PATÁLIE S VODOU

0

Nebývale telefonátů jsme v redakci zaznamenali ve čtvrtek 6. a hlavně potom v pátek 7. srpna. Jejich obsahem byly stížnosti obyvatel turnovského sídliště na Výšince na přerušení dodávky pitné vody, která jim netekla půl dne. „O přerušení dodávky vody jsme nevěděli, nikdo nám nic neřekl, bývalo zvykem, že v takových případech sídlištěm projíždělo auto s tlampačem a že byla přistavena cisterna s vodou. Tu nakonec až na četné stížnosti přistavili pozdě večer,“ to byly nejčastější stesky.

Jak má správně oznámení o přerušení dodávky pitné vody vypadat? Po jaké době musí správce sítě přistavit cisternu s vodou? Je tu také nějaká role radnice? Podle tajemníka Městského úřadu v Turnově Miroslava Šmirause radnice nemá žádné páky na to, jak vodu občanům zajistit, vše je podle něho v režii Severočeských vodovodů a kanalizací, akciové společnosti.

Při dotazu do turnovského sídla SČVaKu na Kotlerově nábřeží, jsme se dozvěděli, že musíme kontaktovat tiskový odbor společnosti v Teplicích. Na otázky redakce TvA proto odpověděla tisková mluvčí Iveta Kardianová. Srpen, to jsou ale hlavně dovolené, takže bohužel došlo k časovým prodlevám. Proto se na jednu stranu omlouváme čtenářům, že s článkem o přerušení dodávky pitné vody přicházíme s takovým zpožděním, na druhou stranu nám ale šlo především o informace, prevenci a obecné rady, jak se v takových případech chovat. A zde rozhovor plní svoji funkci i s delší časovou prodlevou.

 

* Paní Kardianová, jakým způsobem obyvatelům dáváte na vědomí přerušení dodávky pitné vody a jak dopředu toto děláte?

K přerušení dodávky vody může dojít ze dvou důvodů.

Prvním je plánovaná oprava a s ní související plánované přerušení dodávky vody. O takovémto přerušení dodávky vody jsme ze zákona povinni informovat 15 dní dopředu. V dané lokalitě naši zaměstnanci informují postižené obyvatele prostřednictvím vylepených oznámení. Zákazníky informujeme i prostřednictvím médií. Co se týká spolupráce s radnicí, v případě velkých odstávek, které se týkají stovek či tisíců zákazníků, informujeme i zástupce radnice. 

V druhém případě se jedná o přerušení dodávky vody z důvodu havárie vodovodního řadu. V tomto případě logicky nelze informovat zákazníky nijak dopředu, proto využíváme rozhlasových médií nebo služby SMS INFO, kterou využívá v poslední době čím dál větší počet našich zákazníků. Služba spočívá v tom, že na mobilní telefon zájemcům posíláme zdarma sms zprávy týkající se přerušení dodávky vody v jejich bydlišti. Zákazníci, kteří si chtějí tuto službu zaregistrovat, mohou poslat SMS ve tvaru VEOLIA na telefonní číslo 720 001 112 či využít internetových stránek společnosti www.scvk.cz  

 

* Mohla byste přiblížit, proč byla na počátku srpna přerušena dodávka vody v turnovské části Výšinka zhruba na půl dne?

K přerušení dodávky vody došlo z důvodu roztržení hlavního vodovodního řadu mezi čerpací stanicí Nudvojovice a vodojemem Károvsko. Bylo nutné tento řad odstavit, čímž byla zároveň odstavena i čerpací stanice Nudvojovice a znemožněno čerpání vody do vodojemu. Bohužel, shodou nešťastných náhod, došlo k poruše i na čerpací stanici Dolánky, a než se podařilo odstranit závady v technologii, byla bez vody značná část Turnova. Jednalo se o výjimečnou situaci.

 

* Ještě konkrétně k Výšince. Jak potvrdilo několik obyvatel sídliště, pracovníci vaší firmy se nejdříve pokusili ve večerních hodinách na místě zprovoznit hydrant, to se jim ale nezdařilo. Kdo za hydranty zodpovídá a mají tyto i nějakou funkci například v případě požáru pro jednotky hasičů?

Hydrant byl otevřen za účelem odvzdušnění prázdného vodovodního řadu. Naše společnost zodpovídá za hydranty a v Turnově jsou vytipovány hydranty pro jednotky hasičů, na kterých se provádějí pravidelné revizní prohlídky. 

 

* Je tu nějaká povinnost z vaší strany zajistit náhradní zdroj vody (cisternu)?

Povinností dodavatele pitné vody je nouzové zásobování zajistit v mezích technických možností a místních podmínek. Severočeské vodovody a kanalizace poskytují náhradní zásobování prostřednictvím cisteren při haváriích, u kterých je předpokládána delší doba opravy. Při této havárii došlo k přerušení dodávky vody v oblastech Károvska, sídliště Výšinka, Mašov a Pelešany ve čtvrtek 6. srpna zhruba od 17.00 do 23.15 hodin. Po 18. hodině vyjela tuto oblast náhradně zásobovat cisterna z turnovské provozovny. Po 23. hodině zůstala i nadále přerušena dodávka vody v Mašově a Pelešanech, a to až do odstranění poruchy. Také tato oblast byla zásobována další cisternou povolanou ve 20.00 hodin. Havárie si vyžádala výměnu potrubí v délce 3,5 metru a práce na opravách byly ukončeny 7. srpna ve 14.30 hodin, kdy došlo k obnovení zásobování ve všech lokalitách.

 

* Obecně: Kam by měl občan zatelefonovat v případě, že mu doma z kohoutku neteče voda?

Každý může využít naší non stop zákaznickou linku na telefonním čísle 840 111 111 a nahlásit nám potíže s vodou či se informovat o případných odstávkách.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.