SOUTĚŽ NA NOVOU PLASTIKU K PŘIPOMÍNCE OSOBNOSTI T. G. M.

1

Cílem soutěže bylo řešení návrhu výtvarného objektu věnovaného osobnosti našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka. Objekt by měl nalézt místo v Parku T. G. Masaryka v blízkosti turnovského vlakového nádraží v parčíku před Billou.

Park T. G. Masaryka v Turnově prochází částečnou regenerací dle projektu architektonického ateliéru AND. Vzniká moderní prostor, který by do budoucna mohl získat také nový výtvarný objekt spojený s osobností T. G. M. Má být chápán jako pocta našemu prvnímu prezidentovi, jehož osobnost a odkaz považuje reprezentace města Turnova za důležitý pro další generace. Výtvarné dílo by mělo aktuálním způsobem odkazovat k hodnotám české státnosti, jejichž nositelem pan prezident byl.

Zdá se, že vyhlášení soutěže mezi výtvarníky vyvolalo pozornost, na podatelnu města bylo doručeno 25 návrhů. Každý z nich musel splňovat zadané podmínky, tedy obsahovat model plastiky, podrobný popis záměru a plánované realizace včetně rozpočtu. Soutěžní odborná porota se v první etapě seznámila s podklady k jednotlivým návrhům. Po společné debatě rozhodla o 11 postupujících, z nichž byli během dalšího jednání vybráni čtyři do závěrečné etapy hodnocení.

Porota si u těchto návrhů vyžádala upřesnění konstrukčního, statického nebo materiálového řešení a dalších podrobností k případné realizaci. Návrhy po dopracování byly autory prezentovány v samostatných tematických blocích. Porota nakonec vítězným návrhem zvolila plastiku „Pravda roste s námi“ Petra Valera ze Slaného.
Primárně členové poroty u této plastiky hodnotili neotřelý přístup k řešení zadání, které se vztahuje k Masarykovu filozofickému a politickému zápasu o poznanou pravdu a ochotu se vždy za ni veřejně postavit. Porota dále objekt pokládá za velmi příznivý pro umístění na konkrétním místě v Parku T. G. M.

Pod sebou snímky dalších tří vybraných návrhů

V závěrečném hodnocení se porota k výběru mimo jiné vyjádřila takto: „Částí neodborné veřejnosti očekávatelné ztvárnění památníku T. G. M. klasickou figurou, která by jen rozmnožila kult osobnosti nadužívanou formou, by bylo prohrou. Nezlepšila by, a ani neposílila životní, politický a kulturní prostor občanů Turnova a jeho návštěvníků. Neotřelá forma, obsahová nápaditost a možnost vlastní interpretace finální sochy, nutící diváka k zamyšlení a intelektuální hře nad odkazem T. G. M. ve spojitosti s dílem-uměleckým rébusem, je vnímána jako největší kvalita návrhu.“

Finální rozhodnutí poroty bude dále diskutováno v odborných komisích rady města a v Radě města Turnova, konečné rozhodnutí o tom, zda bude projekt skutečně realizován, a doplní tak veřejný prostor na sídlišti u nádraží, pak zůstává na zastupitelích města.

Všechny návrhy zaslané do soutěže budou prezentovány na výstavě v budově turnovské radnice. Výstava je plánována na druhou polovinu června a o podrobnostech vás budeme informovat.
(Zdroj: Marcela Jandová, tisková mluvčí MěÚ Turnov, foto: město Turnov)

 

Odborná porota, která vybrala vítěznou práci, zasedala ve složení:
Řádní členové poroty závislí na vyhlašovateli:
Ing. Tomáš Hocke, starosta města Turnova
Ing. arch. Vladimír Kučera, městský architekt

Řádní členové poroty nezávislí na vyhlašovateli:
PhDr. Miroslav Cogan, MgA. Monika Immrová, Ph.D., MgA. Pavel Karous, Ph.D., Mgr. Markéta Kroupová doc., M. A. Jan Stolín

ANKETA:

Vítězný výtvarný objekt „Pravda roste s námi“ spojený s osobností T. G. M., který má být chápán jako pocta našemu prvnímu prezidentovi, podle vašeho názoru:

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Související články (celkem 5)

Sdílet

Autor článku

1 komentář

  1. Tak to je zas něco. Co kdybyste radši řešili městské závazky, drahou vodu, dopravní situaci a nevyhazovali peníze za blbosti? Masaryka to neevokuje ani starším generacím a mladší z toho budou mít jen prolejzačku anebo další plochu k počmárání. Jsou to vyhozený peníze. Stejně jako za tu fontánu co týden jde a pak zas ne.

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.