ČERVNOVÉ KULTURNÍ POZVÁNKY NA TURNOVSKU

0

(Nabídka je průběžně aktualizována)Poslední měsíc letošního školního roku a poslední předprázdninový bývá již tradičně naplněn rozmanitými akcemi hlavně pro děti. A letos tomu není jinak. Dětský den – Bouda na ulici – se uskuteční 11. června v parku u letního kina, první červnovou sobotu se děti budou moci na Valdštejně setkat s vévodou Albrechtem, 25. června pořádá dětský den firma Kinghouse ve svém areálu v Sedmihorkách. Kromě toho se turnovští skauti pokusí o zdolání českého rekordu, uskuteční se několik koncertů v rámci festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov, v Sedmihorkách bude folk-rocková přehlídka, Na Sboře bude koncertovat Vladimír Merta. Nabídka je opravdu velmi pestrá, posuďte sami:

PROGRAM TURNOVSKÉHO KINA A VÝSTAV ZDE

Čtvrtek 2. června
* DEN ČTENÁŘŮ NA HRADĚ VALDŠTEJNĚ. Setkání nejlepších čtenářů, literárních autorů, malířů, vypravěčů nejen z Turnova, ale také zástupců z regionu Libereckého kraje, prvňáčků i rodin s dětmi. Putování pohádkovou trasou na hrad Valdštejn, pasování nejlepších čtenářů na Rytíře řádu krásného slova a další program. Pořádá městská knihovna se správou hradu, začátek v 11.00 hodin.

 

Pátek 3. června

* ČAJÁČ. Hrají: Big Fish Gone, Traffic Jam, Tamdoletma, Bruska, DJ Krejčan, odpolední překvapení. Letní kino, začátek v 17.00 hodin. Vstupné 80 Kč v předprodeji, 100 Kč na místě.

 

Sobota 4. června

* LIBUŇ: Svěcení Božích muk mezi Libuní a Kněžnicemi, začátek v 11.00 hodin.

n201105310929_vakci_90_011_akcecerven* POSTAVTE STAN A VYTVOŘTE REKORD! V rámci oslav 95 let skautingu v Turnově se skauti a jejich příznivci pokusí překonat rekord v počtu postavených stanů na jednom místě. Aby došlo k zápisu do České knihy rekordů, musí na náměstí stát přes 120 stanů! Pokus o rekord bude zahájen v sobotu v 16.00 hodin. Přijít může každý – se stanem, i bez stanu.

Oslavy výročí startují v pátek 3. června ve 14.00 hodin na náměstí Českého ráje, kde bude postaveno indiánské tee-pee a zároveň budou k vidění fotografie z turnovského skautského života. Hlavní program chystají pořadatelé na sobotu. Oslavy budou oficiálně zahájeny ve 13.00 hodin, dále je připraveno herní odpoledne pro veřejnost, v 16.00 se všichni se stany sejdou na náměstí. Od 19.00 hodin návštěvníci zhlédnou na skautském ostrově divadelní představení, která si jednotlivé oddíly přichystaly. Poté proběhne slavnostní ukončení oslav, a to Benátskou plavbou na Jizeře a lampionovým průvodem. Skautské středisko Štika Turnov je co do počtu členů třetím největším střediskem v České republice. Informace o programu oslav najdete na www.scouting.turnov.org .

* ALBRECHT Z VALDŠTEJNA V ČESKÉM RÁJI 2011. Hrad Valdštejn ve spolupráci se Sdružením Český ráj a partnery pořádá akci s názvem „Den s Albrechtem z Valdštejna na Valdštejně“. Program na hradě Valdštejně bude zahájen v 11.00 hodin a jeho ukončení je plánováno na 16.00 hodin. Pro účastníky je připraven bohatý program.  Děti budou hledat poklad Albrechta z Valdštejna a těšit se mohou na různé soutěže.  Během dne na hrad zavítá samotný vévoda v doprovodu kněžny a svého sekretáře. Zájemci se budou moci účastnit audience u vévody a rovněž poutavého výkladu v rámci prohlídky hradu za jeho přítomnosti. Více na www.albrechtzvaldstejna.cz . Hrad Valdštejn je nyní otevřen denně od 9.00 do 17.30 hodin.

