Monthly Archives: Květen, 2012

Zápisník
 | 2 568 přečtení 0

NENÍ TURNOV JAKO TURNOV ANEB JAK NAŠE MĚSTO VIDÍ MLADÍ

Píše se rok 2012, naše město v posledních letech prochází mnoha změnami a tak se nabízí otázka, jak se současná podoba města (ne)líbí jeho (mladým) obyvatelům. Pro tento účel jsem kontaktoval dva své kamarády a udělal s nimi rozhovor. Dotazováni byli Karolína Pražanová (studentka SŠSOaG Hradec Králové) a Jan Havlík (student Gymnázia Turnov).

Pozvánky
 | 2 437 přečtení 0

ČERVNOVÉ SPORTOVNÍ POZVÁNKY

Sportovní pozvánky předprázdninového měsíce jsou ještě ve znamení fotbalu. Budeme čekat na rozuzlení „tajenky“, jestli se podaří záchranářská práce hráčům divizní rezervy v Pěnčíně a jestli se v I. B třídě zachrání i Rovensko. Divizní tým FK Pěnčín-Turnov by měl letošní ročník ukončit zhruba v polovině tabulky. Zajímavostí je pozvánka na závody v in-line slalomu, které se ze srpnového termínu přesouvají na polovinu června – přijďte se podívat na atraktivní závody v ulici Jana Palacha. V naší nabídce jsou i tři hasičské soutěže a jeden šachový turnaj…

Obce, školy, organizace
 | 2 490 přečtení 0

MAŠOVSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDISKO PRO VOLNÝ ČAS ŽLUTÁ PONORKA MAJÍ NOVÉ ŘEDITELE

Město Turnov v souladu s § 166, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s § 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, vyhlásilo konkurz na obsazení funkcí ředitelů turnovských škol. Na základě výsledků proběhlého konkurzu rada města na svém jednání 22. května do funkce jmenovala ředitele škol a školského zařízení. Oproti stávajícímu stavu jsou zde dvě změny. Renata Šulcová je novou ředitelkou ZŠ v Mašově, Tomáš Zakouřil je novým ředitelem Žluté ponorky, o kterou byl největší zájem. Vítěz byl vybrán z osmi uchazečů, když kromě vítěze byli do poslední chvíle ve hře i stávající zaměstnanec střediska Tomáš Špinka a Zbyněk Báča, který je znám především z různých „neziskových“ aktivit práce s dětmi.

Kultura
 | 3 614 přečtení 0

ČERVNOVÉ KULTURNÍ POZVÁNKY

Nabídka je průběžně doplňována Předprázdninový měsíc tradičně nabízí především spoustu aktivit venku. Už první červnový víkend. Z množství pozvánek jsou tu především dva dětské dny v sobotu 2. června. Ve 14.00 startuje odpolední akce v parku u turnovského letního kina – Bouda na ulici, která navazuje na úspěšný loňský ročník akce pro celé rodiny; o hodinu dříve bude zahájen dětský den na hradě Valdštejně pod patronací o.s. Náruč. Mezi akcemi v sobotu 9. června chceme upozornit především na Festival bez plotů v Kurovodicích a muzejní noc v režii horolezců. Z dalších červnových akcí jsou to dva koncerty a jedno divadlo v rámci Sedmihorského kulturního léta, sjezd rodáků na Vyskři, slavnosti v Loučkách a na závěr měsíce tradiční festival Funkin´ Turnov 8. A ještě něco – houslista Svěcený zahraje venku u příšovických Písečáků a na Střelnici vystoupí Lucie Bílá.

1 2 3 9