KAM JDEŠ? A KDY SE VRÁTÍŠ?

0

Otázky, které jsem slýchal jako malý kluk od svých rodičů. Otázky, kterými jsem tak často zahrnoval své děti a které slýchám na adresu svých vnoučat. Pravděpodobně nikdo z nás nebude pochybovat o tom, že v době, kdy narůstá kriminalita dětí a mladistvých, je jakékoliv kladné ovlivňování způsobu trávení jejich volného času nesporným pozitivem. Vždyť jde o období, které významně působí při formování jejich dalšího vývoje, je to čas pro utváření jejich kladných hodnot a morálních vlastností. Každý odpovědný rodič se musí ztotožnit s tvrzením odborníků, že dítě, které má svého koníčka a vyplněný volný čas, nepodlehne tak snadno negativním vlivům.

A právě volný čas jako fenomén dvacátého prvního století prochází určitými změnami. Dříve tradiční záliby, sport i kultura, se staly do určité míry komerční záležitostí a do všech oblastí života se hrnou nové informační technologie. Tak se na předních příčkách v pořadí trávení volného času dětí a mladistvých dostávají televize, počítač, internet, poslech hudby, návštěvy restauračních zařízení a nicnedělání.

A snad právě proto si nejen samotní aktivisté, odpovědní městští pracovníci a politici uvědomili, že s tím je potřeba něco faktického udělat. Proto vznikl v rámci turnovského městského rozpočtu nový řádek nazvaný „Příspěvky na volnočasové aktivity“. Přestože částka 100 tisíc korun není pro tuto oblast nic převratného, formou účelových grantů zde budou především podpořeny akce, které vytvářejí místní organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, ale i fyzické osoby), zabývající se právě volnočasovými aktivitami pro děti a mládež do 18 let, kterých se zúčastní minimálně 15 účastníků s bydlištěm v Turnově a které probíhají v době mimo školního vyučování. Tedy opravdu ve volném čase dětí a mládeže. Společně pro všechny zájemce o poskytnutí grantu platí, že o příspěvek musí požádat písemně na oficiálních formulářích, které jsou k dispozici na odboru školství, kultury a sportu (OŠKaS), kontaktní osobou je Renata Brychtová, tel. 481 366 755, nebo na městských internetových stránkách.

 

První kolo výzvy k podání žádostí o poskytnutí finančních grantů bylo již vypsáno. Písemné žádosti je potřeba podat do 21. března na zmíněný odbor školství. Jejich vyhodnocení se ujme k tomu ustanovená komise – vedoucí odboru školství, kultury a sportu René Brož, předseda komise pro vzdělávání Jaromír Frič a místostarosta odpovědný za resort školství Otakar Špetlík. Jejich výsledný návrh projde schválením v zastupitelstvu a pak již nebude stát v nic v cestě k využití těchto finančních prostředků pro ty, kterým je určen.

 

„Samozřejmě jsme na samém začátku toho nového grantového řízení. Ještě ani nevíme, kolik žadatelů bude na naši výzvu reagovat a o jaké prostředky budou žádat. Budeme se učit za pochodu a počítáme s tím, že případné druhé kolo výzvy – zde záleží na množství finančních prostředků, které zbudou po prvním kole – by mohlo proběhnout v květnu a případné třetí někdy v září. Jistě nám přijdou nějaké nové podněty a jistě dojde k úpravě současných pravidel pro udělování těchto grantů,“ uvedl René Brož.

 

Ano, vše je do značné míry ještě příliš nové. Snad tato smysluplná myšlenka dojde svého naplnění zejména k radosti a potřebám dětí a mládeže. A za to díky.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.