* ZAHÁJENÍ 56. ROČNÍKU FESTIVALU DVOŘÁKŮV TURNOV A SYCHROV. Pietní vzpomínka u desky A. Dvořáka – účinkuje Pěvecký sbor Antonín Dvořák. Nádvoří zámku Sychrov, začátek ve 14.30 hodin. Na akci navazuje zahajovací koncert festivalu s názvem „Naše paní Božena Němcová“. Účinkují Alfréd Strejček, Hana Kofránková a Jaromír Klepáč. Galerie sychrovského zámku, začátek v 15.00 hodin.

* V 17.00 hodin začíná v MALOSKALSKÉ GALERII JOSEFA JÍRY v Boučkově statku vernisáž výstavy sklářského výtvarníka Ivana Waulina (obrazy, sklo). Výstava potrvá do 8. července.

 

Neděle 5. června

* DEN DĚTÍ A SRAZ DVOJČAT na hradě Valdštejně pořádá Mateřské centrum Náruč v době od 11.00 do 15.00 hodin.

* V 17.00 hodin začíná v turnovské SYNAGOZE v Krajířově ulici koncert „Hebrejské melodie“. Hrají Jakub Jedlinský (akordeon) a Vít Chudý (housle). Vstupné 50 Kč.

 

Úterý 7. června

* PŘÍBĚH ZÁPADNÍ ČTVRTI. Premiéra představení studentského souboru při Turnovském divadelním studiu A. Marka přináší stále aktuální téma – odvěký příběh nenávisti dvou rodin, vesnic, etnických či sociálních skupin. Sahá od Rojase přes Shakespeara až k West Side Story. Příběh západní čtvrti je příběhem veliké lásky, které se postaví do cesty nesnášenlivost, v tomto případě opravdu až zbytečná, leč nesnášenlivost, která ve společnosti stále je. Většinou nekončí tragicky, ale její následky dokážou pokazit a překazit moc dobrých věcí. V režii Petra Hakena hrají: Jan Pekař, Josef Jarolímek, Vít Burjánek, Jaroslav Šlechta, Libor Bukvic, Kristina Hakenová, Dominika Šťastná, Anna Brichová a Klára Procházková. Městské divadlo, začátek v 19.30 hodin.

* KONCERT VLADIMÍRA MERTY. Legenda českého písničkářství a v tomto roce jubilující spisovatel, publicista, fotograf, architekt, filmový režisér a předně ojedinělý zjev na české hudební scéně. Dům Na Sboře ve Skálově ulici, začátek v 19.30 hodin, vstupné 60 Kč.

 

Středa 8. června

n201105310929_vakci_91_011_akcecerven* ŘEMESLNICKÉ DNY V KAMENÁŘSKÉM DOMĚ. V rámci výstavy Homo Faber v Muzeu Českého ráje budou probíhat dílny, které představí návštěvníkům řemeslníky z několika oblastí. Ve středu 8. června proběhnou řemeslnické dílny s ukázkou tradiční výroby keramiky a dílny tvarování z hlíny – figurky, korále a točení na hrnčířském kruhu budou propojeny s dílničkou drátěného šperku. Dílny jsou určeny pro širokou veřejnost v době od 9.00 do 17.00 hodin. Další dílny budou 9. července a 7. srpna.

 

Čtvrtek 9. června

* AFRIKA. Cestopisná přednáška spojená s projekcí o zážitcích z cest mladé cestovatelky a fotografky Ilony Bittnerové. Pořádá knihovna pro seniory z DPS Výšinka a ostatní zájemce z řad veřejnosti, začátek ve 14.00 hodin. Program bude ve stejnou dobu zopakován 21. června v klubovně DD Pohoda.

* V 15.00 hodin začíná v prostorách Waldorfské mateřské školy v Daliměřicích (Hruborohozecká ulice, čp. 323) tradiční JÁNSKÝ JARMARK. Pořádá Spolek rodičů a přátel WMŠ a Waldorfská MŠ Turnov. Na místě budou k vidění výrobky dětí a rodičů, budou zde i další drobní prodejci, kouzelník pro děti, hudební vystoupení ad.

