LIBERECKÝ KRAJ BYL POSLEDNÍ V ZEMI, KTERÝ ZVOLIL NOVÉHO HEJTMANA

0

V pátek 28. listopadu odpoledne se i Liberecký kraj jako poslední v zemi dočkal svého hejtmana. Podle očekávání se jím stal lídr ČSSD, která vyhrála letošní volby do Zastupitelstva Libereckého kraje, Stanislav Eichler. Ten se stal historicky třetím hejtmanem kraje. Stejně jako ostatní radní byl zvolen 26 hlasy spolustraníků, SOS a KSČM. Statutární náměstkyní hejtmana se stala Lidie Vajnerová (SOS), pověřená zároveň vedením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Náměstky hejtmana byli zvoleni: Radek Cikl (ČSSD), pověřený vedením resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, Vít Příkaský (ČSSD), pověřený vedením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, a Martin Sepp (ČSSD), pověřený vedením resortu dopravy.

 

n200811282151_zap_523_08_lkRadními se stali Jaroslav Podzimek (ČSSD), pověřený vedením resortu zemědělství a životního prostředí, Pavel Novák (ČSSD), pověřený vedení resortu zdravotnictví, Zdeněk Bursa (ČSSD), pověřený vedením resortu  ekonomiky, investic, správy majetku a územního plánování, a Pavel Petráček (ČSSD), pověřený vedením resortu sociálních věcí,  a menšin.

 


KDO JE KDO?

 

n200811170955_zap_506_08_volbyStanislav Eichler (ČSSD), hejtman.

Je mu 48 let, bydlí v Českém Dubu. Vyučil se elektromechanikem. Absolvoval studium speciální pedagogiky na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Pracoval jako elektromontér, vedoucí střediska elektrotechnického družstva SVED Liberec, v liberecké pobočce Drogerie Ústí nad Labem, jako obchodní ředitel libereckého závodu Desta Děčín. Poslední dva roky jako ředitel pobočky společnosti ČSOB Leasing v Liberci. Ženatý, má 2 syny.

 

Lidie Vajnerová (SOS), statutární náměstkyně hejtmana  – resort kultury, památková péče a cestovního ruchu.

Třiapadesátiletá manažerka v libereckém Zábavním centru Babylon působí také jako předsedkyně správní rady Nadace Škola hrou. Nezaměřuje se jen na děti, ale i na dorůstající mládež, seniory a lidi se zdravotními postiženími. Podle ní by do této oblasti  naše společnost měla soustředit více pozornosti. Má čtyři dospělé syny a jednoho nevlastního.

 

Jaroslav Podzimek (ČSSD), náměstek hejtmana – resort zemědělství a životní prostředí.

Je mu 51 let, je z Jilemnice. Předseda Agrodružstva Libštát. Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze, od roku 1990 se stal předsedou zemědělského družstva. Na kraji chce zlepšit nerovné podmínky pro hospodaření mezi jednotlivými oblastmi kraje a pomáhat zemědělcům při získávání dotací.

 

Martin Sepp (ČSSD), náměstek hejtmana – resort dopravy.

Je mu 36 let, je z Liberce. Po střední škole pracoval čtyři roku v Německu. V současnosti pracuje jako vedoucí obchodního oddělení frýdlantského závodu Slezan Frýdek-Místek. Jako největší dopravní problém vidí špatnou dostupnost hlavních dopravních tahů pro lidi z malých obcí.

 

Radek Cikl (ČSSD), náměstek hejtmana – resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.

Je mu 44 let, bydlí v Tanvaldě. V Liberci vystudoval stavební průmyslovku, v Olomouci Fakultu tělesné kultury Palackého univerzity. Nyní pracuje na ministerstvu školství v oblasti sportu a tělovýchovy. V rámci kraje by chtěl znovu zhodnotit optimalizaci středního školství.

 

Vít Příkaský (ČSSD), radní, resort hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova.

Je mu 57 let, je z Liberce. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. Poslední čtyři roky byl radním pro rozvoj. Jako jediný zůstává z dosavadní rady. Podle něj jsou prioritou v jeho resortu v následujících čtyřech letech dotace z Evropské unie do roku 2013. “Žádná taková příležitost už nikdy nebude, proto ji musíme maximálně využít,” míní. Proto má být pod jeho resort nově včleněný i rozvoj venkova, který dosud patřil k životnímu prostředí.

