ROZHODUJÍ O ŽIVOTĚ V TURNOVĚ, ZNÁTE JEJICH NÁZORY? DÍL DRUHÝ

0

Přinášíme druhý díl otázek a odpovědí na témata, která nás v Turnově pálí, o kterých se diskutuje a o kterých mnohdy rozhoduje jen úzká skupinka 27 zastupitelů, resp. devíti radních. A znáte názory těch, co nás zastupují a co o životě ve městě a jeho okolí rozhodují? Před volbami se vždy můžeme dočíst spoustu vznosných myšlenek o tom, jak zvolení zastupitelé budou komunikovat s veřejností a dbát na názory občanů. Nakonec to všechno bývá trochu jinak…

Právě potřeba větší komunikace je důvodem vzniku tohoto nepravidelného seriálu, ve kterém do budoucna alespoň jednou měsíčně položíme dvěma zastupitelům otázky „na tělo“. Až se budete za dva a půl roku rozhodovat koho volit, třeba vám odpovědi pomohou.

Tentokrát jsme o zodpovězení otázek požádali zastupitele a radního města Ondřeje Halamu (zvoleného na kandidátce KDU-ČSL) a zastupitele Břetislava Jansu (zvoleného na kandidátce Volby pro město). Oběma patří poděkování za vstřícnost a otevřenost v odpovědích…

1. Cítíte se v Turnově bezpečně? Čtenáři v anketě na TvA odpovídají, že buď ne, nebo že ještě ano, ale „přituhuje“…

n200804021151_zap_150_08_pranicOndřej Halama: Na takto položenou otázku odpovím: „Cítím se bezpečně“. Sám jsem pocit nebezpečí nebo strachu na ulicích Turnova nepocítil. Ale jsem samozřejmě znepokojen rostoucí hrubostí a brutalitou o jaké se například dovídáme ze zpráv o přepadení v Turnově. Lze zvyšovat počty policistů, kamer, reformovat trestní řád, ale to podstatu problému nevyřeší. Hrubost, brutalita a násilí má svůj zdroj v lidské mysli a v lidském srdci. A to jsou oblasti, které předně potřebují reformu.

Břetislav Jansa: Já se osobně cítím bezpečně. To ale neznamená, že je Turnov pro občany bezpečný.  Dle mého názoru skutečně začíná přituhovat. Nezodpovědní spoluobčané (nejen mládež) se chovají stále více bezohledně ke svému okolí a k ostatním lidem. Městská policie nemá v Turnově potřebný přirozený respekt , aby účinně dbala ne veřejný pořádek.

2. Trasa rychlostní silnice R35 Českým rájem. Je dost možné, že se rozhodne už letos. Ke které variantě se přikláníte a proč?

Ondřej Halama: Možná, že překvapivě, ale odpovím – nevím. Není to proto, že bych se bál zaujmout stanovisko v tak kontroverzní otázce. Po dlouhém seznamování se s problematikou a rozhovory s mnoha lidmi jsem například podpořil přemostění náhonu na Lukách, tedy taktéž velmi kontroverzní téma. V případě R35 jsem ale takovouto „studijní etapou“ neprošel. Zatím jsem se nemusel rozhodovat. Stále pročítám různé příspěvky a zaznamenávám stanoviska. Znovu tedy: nevím.

n200804021151_zap_151_08_jansaBřetislav Jansa: Českým rájem NE! Jižní varianta je pro mne schůdná nejen proto, že nezasahuje necitlivě do CHKO, ale při jejím prodloužení severozápadním směrem se dopravně zpřístupní rozsáhlé plochy bývalého vojenského prostoru. Jsem přesvědčen o tom, že je to bohaté zázemí nejen průmyslového rozvoje celého regionu a potřebuje nutně zajistit kvalitní dopravní spojení prostřednictvím autodopravy, ale také pomocí kvalitní a funkční železnice.

3. Střelnice. Co od nového kulturního domu očekáváte?

Ondřej Halama: Předně chci říci, že Turnov si kulturní stánek takovéhoto charakteru zaslouží. A nesmíme vycházet pouze ze současné situace. Takový dům se staví na desetiletí. Očekávám, že se Střelnice naplní životem a rozezní se v pestré škále kulturních akcí. Samozřejmě předpokládám, že bude ztrátová. Ale zde jsme zpět u otázky první. Mnozí snad slyšeli nebo četli o architektově pojetí stavby a propojenosti kulturního domu a kostela – Kulturní dům jako opěrný podstavec kostela, s průhledem k tomu co nás přesahuje – okno k tajemství života a jeho smyslu. Geniální. A kultura a spiritualita – tam hledejme řešení problému v otázce první.

Břetislav Jansa: Nic moc. Samotná stavba je v rozporu s mým vnímáním citlivého přístupu k urbanistickému řešení dotváření historické části města. Vnímám jí jako betonovou stodolu. A její samotné využívání? Doposud jsem neměl tu čest seznámit se s jejím konkrétním kulturním a ekonomicky přijatelným uplatněním. Slova jako můžeme tam pořádat  třeba …, nebo … jsou pro mě nedostačující. Byl jsem u otevření Eurocentra v Jablonci nad Nisou a stále s ním spolupracuji. Tak  mohu říci, že mám docela  reálnou představu, co provoz podobného zařízení obnáší. Zvládnou to odpovědní kulturní činitelé v Turnově? Zatím o tom nejsem přesvědčen. Kéž bych se mýlil.

4. Umělecké dílo – růžová housenka zvaná „Kultura“. Jste proto, aby ozdobila průčelí kulturního domu? Má ji zaplatit město z rozpočtu (mluví se zhruba o třech milionech), nebo má být její instalace částečně či zcela hrazena sponzorsky?

Ondřej Halama: Ano. Jsem pro a hlasoval jsem pro. Asi před dvěma lety jsem poprvé návrh viděl a pomalu jsem si na něj zvykal. Rozumím těm, kteří tam toto dílo nechtějí ani za nic (nerozumím ale umanutosti některých). Těším se, že tam dílo bude a domnívám se, že si většina Turnovanů zvykne. „Housenka“ se snad stane i zajímavostí pro návštěvníky Českého ráje.

Břetislav Jansa: Ten „RŮŽOVÝ DRAK“ sem nepatří. Potvrzuje to můj názor z odpovědi na předchozí otázku. Nejsem v žádném případě odpůrcem nevšedních přístupů k seberealizaci v umění. Některé projekty autora tohoto díla mne upřímně pobavily. I ve fotografii, ke které mám hodně blízko, vznikají pozoruhodná díla. A jsem tomu rád. První co mne napadlo při prezentaci bylo: ASI TO TAK MUSÍ BÝT. Nad Střelnicí je dominantou Mariánský kostel. Stavba, která vznikla jako symbol víry v dobro, cesty k nebi a spasení. Střelnice s červeným drakem je pro mne symbolem opaku. Zastupitelstvo umožnilo většinou hlasů realizovat autorovi „HOUSENKU“ v podloubí Střelnice.Taková je skutečnost. V žádném případě nepodpořím, aby se jakoukoli finanční částkou  z veřejných prostředků město podílelo na uskutečnění tohoto projektu. Sympatizanti  mohou tak jako na „židle“ přispívat i na „draka“. Pokud je autor přesvědčen, že TURNOVSKÁ STŘELNICE je jediným vhodným místem pro umístění jeho díla, tak to může hradit ze svého. Při jeho světovém věhlasu by neměl mít problém se získáváním sponzorů.

Související články (celkem 3)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.