 

Sobota 11. června

n201105310929_vakci_92_011_akcecerven* BOUDA NA ULICI (tentokrát v parku u letního kina). Čtvrtý ročník tradiční dětské slavnosti, která se dosud odehrávala před ZŠ v ulici 28. října, což letos kvůli stavebním pracím v centru města nelze uskutečnit. Začátek akce v parku u letního kina je v 10.00 hodin a předpokládaný konec ve 14.00 hodin. Program je koncipován pro celé rodiny. Jednota bratrská Turnov a Nová naděje, o. s., opět zajistí velké nafukovací atrakce (skákací hrad, aktivní centrum, bungee running, bludiště), ale i další už známé i nové atrakce (lezení na bedny od piva, lezecká stěna, házení na terč a další), vlastní stanoviště připravují Centrum volného času Žlutá ponorka, Policie ČR, Městská police Turnov, Hasičský záchranný sbor, Agroturistická jízdárna „U Škodů“ (jízda na ponících), Farma Černohous Malý Dub (malá zoo), Centrum pro rodinu M.E.D. Semily (dílna Potichu v lese), Bio farma Klokočí (práce s kolovrátkem). Více informací postupně na www.thebouda.cz .

* VOŘÍŠKIÁDA 2011. Pořadatelé zvou všechny majitele, příznivce a milovníky pejsků na třetí ročník této akce, která se bude konat na travnaté ploše za autobusovým nádražím Na Lukách. Začátek je ve 13.00 hodin. Více na www.voriskiada-turnov.estranky.cz/

* FESTIVAL DECHOVKY. „Zkušební“ první ročník přehlídky, která by se po vyhodnocení zájmu turnovských posluchačů mohla každoročně opakovat. Zahrají místní kapely Turnovanka a Plechařinka, pražská Krajanka, program zpestří křest nového CD Broďanky, hezké podívání bude jistě i na místní mažoretky Perličky. Letní kino, začátek ve 14.00 hodin, vstupné 100 Kč. V případě nepříznivého počasí bude celý program přesunut na Střelnici.
* Kapela Mackie Messer vystoupí od 18.00 hodin v turnovské restauraci Divizna.

Pondělí 13. června

* KABELKY. Inscenace nejnovější hry Jiřího Pokorného je hravou tragikomedií, postavenou na silných individuálních hereckých výkonech (Tomáš Matonoha, Lucie Benešová, Nela Boudová a Alena Štréblová), hravých komických improvizacích i silných dramatických situacích. Městské divadlo, začátek v 19.30 hodin.

 

Úterý 14. června

* THE ANGLIČAN A BARŚ BROTHERS. Nový cyklus „Úterků“ otevře vystoupení prvního anglického stand up komika v Čechách a heavy soul z Jičína – The Barś Brothers. Divadlo – zadní trakt, začátek v 19.30 hodin, vstupné 80 Kč.

Středa 15. června

* LEKTORSKÝ KONCERT festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov. Vystoupí lektoři „Hudební dílny mladých“ M. Keiko (zpěv) a B. Krajný (klavír). Městské divadlo, začátek v 19.30 hodin. Ve druhém lektorském koncertu ve čtvrtek 16. června vystoupí od 19.30 hodin v městském divadle klavíristka Jana Turková.

Čtvrtek 16. června

* V 16.00 hodin začíná v Muzeu Českého ráje v Turnově křest knihy Luboše Y. Koláčka: Český ráj s podtitulem Kde bory šumí po skalinách. Kmotry knihy budou starostka Turnova Hana Maierová, horolezec Radan Kuchař, básnířka, spisovatelka a scénáristka Martina Komárková ad. Kniha vypráví o neobyčejné krajině Českého ráje s jejími údolími, skalními věžemi i kamennými „městy“. Najdete v ní také příběhy slavných osobností – válečníků, horolezců, literátů, ale i mnoha barvitých, leč bezejmenných postaviček. Nechybí ani místní legendy, děsivé i srdcervoucí, protkané láskou, zradou i vraždami, ve kterých do lidských osudů často zasahují i bytosti z „jiných světů“…

Pátek 17. června

* V 15.00 hodin začíná v sále SUPŠ Turnov ve Skálově ulici slavnostní křest nové poštovní známky známé zdejší výtvarnice VLASTY MATOUŠOVÉ. Jde o vstup uznávané autorky do známkové tvorby. Na práci se podílel i rytec Miloš Ondráček, absolvent turnovské SUPŠ. Pořádá Klub filatelistů Turnov.

