TŘI ZASTAVENÍ PŘI SVÁTKU 28. ŘÍJNA

0

Tři zastavení měly letošní oslavy svátku 28. října v Turnově. První zastavení proběhlo odpoledne v Daliměřicích, kde byla pojmenována nová ulice vznikající čtvrti rodinných domů za „hasičárnou“. Ulice ponese jméno posledního daliměřického starosty Ladislava Cibulky.

ZASTAVENÍ PRVNÍ: DALIMĚŘICE
Na sousedské setkání, které se při této příležitosti ve čtvrtek 28. října odpoledne konalo, přišla velká část obyvatel této čtvrti. Jak shrnula moderátorka Eva Kordová, Ladislav Cibulka byl dobrou duší této dnes městské části Turnova. Pro většinu místních byl „dědou“ Cibulkou, který až do poloviny 90. let minulého století stál v čele místních hasičů, zasloužil se o stavbu hasičské zbrojnice v 80. letech, byl u výstavby mateřské školy i zdejší samoobsluhy. Kromě hasičů byl také významným činovníkem ochotnického spolku, který svá představení hrával v Hospodě u Cetlů. Byl posledním daliměřickým starostou. Obec vedl v těžkých dobách naší země, starostoval v letech 1939 až 1952, kdy byly Daliměřice přičleněny k Turnovu. V 50. letech byl krátce vězněn z politických důvodů v Praze na Pankráci. Přesto na veřejný život nezanevřel a byl činorodý až do konce svého života. Vysoká účast na setkání u příležitosti pojmenovaní nové ulice byla jen dokladem, že ulice se jmenuje po váženém a laskavém člověku.

„Pro starostu jakéhokoli města či obce je důležité, když se na svátek 28. října sejde tolik lidí, aby si připomněli jméno svého posledního starosty. Mám radost, že pojmenování ulic není jen formální akt, děkuji všem, kteří se o tuto aktivitu zasloužili, především radnímu Pavlu Mlejnkovi, který s nápadem pojmenovat novou ulici právě po panu Cibulkovi přišel,“ připomněl starosta Turnova Tomáš Hocke. Výzva: Na popud místně příslušného zastupitele Karla Jiránka by mělo dojít k úpravě parčíku naproti „hasičárně“, parčíku, který právě Ladislav Cibulka zakládal.
Za účast všem poděkoval také starosta daliměřických dobrovolných hasičů Lukáš Cígl, jednotka byla nastoupena ve slavnostním. Setkání doplnilo vystoupení mažoretek.

ZASTAVENÍ DRUHÉ: PIETNÍ AKT U POMNÍKU PADLÝCH
Je již tradicí, že při významných výročích se vedení města s občany setkává u pomníku padlých ve Skálově ulici. Nejinak tomu bylo i letos. Kromě vedení města, Sokola Turnov, zástupců Krajského vojenského velitelství Armády České republiky v Liberci a dalších hostů dorazilo také nemnoho občanů.
V hlavním proslovu se místostarostka Jana Svobodová věnovala na pozadí citátů TGM aktuálnímu problému netolerance ve společnosti.

ZASTAVENÍ TŘETÍ: SLAVNOSTNÍ VEČER V DIVADLE
Jak úvodem setkání v městském divadle připomněla průvodkyně večerem Eva Kordová, loňské setkání znemožnila epidemie koronaviru. Přesto bylo uděleno pět medailí starosty, které byly oceněným předány v náhradním jarním termínu v atriu muzea. Medaile obdrželi: Jana Adamová, Vladimíra Paráková, Hana Musilová, Karel Štrincl a Jana Kepková (ZDE).

