GREENWAY JIZERA: SMYSLUPLNÝ PROJEKT

0

Letos je tomu pět let, co se uskutečnila cyklojízda podél celého toku Jizery od pramene po ústí řeky do Labe v Lázních Toušeň. Proti proudu řeky se tehdy vydala skupina cyklistů pod záštitou Středočeského kraje, po proudu cyklisté pod záštitou Libereckého kraje. Obě skupiny se setkaly ve Svijanech, kde tehdejší hejtmané Bendl a Skokan a další zástupci obcí a partnerů podepsali společné memorandum na téma podpory výstavby cyklostezky (viz ZDE). „Někomu by se mohlo zdát, že za pět let jsme o mnoho nepokročili, není to pravda,“ uvedl ředitel Sdružení Český ráj Jiří Lukeš. Právě toto sdružení je garantem celé cyklostezky a v současnosti i investorem výstavby jednoho z úseků. „V současné době se staví mezi Líšným a Malou Skálou, začali jsme stavět v úseku Dolánky – Rakousy, nové stezky vznikají v Semilech a ve Svijanech, na dalších místech probíhá projektová příprava. Například v okolí Semil nebo ve Středních Čechách, jinde se ještě dohledává nejvhodnější trasa. I dnes se ale podél Jizery dá na kole projet po stávajících cyklotrasách,“ přiblížil Lukeš.

n201207261539_zap_211_2012_cykloA právě skutečnost, že i současný stav, kdy nejsou v celém úseku vybudovány nové stezky, umožňuje se podél toku od pramene k ústí do Labe ve středočeských Lázních Toušeň vydat, byla námětem nedávné ověřovací cyklojízdy. Jelo se ve třech etapách, první od Kořenova do Malé Skály, další den z Malé Skály do Mladé Boleslavi a třetí z Mladé Boleslavi k soutoku Jizery s Labem. Cílem bylo ověřit průjezdnost a zmapovat největší bariéry na trase. „S námi jel na speciálním kole (tzv. handbike) zástupce občanského sdružení Sportem proti bariérám z Nové Paky Jan Strcula. Když je člověk upoutaný na invalidním vozíku, vidí svět kolem nás jinak, proto si ceníme, že s námi vydržel jet celou trasu, pouze v některých úsecích, kdy se jede po úzkých nezpevněných polních či lesních cestách, musel jet autem, většinu trasy ale na speciálním kole absolvoval,“ řekl Lukeš.

Malá rekapitulace projektu Greenway Jizera:
Jedná se o 154 kilometrů dlouhou cyklostezku od pramene po soutok řeky s Labem, kde se napojí na polabskou cyklostezku a cyklostezky v okolí Prahy. Nejintenzivněji se v současnosti pracuje mezi Turnovem (Dolánkami), Malou Skálou a Líšným. Na 9,5 kilometru dlouhém úseku vznikne zhruba 2,6 kilometru nových stezek, finančně nejnáročnější je vybudování tří nových lávek přes řeku. Díky výběrovému řízení byla v roce 2011 cena stavby snížena na 33,4 mil. Kč (z původních 40,8 mil. Kč), přičemž dotace EU pokrývá 92,5 % nákladů. Dodavatelem stavby je firma SDS EXMOST s.r.o. Tato část cyklostezky má být dokončena na jaře 2013 před turistickou sezonou. „Cílem je umožnit propojení Turnova s Malou Skálou bez většího převýšení, část stezky bude asfaltová, na části bude položen minerální beton. To se možná ne všem budoucím uživatelům bude líbit, o struktuře povrchů ale bylo rozhodnuto ve spolupráci s CHKO Český ráj. Budoucí stezka je budována pro pěší a cyklisty. Zároveň je třeba si uvědomit, že tato stezka nemá pouze rekreační účel, bude i využívána obyvateli regionu k cestám do práce či do škol,“ zmínil Jiří Lukeš.

n201207261539_zap_212_2012_cykloUž letos na jaře měla být zprovozněna část mezi Líšným a Malou Skálou. Nakonec k tomu dojde až na konci léta. Důvodem jsou vynucené vícepráce spočívající v sanaci nestabilního podloží. „Veřejnosti jsou známé i některé další problémy. Administrativním pochybením byla absence výjimky pro vstup do řeky, protože mohlo dojít k ohrožení vzácných živočichů. Za toto pochybení nám ve správním řízení byla Českou inspekcí životního prostředí vyměřena pokuta (5 tisíc korun). Jednalo se však pouze o formální nedostatek, souhlas od správce řeky jsme měli. Inspekce zohlednila okolnosti tohoto pochybení, že nedošlo k prokazatelnému poškození či úhynu vzácných druhů. Další problémy jsou v okolí osady Loužek v podobě nesouhlasu části místních obyvatel s výstavbou stezky. Podaný podnět k přezkumnému řízení vydaného stavebního povolení neshledal Krajský úřad Libereckého kraje oprávněným,“ doplnil Jiří Lukeš.

Že je úsek již hotové komunikace mezi Dolánkami od Dlaskova statku právě po Loužek hojně využívaný cyklisty i lidmi na kolečkových bruslích, připomíná předsedkyně Sdružení Český ráj Hana Maierová. „Této situace, která často způsobuje konflikty mezi jednotlivými skupinami uživatelů, jsme si vědomi a chystáme v této souvislosti osvětovou kampaň. Na trase umístíme i informační cedule, kde budeme upozorňovat, že komunikace je tu pro všechny uživatele dopravy, tedy i pro motoristy. Na druhou stranu to byli právě obyvatelé z Loužku, kteří dlouhá léta usilovali o novou silnici. Ta přišla rozpočet města na 2,5 milionu korun,“ připomněla předsedkyně Sdružení Český ráj a současně turnovská starostka Hana Maierová.

„Věřím, že se nám všechny problémy podaří úspěšně dořešit a my budeme moci tuto část stezky slavnostně otevřít příští rok na konci jara. Jsem přesvědčen o tom, že projekt Greenway Jizera je smysluplný, někdy samozřejmě nelze vyhovět všem, ale v každém případě přinese žádoucí oživení turistického ruchu, a stezka bude dobře sloužit i místním lidem,“ uzavřel Lukeš.

Jak zaznělo v závěru letošní ověřovací cyklojízdy v Lázních Toušeň, zájem na realizaci cyklostezky má i Středočeský kraj. Jeho zástupce, cyklokoordinátor Středočeského kraje Pavel Klimeš připomněl, že tato páteřní trasa je zapracována do generelu cyklotras Středočeského kraje. Středočeský kraj je také zadavatelem zpracování projektové dokumentace v úsecích Zeleneč – Benátky nad Jizerou a Dalovice – Hrdlořezy.

K vlastnímu záměru cyklojízdy, ověřit a zdokumentovat kolizní místa s ohledem na jejich bezbariérovost, se vyjádřil i Jiří Lukeš. Podle něho výstup z mapování bariér bude prospěšný nejen vozíčkářům a osobám s omezenou pohyblivostí, ale i dalším skupinám, kterým usnadní plánování a odhalí případná obtížně průjezdná místa. A to byl jeden z hlavních cílů cyklojízdy.

Sdružení Český ráj v roce 2010 zprovoznilo internetové stránky projektu www.greenway-jizera.cz za účelem propagace projektu a turistické nabídky v koridoru řeky Jizery.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.