* SEDLÁČEK – VÁCLAVÍK – SEDLÁČEK. Hudební trio vrávorající na pomezí angloamerického rocku, popu a folku hraje v sestavě Lukáš Sedláček – piano, Lukáš Václavík – elektrická kytara a Daniel Sedláček – kytara a zpěv. Městské divadlo – zadní trakt, začátek v 19.30 hodin, vstupné 80 Kč.

n201105310930_vakci_93_011_akcecerven* SLAVNOSTI LÍPY 2011. Tradiční akce v Tatobitech, která byla započata v roce 2006. Tehdy lidé k památné lípě putovali poprvé. Letošní oslava tisícileté lípy bude mít také malé výročí. Je to pět let od první slavnosti a tehdy zasazené lípy Hedvika a Kilián se letos již dožívají patnácti let. Dle certifikátu byl totiž roub odebrán z matečního stromu (tisícileté tatobitské lípy) v roce 1996. Občanské sdružení Dědina zve na tuto malou slavnost, začátek je ve 20.00 hodin u tisícileté lípy. Na programu je pohádkový úvod, přivítání starostkou obce, vystoupení pěveckého sboru MUSICA FORTUNA a závěr představení O lípě v podání DS Máj. Následovat bude pochod s lampiony a loučemi k lípám Kiliánovi a Hedvice a poté ohňostroj u Malířovy zahrady na cvičišti SDH Tatobity.
* Ve 20.00 hodin v Country saloonu V jeteli v Ploukonicích začíná divadelní představení – DÍVČÍ VÁLKA v podání Souboru Ládi Johana Přepeře. Po skončení se uskuteční posezení s country kapelou Johny Walker band.

 

Sobota 18. června

n201105310930_vakci_94_011_akcecerven* Pivovar Rohozec srdečně zve na 14. SLAVNOSTI PIVA SKALÁK. Začátek v areálu pivovaru ve 13.00 hodin, vstup zdarma. Program: Nešlapeto, Zelenáči, Mako!Mako, Vaťák (Kabát revival), Seven. Z píp poteče 14 druhů piva, ohnivá show, velká tombola, orientální tanec, ohňostroj.

* ZÁVĚREČNÝ KONCERT FREKVENTANTŮ „Hudební dílny mladých“ v rámci festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov. Městské divadlo, začátek v 18.30 hodin.

 

Neděle 19. června

* Ve 14.00 hodin začíná na hradě Valdštejně koncert skupiny SUBULCUS – POD BUKEM. Hrad Valdštejn je nyní otevřen denně od 9.00 do 17.30 hodin.

* V 16.00 hodin začíná v turnovské SYNAGOZE v Krajířově ulici představení Dětského divadla Feigele Vidy Neuwirthové „Příběh o královně Ester“. Vstupné 50 Kč.


Pondělí 20. června

* ALBÁNIE. Cestopisný pořad o znovu objevované zemi – zříceniny, mešity, kostely, nádherná města, hory, moře, pohostinní lidé a trabant, který to všechno projel. Zážitky z cest mladé cestovatelky a fotografky Ilony Bittnerové. Pořádáno pro obyvatele penzionu a další zájemce z řad veřejnosti . Klubovna penzionu v Žižkově ulici, začátek ve 14.00 hodin.

* 4TET. Muži v černém. Soubor byl založen z iniciativy Jiřího Korna v říjnu 2002. Účinkují: tenor David Uličník, baryton 1 Jiří Korn, baryton 2 Jiří Škorpík, bas Dušan Kollár. KC Střelnice, velký sál, začátek v 19.00 hodin, vstupné 350 Kč.

 

Úterý 21. června

* OSLAVY LETNÍHO SLUNOVRATU NA VALDŠTEJNĚ, které připravili žáci ZŠ a SŠ waldorfské v Semilech v době od 10.00 do 16.00 hodin – šermířské vystoupení, hry a soutěže.

* VLKABARET. Skupina herců a hudebníků, inspirujících se tradicí kabaretního umění v Německu, Francii a Praze od přelomu 19. a 20. století. Páteří programu jsou autorské písně Marka Vlka Nováka a členů Vlkabaretu, citlivě převedené do divadelní formy, mj. za použití hereckých scén, loutek, převleků a masek. Důležitou složkou je rozmanitost nástrojů – akordeony, kytary, klavír, xylofon, buben, perkuse. Nálada představení se pohybuje mezi šansonovou melancholií a drastickou komikou. Městské divadlo, zadní trakt, začátek v 19.30 hodin, vstupné 80 Kč.

