého ráje se dostala v roce 1993 při přípravě oslav 90 let trati Turnov – Jičín. Tehdy byla vystavována jako neprovozní exponát. Od roku 2003 je trvale umístěna v Turnově. Prošla náročnou opravou, rozdává radost dětem i dospělým, je vizitkou umu našich pradědů.

Zápisník
 | 2 579 přečtení 0

INVESTICE DO TURNOVSKÉ NEMOCNICE PO FÚZI SE TÉMĚŘ ZTROJNÁSOBILY

Turnovská nemocnice ze spojení s Krajskou nemocnicí Liberec profituje nejenom stabilním zajištěním lékařského a zdravotnického personálu, nárůstem jeho mezd, zvýšením kvality poskytované péče, ale výrazně si polepšila také na poli investic. Z porovnání údajů za poslední tři roky, kdy fungovala samostatně, s prvními třemi lety pod křídly krajské nemocnice, jednoznačně vychází lépe po fúzi. Investice do přístrojového vybavení a stavebních úprav se více než zdvojnásobily. A to není do celkové částky započítáno pořízení sanitních vozů, které slouží oběma zdravotnickým zařízením.

Zápisník
 | 938 přečtení 0

TVA ČÍSLO 6/2017 (FLIPBOOK)

Nová sezona na hradech a zámcích, téma vzniku Scioškoly v Turnově, vize dalšího rozvoje města a téma bytových domů, patřících městu.  A také informace o největší letošní investiční akci v Turnově, kterou bude rekonstrukce tzv. Skálova sirotčince na městský úřad. A také připomínka smutného výročí březnové okupace z roku 1939, sportovní a kulturní servis. A společenská kronika. Tolik z posledního vydání novin TvA, v pořadí šestého v letošním roce.

Zápisník
 | 1 629 přečtení 0

ANKETA ZASTUPITELŮ: BYTOVÝ FOND MĚSTA

Otázka pravidelné ankety, ve které odpovídají členové turnovského městského zastupitelstva, zněla: Na únorovém zasedání zastupitelstva byl prezentován souhrnný materiál k bytovému fondu města. Jak vnímáte současnou situaci a stav bytového fondu města? Na co byste se ve stávajícím bytovém fondu zaměřil prioritně? Mělo by město vlastnit více bytů, a proč? Myslíte si, že by město mělo být v pozici pronajímatele bytových jednotek i pro širokou veřejnost, nebo se spíše kloníte k tomu, aby město nechalo tuto činnost na komerčních subjektech?

Zápisník
 | 2 567 přečtení 0

TURNOV BY MĚL BÝT I DO BUDOUCNA PŘÍJEMNÝM MÍSTEM PRO ŽIVOT

„V blízké budoucnosti by se Turnov neměl nějak překotně rozvíjet co do masivního zvýšení počtu obyvatel. Myslím, že bychom si měli zachovat současný ráz příjemného místa pro život, které ještě dokáže uřídit volená samospráva. Kouzlo našeho města tkví podle mě v tom, že se ještě můžeme více potkávat a navzájem se znát, že je tu méně anonymity, což je důležité pro vzájemnou pospolitost. Do budoucna by město podle mě nemělo překročit nějakých šestnáct, maximálně osmnáct tisíc obyvatel,“ sdělil svoji vizi na nejbližší desetiletí starosta Tomáš Hocke.

Zápisník
 | 2 387 přečtení 0

DEN VODY A CENA VODNÉHO A STOČNÉHO PRO ROK 2018

OSN stanovila před více jak 20 lety 22. březen Světovým dnem vody. Důvodem byly zejména skutečnosti, že voda ovlivňuje každodenní život všech obyvatel na naší planetě a víc jak miliarda lidí trpí nedostatkem vody i omezeným přístupem k vodě. Udržitelné nakládání s vodou je podmínka pro budoucnost života na naší planetě. Vláda České republiky a odborná veřejnost při příležitosti tohoto významného svátku zdůrazňují tři oblasti, kterými se musíme v naší zemi aktuálně důsledně věnovat:

Zápisník
 | 2 508 přečtení 0

PŘIPRAVUJE SE NEJVĚTŠÍ INVESTIČNÍ AKCE LETOŠNÍHO ROKU

V tuto dobu se intenzivně připravuje největší investiční akce financovaná z městského rozpočtu v letech 2017 a 2018, a to stavba nového městského úřadu. Ten vznikne přestavbou bývalého Skálova sirotčince, tedy objektu, který v minulosti mecenáš – stavitel vodních a dopravních staveb Jan Skála – věnoval městu. Donedávna objekt čp. 466 ve Skálově ulici sloužil jako domov mládeže, nyní zde najdete sídlo městské policie, odboru přestupkového řízení a část dopravního odboru a několik soukromých nájemců. Ti se v nejbližší době budou muset vystěhovat. Náklady na přestavbu domu budou činit zhruba 45 až 50 mil. Kč, přesnější číslo bude známé po výběrovém řízení na zhotovitele stavby, což by mělo být v květnu. Samotná stavba by měla začít 1. července 2017 a ukončena bude na podzim příštího roku.

Zápisník
 | 1 374 přečtení 0

CO TELEFON, TO JEDEN LIDSKÝ PŘÍBĚH

Těžko odhadnout, kolik lidí zachránil před nějakým nezvratným životním krokem jeden telefonát do liberecké Linky důvěry. Dohromady zde pomoc nebo jen radu hledalo dosud téměř 120 tisíc lidí. Ve středu 15. března oslavila Linka důvěry Liberec za přítomnosti náměstka hejtmana Libereckého kraje Pavla Svobody už 25 let své existence. Liberecká Linka důvěry je jediná v Libereckém kraji. Dnes patří v celé republice mezi devět zařízení, která fungují nonstop. Od roku 1992 řešili pracovníci linky problémy, které jim svěřovali lidé nejprve jenom po telefonu. Po roce 2000 přibyl i kontakt e-mailem. Na druhé straně telefonního aparátu nebo internetového spojení se za tu dobu vystřídalo na 100 sociálních pracovníků.

Zápisník
 | 2 009 přečtení 0

14. – 16. BŘEZEN 1939. OKUPACE ČECH, MORAVY A SLEZSKA. A CO S TÍM JAKO DNES?

Nemyslím si, že výroční, chcete-li historické dny, jsou nějak výrazně důležitější, než to, co se dělo bezprostředně před, či po nich. Tak jistě, pro národní paměť je žádoucí vědět, který den a jakou hodinu došlo například k anexi českého prostoru, který přežíval po Mnichově z nedávno ještě bohatého a demokratického Československa. Ale upřímně, pokud jsme si nevzali žádné ponaučení z toho, co tomu předcházelo, a co následovalo, ztrácí významnost připomínaného dne a hodiny pro národní paměť smysl.

Zápisník
 | 1 321 přečtení 0

SERIÁL TVA O PRÁVNÍCH NOVINKÁCH, DÍL III. – ZÁVĚTI A POŘÍZENÍ PRO PŘÍPAD SMRTI OBECNĚ

V sérii rozhovorů o právních novinkách navazujeme na články, které jsme v TvA publikovali v roce 2013 a které se týkaly změn, jež měl přinést nový občanský zákoník, účinný od 1. 1. 2014. Na sklonku loňského roku jsme navázali dvěma novými díly, nyní pokračujeme dalším důležitým tématem, které je důležité pro ty z nás, kteří chtějí rozhodnout, co se po jejich odchodu z tohoto světa stane s jejich majetkem.

1 2 3 4 236