DEN VODY A CENA VODNÉHO A STOČNÉHO PRO ROK 2018

0

OSN stanovila před více jak 20 lety 22. březen Světovým dnem vody. Důvodem byly zejména skutečnosti, že voda ovlivňuje každodenní život všech obyvatel na naší planetě a víc jak miliarda lidí trpí nedostatkem vody i omezeným přístupem k vodě. Udržitelné nakládání s vodou je podmínka pro budoucnost života na naší planetě. Vláda České republiky a odborná veřejnost při příležitosti tohoto významného svátku zdůrazňují tři oblasti, kterými se musíme v naší zemi aktuálně důsledně věnovat:

– Ochrana vodních zdrojů, zabezpečení spolehlivosti zásobování každého území dostatkem pitné vody a udržitelné nakládání s touto klíčovou složkou každodenního života.
– Realizovat opatření pro zmírnění negativních následků sucha a ve prospěch zadržování vody v krajině.
– Maximální péče o obnovu dožívajícího vodohospodářského majetku na území měst a obcí.

Z pozice Vodohospodářského sdružení Turnov bychom chtěli při této příležitosti široké veřejnosti oznámit také naše tři nejdůležitější skutečnosti z každodenního chodu společného svazku 22 měst a obcí:

– VHS Turnov má pro rok 2017 stanovený detailní plán aktivit na území každého členského města a obce. Jde o desítky investičních akcí, v nichž se budeme zejména věnovat obnově vodohospodářských sítí, na které navazuje úplná obnova klíčových komunikací. V duchu vládních doporučení budou také důležitým cílem opatření ve prospěch zvýšení kvality a množství pitné vody v Loučkách, na Benecku, v Semilech, nebo v Turnově.
– V nejbližších týdnech zahájíme naší největší akci v příštích letech – rekonstrukci vodárenského přivaděče Bátovka a zdrojů pitné vody pro Jilemnici včetně nové vodovodní a kanalizační sítě pro oblast Benecka – Dolních Štěpanic. VHS Turnov na tuto akci podařilo získat finanční prostředky od osmi subjektů. Současně se také připravuje na převzetí dalších významných dotací z Evropské unie, od Českého státu a Libereckého kraje, které zejména pomohou obnovit dožívající majetek. Dotační prostředky nám umožní reálné zahájení dalších mnoha připravených akcí nejdéle do konce tohoto roku.
– A jako určitý bonus pro všechny obyvatele měst a obcí můžeme při této příležitost oznámit, že se starostové rozhodli ponechat stejnou cenu vodného a stočného i pro příští rok 2018. 

Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.