 

Středa 22. června

* SVATEBNÍ KOŠILE. Kantáta Antonína Dvořáka zazní v podání Filharmonie Hradec Králové, kterou diriguje Miriam Němcová, sóla přednesou Markéta Mátlová, Zoltán Korda a Petr Dolejší, sborový zpěv Smíšený pěvecký sbor Smetana Hradec Králové a Pěvecký sbor Antonín Dvořák Turnov. Letní kino (za nepříznivého počasí budova Bia Ráj). Začátek v 19.00 hodin.

Čtvrtek 23. června
* ABY POROD NEBOLEL. Setkání budoucích rodiček, přednáška a povídání s lektorkou Lucií Suchou Groverovou. Rodinné centrum Přepeře (čp. 85 vedle pošty), začátek v 17.00 hodin.

Pátek 24. června

n201105310954_vakci_96_011_akcecerven* FESTIVAL FUNKIN‘ TURNOV rok od roku získává stále vyšší přízeň fanoušků hudby s energickým funky nábojem. V rámci letošního již 7. ročníku vystoupí: Toxique, Chamber Worcester, Nano Illusions, Hit Fakers a domácí Funk Corporation. Atrium Muzea Českého ráje v Turnově, začátek v 18.00 hodin. Akce se koná za každého počasí! Další aktuální informace najdete na www.funkinturnov.info  a na www.facebook.com/funkinturnov7 .

* SEDMIHORSKÉ LÉTO 2011: DÍVČÍ VÁLKA – divadelní představení. Hrají: Miluše Bittnerová, Jindra Kriegel, Miroslav Šimůnek, Tomáš Krejčíŕ, Dominika Kadlčková, Václav Upír Krejčí, Petr Jablonský, Tereza Šefrnová. Vstupné na místě 230 Kč, v předprodeji 199 Kč, areál firmy Kinghouse (pořadatel akce) a motelu Even, začátek v 19.30 hodin. Více informací najdete na www.sedmihorskeleto.cz.
* Ve 20.00 hodin začíná v Kulturním domě v Tatobitech koncert známé liberecké kapely TĚLA. Vstupné 150 Kč.

 

Sobota 25. června

n201105310930_vakci_95_011_akcecerven* SEDMIHORSKÉ LÉTO 2011 – KINGHOUSE DĚTEM A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (od 8.00 do 12.00 hodin) – jedinečná akční nabídka sortimentu společnosti Kinghouse, současně proběhne akce Kinghouse dětem, soutěže, hry pro děti, vystoupení divadélka Ale-Jo! – hudebně zábavný pořad pro děti, projížďky na koních, skákací hrad, trampolína, malování na chodníku, „Amerika“ – malé setkání majitelů historických vozidel. Vstup je zdarma.

* LIBUŇ: Dětský den spojený s oslavami 110. výročí založení Sokola Libuň a 60. výročí založení fotbalového oddílu. Zahájení v 9.00 hodin.
* Základní organizace Českého svazu chovatelů Turnov 1 pořádá MÍSTNÍ VÝSTAVU KRÁLÍKŮ A DRŮBEŽE spojenou s prodejem kuřic v chovatelské hale u zastávky ČD Turnov-město v době od 8.00 do 16.00 hodin. Občerstvení zajištěno. Bohatá tombola s živými zvířaty. Možnost zakoupení vystavovaných zvířat.
* SEDMIHORSKÉ LÉTO 2011: FOLK-ROCKOVÝ FESTIVAL. Vystoupí: AG Flek, Spirituál Kvintet, Žamboši, Načas, Marien, Zhasni, Fajnbeat, Petra Šany Šanclová a Koňaboj. Stejně jako minulý rok nebude chybět dětský koutek se spoustou atrakcí. Vstupné na místě 299 Kč, v předprodeji 250 Kč, děti do 140 cm zdarma. Začátek ve 14.00 hodin.

* KOZAFEST 2011, 4. ročník open – air rockového festival. Začátek ve 12.00 hodin v areálu restaurace „Zrcadlová koza“ Dobré posezení u rohozeckého piva, vstup zdarma. Kapely: SNOVONNE (DE), SILENT SESSION, RED BARON BAND, ALL FRIENDS DEAD, CLOCKWORK CEREMONY, RAIN, PAVOUCY, METRO, BLACK BULL, ASSESSOR, ORIENT.

* TURBO. Koncert uznávané republikové kapely se uskuteční od 20.00 hodin na fotbalovém hřišti v Rovensku pod Troskami. Jako host vystoupí kapela Realita rock. Vstupenky na místě 220 Kč, v předprodeji 200 Kč. Předprodej na tel. 604 388 693, 739 598 757.

