TURNOV A JEHO ODPADY (ÚVAHY A MYŠLENKY)

0

Vždy, když v poslední době dojde k nějakým změnám v platbách nebo systému likvidace komunálních odpadů, okamžitě se rozvine diskuse. Také po zveřejnění změn v předchozím článku na tomto serveru, si můžete několik názorů přečíst v komentářích pod ním. Ten nejzásadnější zaslal předseda Komise rady města pro životní prostředí Ing. Tomáš Tomsa (současně zastupitel, zvolený za Nezávislý blok). A protože prostor na reakci pod jednotlivými články není dostatečný pro takto rozsáhlý text, uveřejňujeme ho v samostatném bloku. Myšlenky a názory zde vyřčené si jistě zaslouží vaši pozornost.

Text Ing. Tomáše Tomsy:

n200704060926_zap_54_07_tomsaJe dobré vědět, z jakých podkladů se při podobných rozhodnutích vychází. Je možné, že se likvidací sběrných dvorů u nádraží a prakticky téměř i v Sobotecké ulici sníží komfort pro občany. Když budou muset s odpady jezdit dále, projezdí i více pohonných hmot, přibude více jízd po městě a na úkor zlepšení jedné složky životního prostředí se jiná trochu zhorší.
Ale dosavadní systém likvidace komunálních odpadů byl drahý, město na jeho udržování nemá a je třeba jej zefektivnit, najít úspory a pak, když budeme na tom dobře, tak zase přemýšlet o zlepšení pro lidi.

Například je pro Turnov neudržitelné, že jeho Technické služby likvidují 61,7 kg směsného odpadu na hlavu, kdežto Jablonec 16,2 kg, Jilemnice 9 kg, Mnichovo Hradiště 18 kg? Že to stojí hromadu peněz městský rozpočet, je jasné.

Je nabíledni, že směsný odpad se dá zlikvidovat v našich podmínkách (tj. bez třídičky) jen uložením na skládku (eventuálně do spalovny) a nás to stojí hodně finančních prostředků – jednak za dopravu velkoobjemového odpadu a jednak za skládkovné.

Je také prokazatelné, že kapitační platba (platba tzv. na hlavu) vůbec nesnížila četnost odpadů vyhazovaných na divoké skládky či do příkopů. Neřeší ani velkoobjemový odpad vznikající na sběrných dvorech a rozumné zpoplatnění některých složek je správné.
Je faktem, že separační nádoby po městě jsou vysoce efektivní a že občané tímto třídí nadprůměrné množství odpadů ve srovnání s republikou, možná si vedeme velmi dobře i ve srovnání se zajetou EU…

Díky tomu, že se takto třídí odpad, tak se snižují náklady na likvidaci odpadů, protože veškeré takto vytříděné odpady město dále předává v podstatě jako surovinu pro následné zpracování. A to buď s nějakým profitem, nebo i zdarma. Pak alespoň se šetří náklady na dopravu a likvidaci na skládkách. V žádném případě ale není separace ztrátová.

n200704060927_zap_55_07_odpadyDlouhodobě diskutovaným problémem je spravedlnost současného systému. Vidím obrovský rozdíl mezi zodpovědnými občany, kteří separují a minimalizují tak svoje odpady a šetří i městu peníze za likvidaci odpadů, a těmi, kteří na to kašlou. Vyhodí vše do popelnice. Aby separovali, na to jsou pohodlní, nebo je jim to jedno. A na tyto lidi v poplatcích ti zodpovědní doplácejí a samozřejmě v konečném součtu i město. Náš současný systém je tak demotivující a nemá vůbec nic společného se solidaritou (jak se někdy uvádí), ale až moc zavání socialistickou pohodlností řešit problém trestáním zodpovědných zvýhodněním těch druhých.

Kapitační platba „na hlavu“ do určité míry zaručuje, že raději zlikvidujeme odpad neefektivně do popelnice, místo toho, abychom jej zlikvidovali škodlivě třeba v kotlích. Ale vůbec neřeší problém zahradních kompostů namísto plných popelnic listí, vůbec nemotivuje školáky soutěžit ve sběru ani občany nosit do separačních nádob vytříděné odpady, atd.

Dobrá a spravedlivá možnost je váhový systém přímo na sběrném voze a počítačová evidence vyprodukovaného odpadu, ale i ta má své úskalí. To je o dlouhé diskuzi.

Co stojí za zmínku, to je několik otazníků o funkčnosti současných Technických služeb.
Například:
– Chovají se Technické služby, s.r.o., jako skutečný podnikatelský subjekt?
– Tím, že město investovalo do areálu TS, sběrných dvorů a vybavení desítky milionů korun, vytvořilo, dá se říci, luxusní zázemí. Odpovídají tomu i výkony? Nejsou díky tomu TS spíše líným, tlustým kapříkem zahrabaným v bahně?
– Je vůbec dozorčí a správní rada schopna efektivně rozpoznat, zda se „pan správce snaží?“
– Není příliš pohodlné jen sečíst příjmy a výdaje a ke konci roku si nárokovat rozdíl jako dotaci od majitele z městského rozpočtu?
– Jak to, že v okolních městech provozovatelé odpadového hospodářství (vesměs soukromníci) hospodaří se ziskem a spíše městům platí za to, že tuto činnost vykonávají?
– Jak je možné, že několikanásobně právě díky sběrným dvorům tak zásadně v Turnově stoupá objemný odpad v porovnání s jinými městy? Dovolil by si soukromník, aby jeho zaměstnanci mu zvyšovali náklady a vyhazovali peníze z jeho kapsy, když by přijímali neseparovaný odpad či nezpoplatňovali to, co zpoplatňovat lze?
– Jak likvidujeme drahou posypovou drť po zimě – smeteme ji a vyvezeme na skládku (kde za ni znovu zaplatíme), nebo přetřídíme a v dalších letech opakovaně používáme?
– Jak to, že likvidovat například stavební suť či bioodpad dokáží soukromníci efektivně a uživí se tím a město (TS) ne?

– Pokud je Turnov malý na to, aby si bez dotace podobné technologie pořídil, není na místě otázka podobné služby řešit smluvně?
– Čím to, že například v Jičíně Technické služby mají sídlo v papírových, socialistických barákách, vybavení areálu je proti našemu tristní a přesto se chovají jako podnikatelé? Derou se o tendry (třeba o provozování smuteční síně, propočítávají si, zda třeba štěpkování se jim nevyplatí a shánějí si odbyt a možnosti uplatnění štěpky) a že by byli nějak dotačně hýčkáni městem? – to nejsou!
– Není na čase si položit otázku, zda není třeba učinit zásadní kroky města vůči jeho TS? – Buď změnit vedení, nebo zadání, aby jejich provoz nebyl ztrátový?
– Není možné rozdělit činnost TS? Odpady si řešit smluvně a TS mít na osvětlení, čištění atd.? Nebo na vše najímat soukromníky podobně jako na údržbu zeleně? Že by se nenašlo dost zájemců, o tom by se dalo úspěšně pochybovat…
– Nebude pro město výhodnější (krátkodobě i dlouhodobě) prodat či pronajímat areál a technické vybavení?

Je možné a velmi pravděpodobné, že nemám moc informací o provozu turnovských Technických služeb a že můj pohled zvenčí je zkreslený. Mnoho mých otazníků je tak možná „zcela mimo“, ale současný stav dle mého názoru nesvědčí o optimu.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.