 

Pavel Novák (ČSSD), radní – resort zdravotnictví.

Je mu 56 let, žije v Jablonci nad Nisou. Pracuje jako lékař interního oddělení Krajské nemocnice Liberec. Vystudoval Lékařskou fakultu v Praze.,Podle něj by se měla zlepšit situace praktických lékařů v kraji, jejich vzdělávání. V krajské nemocnici by měly být podporovány i ekonomicky nelukrativní obory v zájmu zachování úplné lékařské péče.

 

Zdeněk Bursa (ČSSD), radní – resort ekonomiky, investic, správy majetku a územního plánování.

Je mu 42 let, bydlí v Zásadě. Je předsedou odborové organizace společnosti Jablonex Group. Vystudoval stavební průmyslovku, ale posledních deset let se pohybuje ve sféře příspěvkových organizací. Zabývá se legislativou i jejich hospodařením, což je mu nejbližší. Podle něj funguje kraj z hlediska ekonomiky kvalitně, ale je pravděpodobné, že se projeví současná finanční krize.

 

Pavel Petráček (ČSSD) – radní – resort sociálních věcí a menšin.

Je mu 33 let, sklář, žije v Josefově Dole, 12 let pracuje ve firmě Jablonex Group, pracoval v zastupitelstvu obce.

 
V novém Zastupitelstvu Libereckého kraje je  dvacet staronových členů a dvacet nováčků.

 

Seznam zastupitelů Libereckého kraje ve funkčním období 2008 – 2012:

n200811282152_zap_524_08_lkIng. Beitl Petr (zvolen za ODS), Mgr. Beran Miroslav (zvolen za KSČM), Bursa Zdeněk (zvolen za ČSSD), Bc. Cikl Radek (zvolen za ČSSD), Ing. Dlouhý Karel (zvolen za ODS), Mgr. Doležal Petr (zvolen za ODS), Ing. Drda Jiří (zvolen za SLK), Mgr. Dvořák Jaromír (zvolen za SOS), Bc. Eichler Stanislav (zvolen za ČSSD), Mgr. Farský Jan (zvolen za SLK), Mgr. Horáček Václav (zvolen za SLK), Hrabálková Pavlína (zvolen za: KSČM), Kalous Luboš (zvolen za ODS), Ing. Kapoun Karel (zvolen za ČSSD), Kašpar Bohumil (zvolen za ČSSD), Ing. Kittner Jiří (zvolen za ODS), Klikarová Kateřina (zvolen za KSČM), Mackovík Stanislav (zvolen za KSČM), Malena Vladimír (zvolen za ODS), Bc. Moudrá Hana (zvolen za ODS), MUDr. Novák Pavel (zvolen za ČSSD), Nováková Taťjana (zvolen za KSČM), Ing. Palouš Ivo (zvolen za ČSSD), Mgr. Pěnička Stanislav (zvolen za ODS), Petráček Pavel (zvolen za ČSSD), PhDr. Picková Věra (zvolen za KSČM), Pieter Marek (zvolen za SLK), JUDr. Ing. Pleticha Lukáš (zvolen za SOS), Ploc Pavel (zvolen za ČSSD), Ing. Podzimek Jaroslav (zvolen za ČSSD), Polák Petr (zvolen za ODS), RNDr. Příkaský Vít (zvolen za ČSSD), Půta Martin (zvolen za SLK), Mgr. Raiter Ota (zvolen za ČSSD), Sepp Martin (zvolen za ČSSD), Ing. Silná Stanislava (zvolen za SLK), Ing. Sláma Tomáš (zvolen za ODS), Souček Josef (zvolen za KSČM), Šír Milan (zvolen za ČSSD), JUDr. Švehla Jaroslav (zvolen za ODS), Ing. Tita Miloš (zvolen za KSČM), Ing. Vajnerová Lidie (zvolen za SOS), Mgr. Valdman Stanislav (zvolen za ČSSD), Bc. Zika Radim (zvolen za ODS), Mgr. Žur Pavel (zvolen za SLK)

 

Zdroj: servis tiskového mluvčího LK Mgr. Jiřího Langera, foto LK a TvA

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.