               

Úterý 28. června
* BOUDA ZA VYSVĚDČENÍ 2011. Nová naděje, o. s., a Jednota bratrská Turnov v rámci projektu The Bouda už pátým rokem pořádají akci Bouda za vysvědčení. Každý, kdo své vysvědčení přinese ukázat poslední den letošního školního roku, dostane mraženou odměnu. Smyslem akce je povzbudit děti k vědomí, že jejich hodnota se nerovná školním výsledkům, že v životě jsou mnohem důležitější věci než vysvědčení, a že trojka může být pro někoho špatná známka a pro jiného skvělý úspěch. Z těchto důvodů dostanou odměnu všichni bez rozdílu známek na vysvědčení. Začátek akce asi v 8.15 hodin před budovou ZŠ v ulici 28. října, doba trvání přibližně dvě hodiny. V minulých letech se akce zúčastnilo okolo 550 dětí z turnovských škol. Více na www.thebouda.cz.

* FD BAND. Koncert místní kapely, která se zaměřuje na melodický rock typu Mišík a spol. Hrají: František Tomáš – kytara, zpěv, Pavel Faltus – bicí, Dan Hybler – sólová kytara, Jan Dékány – baskytara. Městské divadlo, zadní trakt, začátek v 19.30 hodin, vstupné 80 Kč.

 

Pátek 1. července

* BODLÁK. Tradiční zahájení Turnovského kulturního léta ve stylu country. Prostor před KC Střelnice, začátek v 18.00 hodin, vstupné se nevybírá.

* XAVIER BAUMAXA A TAM DOLE TMA. …na dobře rozjetý podvečer u Střelnice můžete plynule navázat dalším koncertem zajímavých interpretů. Atrium Muzea Českého ráje, začátek ve 20.00 hodin.

 

OSTATNÍ NABÍDKA

* MATEŘSKÉ CENTRUM NÁRUČ. Provozovny: Skálova 540, Hruborohozecká 388, Turnov, www.naruc.cz , naruc.turnov@seznam.cz , tel. 775 964 314. Pravidelný každodenní program najdete na webových stránkách. Sdružení také provozuje nové internetové stránky, kde najdete spoustu informací pro celé rodiny, od kojenců po seniory. Podívejte se na www.turnovprorodinu.cz . Vybíráme z programu:

– 1. 6. od 9.00 Den dětí – zpívánky

– 5. 6. 11.00 – 15.00 Sraz dvojčat, vícečat a jejich přátel – hrad Valdštejn

– 7. 6. od 15.30 poradenské okénko s psycholožkou J. Leitnerovou (je nutné se předem přihlásit)

– 14. 6. v 10.00 Beseda – Dítě a pohyb (s H. Hajnovou)

– 17. 6. od 17.00 Den otců – občerstvení, zpěv, hry……

– 25. 6. – Účast na Sedmihorském zábavném dětském dopoledni – www.sedmihorskeleto.cz

 

* RODINNÉ CENTRUM ÚSMĚV, Přepeře, čp. 85 (vedle pošty v centru obce), tel. 603 444 904, www.rcusmev.cz , rcusmev@centrum.cz . Otevřeno je od pondělí do pátku od 8.00 do 15.30 hodin. Program každý den dopoledne pro rodiče s dětmi, program odpoledne i pro starší děti; možnost hlídání dětí.

 

* THE BOUDA. Pravidelné aktivity pro veřejnost, které se konají buď v čajovně (budova Městské knihovny A. Marka, Jeronýmova 517) nebo v domě The Bouda na ulici 28. října 543. Případné změny a další informace viz kalendář akcí na www.thebouda.cz :

Pondělí od 16.00 do 18.00 hodin a středa od 10.00 do 12.00 hodin – klub maminek Boudička (Bouda)

Pondělí od 19.30 do 21.00 hodin – floorbal pro muže (tělocvična II. ZŠ)

Úterý od 18.00 do 19.30 hodin – anglická konverzace s rodilými mluvčími (Bouda)

Čtvrtek od 13.30 do 14.30 hodin – klub 13 pro děti od 6. třídy (Bouda)

Úterý a pátek od 14.00 do 16.00 hodin – klub pro děti (čajovna)

Úterý až pátek od 16.00 do 21.00 – čajovna pro veřejnost (čajovna)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.