VHS TURNOV PŘIPRAVUJE VELKÉ INVESTIČNÍ AKCE, NEJVĚTŠÍ BUDE ODKANALIZOVÁNÍ ROVENSKA

0

Největší připravovanou akcí Vodohospodářského sdružení Turnov je v současné době odkanalizování Rovenska pod Troskami. Jde o investičně velmi rozsáhlé dílo. Protože město nemá žádný kanalizační systém a extrémně staré vodovodní řady, tak projekt zahrnuje více jak sedm kilometrů kanalizací i vodovodů, novou čistírnu odpadních vod, čerpací stanice, stovky přípojek k objektům a rekonstrukci zasažených komunikací po celém městě. V současné době je na Státním fondu životního prostředí (SFŽP) v Praze zahájeno posuzování projektů podaných do 39. výzvy Operačního programu Životní prostředí. Žádost VHS již prošla kontrolou úplnosti a klíčovou akceptací projektu. První polovinu roku 2013 bude SFŽP věnovat hodnocení akce a v případě úspěchu bude sdružení v dalších měsících připravovat podklady zadávací řízení na dodavatele akce. Vlastní stavba by proběhla od jara 2014 do podzimu 2015. Předpokládané náklady jsou 180 mil. Kč.

Hlavním podzimním úspěchem VHS bylo schválení žádosti na akci „Malá Skála – kanalizace“ a „vodovod Vranové“, obojí s okamžitou přípravou zahájení vlastních prací. Projekt řeší výstavbu kanalizace na celém pravém břehu řeky Jizery, a to v délce 5,3 km. Zároveň s výstavbou kanalizace budou realizovány rekonstrukce, výstavba a přeložky vodovodů v délce 7 km. Součástí obou sítí jsou i veřejné části přípojek. Akce dále zahrnuje rekonstrukci či výstavbu 6 čerpacích stanic odpadních vod,  0,6 km výtlačných řadů, výstavbu 1 km dešťových kanalizací, rekonstrukci zasažených úseků a drobnou úpravu ČOV. Na akci je zahájeno zadávací řízení na dodavatelskou firmu, které bude v únoru příštího roku ukončeno. Práce by měly být zahájeny v dubnu 2013 a ukončeny před letními prázdninami 2014. Očekávané náklady akce jsou 50 mil. Kč.

Třetím velkým projektem je intenzifikace úpravny vody v Příkrém. Žádost o dotaci by měla být schválena ještě v předvánočním období. Tato úpravna vody, která zásobuje pitnou vodou celé Semilsko, se v poslední době potýká vedle odepsané a dožívající technologie i s dalším problémem – velmi obtížně se dosahuje přísných hodnot kvality vody. Součástí díla jsou proto vedle stavebních oprav objektů v areálu zejména nové technologické celky a trubní vedení. I u této akce se začínají připravovat podklady pro výběr zadavatele, což proběhne na jaře příštího roku. Na počátku léta by pak měla být zahájena vlastní stavba, která skončí na konci roku 2014. Očekávané náklady na akci jsou 70 mil. Kč. 

Na všechny tři akce je připravováno vícezdrojové financování obdobné jako u projektu Čistá Jizera. Vedle těchto největších investičních akcí připravuje VHS Turnov na příští roky také desítky investic do obnovy majetku a nových potřeb. Zejména nové vodohospodářské akce jsou každoročně podporovány ze strany Libereckého kraje, ministerstva zemědělství a měst i obcí.

(Zdroj: Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov, hejduk@vhsturnov.cz)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.