GENERÁL KAREL VYČÍTAL – POZAPOMENUTÝ TURNOVSKÝ RODÁK

0

Z redakční pošty: „Dobrý den, s kolegyní již delší dobu pátráme po osudech turnovského rodáka Karla Vyčítala, který byl ve 20. letech minulého století velitelem československého četnictva. V této souvislosti vás chci požádat, zda by bylo možno zveřejnit na vašich stránkách přiložený článek s výzvou pro turnovské nadšence, sběratele a patrioty, kteří by mohli poskytnout nějaké informace k tématu. Ondřej Kolář, Slezské zemské muzeum v Opavě.“Co dodat? Rádi přání plníme:

GENERÁL KAREL VYČÍTAL – POZAPOMENUTÝ TURNOVSKÝ RODÁK
Druhá světová válka a následné období rudé totality způsobily, že se řada významných osobností předválečné éry vytratila z povědomí veřejnosti. Nejinak tomu bylo v případě generála četnictva Karla Vyčítala.
Ten se narodil 11. února 1872 v Turnově. Měl dva sourozence, přičemž jeho bratr Vojtěch začal ve Vídni studovat výtvarné umění, ale roku 1898 zemřel v mladém věku a byl pochován v Turnově. Sestra Aloisie se provdala za Františka Pokorného, technického adjunkta v místním cukrovaru.

Mladý Karel si zvolil vojenskou dráhu, dotáhl to na poručíka pěšího pluku, v roce 1899 pak přešel k četnictvu. Působil v různých částech tehdejší monarchie, za první světové války velel polnímu četnictvu v Makedonii. Po vzniku Československa neprodleně vstoupil do služeb nového státu a byl vyslán do Slezska, aby převzal velení tamního četnictva. Zde se tehdejší major Vyčítal ocitl v dosud neznámém prostředí, kde se prolínaly jak československé, tak německé nebo polské národnostní i mocenské zájmy. Navzdory komplikované situaci se své funkce zhostil velmi dobře.

Touto činností si vysloužil povýšení a roku 1920 přeložení do Prahy, kde následujícího roku, již v hodnosti generála, získal úřad generálního velitele četnictva. Na této pozici pracoval téměř celé desetiletí, tedy do srpna 1930. Za tu dobu se zasadil jednak o vybavení četnických stanic telefony a dopravními prostředky, jednak o zřízení specializovaných pátracích stanic se školeným personálem. Ve své funkci také musel čelit potížím, plynoucím z nedostačujícího financování četnictva, a mírnit spory mezi starými rakousko-uherskými četníky a legionáři. Jako vrchní velitel největšího bezpečnostního sboru se Vyčítal účastnil mnoha společenských událostí a stýkal se s řadou osobností politické i kulturní scény.

Přesto je dnes prakticky neznámou postavou. O jeho služební kariéře vypovídají četné archivní dokumenty, ale o generálově soukromém životě se ví jen velmi málo. Během dosavadního pátrání se nepodařilo sehnat jedinou jeho fotografii, stejně tak jeho osudy po odchodu do výslužby zůstávají zahaleny tajemstvím. Zatím poslední zjištěná zmínka pochází z ledna 1933, kdy se Vyčítal zúčastnil pohřbu generála Červinky.

Rádi bychom se touto cestou obrátili na turnovské občany, zájemce o dějiny regionu, sběratele a pamětníky s prosbou o pomoc při našem bádání. Prosíme všechny, kteří mají jakékoliv informace o generálu Karlu Vyčítalovi, aby nás kontaktovali přes mailovou adresu kolarondrej@seznam.cz

Ivana Bartečková – Ondřej Kolář

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.