ZASTUPITELÉ JEDNALI: NOVÉ CHODNÍKY, REKONSTRUKCE ULIC, PŘEVOD SPORTOVNÍ HALY A PŘIPOMÍNKA TGM

0

Předposlední veřejné zasedání turnovských zastupitelů v tomto roce se uskutečnilo ve čtvrtek 25. listopadu v sále Střelnice. V jeho úvodu zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury na výstavbu dvou nových chodníků. V případě chodníku na Károvsko od kruhové křižovatky na Hruštici se jedná konkrétně o 818 metrů a úpravu autobusových zastávek. Náklady přesahují 7 mil. Kč, dotace by mohla být ve výši až 85 %. O poskytnutí, nebo o neposkytnutí dotace se bude vědět na konci jara příštího roku.
Druhým chodníkem je ten z Kamence k benzinové čerpací stanici na Kyselovsku. Celkem 956 metrů chodníku, výstavba rozdělená na tři části, celkové náklady 18,3 mil. Kč. Část nákladů (dešťovou kanalizaci) zaplatí Ředitelství silnic a dálnic ČR. Zbylá část nákladů krytých z rozpočtu města tvoří částku přes 9 mil. Kč. Obě akce se uskuteční pouze v případě přidělení dotace.

Zastupitelé dále rozhodli o podání žádosti o dotaci na v pořadí osmou (poslední) etapu regenerace sídliště u nádraží. Jedná se o prostor u supermarketu Billa. Zde je navrženo rozšíření chodníků, osazení laviček a instalace nového veřejného osvětlení. Tato etapa navazuje na tu předchozí, která se týkala vodního prvku na místě bývalého bazénku. Náklady na poslední etapu jsou 6 mil. Kč, dotace by mohla být v řádu poloviny těchto nákladů.

Rok práce je podle starosty za návrhem rekonstrukce ulic Mírové, Čisté, Achátové, Solidarity a Na Osadě v Daliměřicích. Vzhledem k pandemické situaci proběhlo méně setkání s obyvateli ulice, než se původně plánovalo. V případě nejdelší ulice – Mírové (zhruba 700 metrů) – je navržena obousměrná komunikace v režimu „obytné zóny“, tedy bez chodníků, se stáním vozidel v jedné úrovni. Starosta při projednávání upozornil zastupitele na fakt, že ne všem obyvatelům ulice se to líbí, nicméně město by nemělo tolerovat stání vozidel na chodnících, jako je tomu dosud. S předloženým návrhem souhlasili všichni přítomní zastupitelé města.

Zastupitelé dále schválili Strategický plán města na roky 2021–2029, rozhodli o střednědobém výhledu rozpočtu města do roku 2025 (aktuální zadluženost města je 127 mil. Kč).

V další části jednání zastupitelé rozhodli o převodu haly TSC u nádraží na město. Od ledna 2022 hala přejde do majetku města a to ji pronajme Městské sportovní Turnov, která současně s Tělovýchovně sportovním klubem uzavře smlouvu o poskytování sportovních služeb. Stejnou, jakou mají třeba v případě fotbalového stadionu místní fotbalisté. Město následně tuto halu zrekonstruuje pro potřeby obyvatel lokality u nádraží. Záležet bude na výši dotace, kterou se od státu podaří získat, i tak bude závazek města v řádu několika desítek milionů korun. „Proč halu převádíme na město? Abychom dokázali zrekonstruovat halu v blízkosti sídliště u nádraží v sousedství škol, vilové čtvrti, části Daliměřic a sídliště na Přepeřské. Nebýt převzetí objektu sportovní haly do majetku města nemohli bychom žádat o tak vysokou částku na její přestavbu,“ uvedl starosta T. Hocke. Sportovní hala u nádraží je v současnosti velmi využívaná, jak uvedl zastupitel M. Reichl, který je současně za klub TSC správcem haly. Denně jí projde až 450 lidí.

V závěru zasedání zastupitelé jednali o plánu činnosti kontrolního výboru a odsouhlasili vypsání výtvarné soutěže na ztvárnění připomínky osobnosti T. G. Masaryka. Výtvarné dílo by mělo stát v novém parku naproti nádraží ČD. Zastupitelé souhlasili s navýšením odměn pro vítězné výtvarné návrhy na 200 tisíc Kč a hodnotu díla posunuli z jednoho milionu na dvojnásobek. Veřejnosti bude nové výtvarné dílo představeno nejdříve na konci jara 2023.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.