Úvodem letošního setkání v divadle se starosta města Tomáš Hocke ohlédl za neradostnými dvěma lety, kdy nás zasáhla pandemie koronaviru. Společenský i pracovní život se takřka zastavil, dosud pandemie stála přes 30 tisíc životů obyvatel naší země. Starosta připomněl i nebývalé vzepětí, kdy lidé spontánně pomáhali, šili roušky, zajímali se o bližní. Také nastínil možnosti, které jsou před námi, mj. rozhodování, jestli se nechat očkovat, dodržovat různá nařízení a podobně. „Otázka zní, zda máme svou osobní svobodu částečně obětovat za bezpečí celé společnosti,“ řekl starosta. Zároveň zopakoval své přání z doby před pandemií, které považuje stále za aktuální. „Přeji nám všem při každodenním rozhodování a hledání správných cest velký nadhled. Minimum populismu, moudrost a odvahu k dlouhodobě udržitelným řešením. Odhození osobního prospěchu i antipatie a obrovskou náruč otevřenosti. Rovněž naší společnosti přeji více těch, kteří se chtějí moudrou a zodpovědnou účastí, to zdůrazňuji, podílet na správě věcí veřejných, protože bez skutečně širších změn naší společnosti nebudeme moci rozvíjet naše demokratické směřování.“
K tomu moderátorka Eva Kordová dodala, že máme před sebou významné výročí 750 let od založení našeho města, a oslavy si všichni přejí, aby proběhly již v „normální“ době bez jakýchkoli omezení. Připomněla i komunální volby, které se budou v příštím roce konat, aktuálně po parlamentních volbách očekává změnu atmosféry při řízení našeho státu.

Medaili starosty za rok 2021 získala za celoživotní práci s mládeží dnes už takřka legendární učitelka Vlasta Šonská. S ní se ať už ve škole, v sokole či na lyžařských kurzech setkalo již několik generací zdejších dětí. „Jsem z této pocty mile překvapena, snad ještě pár let vydržím a pro Turnov něco udělám,“ glosovala to sama oceněná.
Letos bylo předáno hned dvojí čestné občanství. Shodou okolností lidem, kteří byli blízkými přáteli.
Čestnou občankou města in memoriam se stala Hana Maierová, mj. exstarostka Turnova a náměstkyně hejtmana Libereckého kraje. „Ocenění si velmi vážíme, maminka by byla moc ráda, je to nejkrásnější dárek k narozeninám, které by zanedlouho oslavila,“ poděkovala mladší z dcer Lenka, a dodala: „Mnohokrát jsem maminku doprovázela na různé akce, kde mluvila několik minut zasvěceně spatra. Podezřívala jsem ji, že se na to vždy musela dlouho připravovat. Opak byl pravdou, bylo to vždy spontánní, zasvěcené a k věci.“
Právě na skutečnost, že nejvýznamnější ocenění města nemohli přijmout společně, upozornil František Zikuda. Ten čestné občanství obdržel za bezprecedentní podporu místní spolkové činnosti, zejména sportovních klubů a oddílů, jakož i za dlouholetou práci v zastupitelstvu. „Jsem sice rodákem z Vysokého Mýta, v Turnově už ale žiju 50 let, je to moje město. Rád bych ještě i v zastoupení naší rodinné firmy, která oslaví 30 let, pomáhal vylepšovat naše město.“

Cenu obce obdržela Střední zdravotnická škola Turnov za pomoc obyvatelům regionu v době vrcholící pandemie koronaviru. „Pro naši školu je ocenění radost i závazek. V lednu jsme pomáhali zahájit antigenní testování, v únoru onemocněly všechny sestry na interně v nemocnici a ve službách pomáhaly souběžně s výukou naše odborné učitelky, aby oddělení nemuselo být zavřeno. V březnu jsme testovali seniory v domácnostech. Studenti posledních ročníků pomáhali v sociálních zařízeních. Budu moc ráda, když současnou vlnu koronaviru zvládneme bez větších omezení. Kdyby ale bylo potřeba, tak jsme připraveni se zase zapojit a pomáhat,“ shrnula ředitelka školy Lenka Nováková.

Slavnostní večer zakončil krátký koncert Martina Hyblera, Jany Kubánkové a Barbory Sulkové. Zazněly skladby pro klavír a housle.

EPILOG
T. Hocke: „Není v silách starosty ani zastupitelů ocenit všechny, kteří třeba v době pandemie pomáhali. Myslím ale, že jako zástupce všech těchto aktivit je Střední zdravotnická škola tím správným oceněným. Chtěl bych tímto vyzvat všechny, kteří budou číst tyto řádky, aby se nebáli obracet se na turnovskou radnici, na mě, na zastupitele, a nominovat lidi na medaili starosty, na cenu obce nebo čestné občanství. Je třeba se jen dobře dívat kolem sebe a vzpomenout si včas.“

Fotopříloha – 28. říjen 2021 v Turnově:

Setkání v Daliměřicích

Syn pana Cibulky a rozvětvená rodina…

Setkání u pomníku padlých (místostarostka J. Svobodová)

Medaile starosty Vlastě Šonské

Ředitelka Střední zdravotnické školy Lenka Nováková

Eva Kordová se starostou

Pohled do hlediště divadla…

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.