NOVÝMI DRŽITELI OZNAČENÍ REGIONÁLNÍ PRODUKT JE 23 VÝROBCŮ

0

Novými nositeli značky Regionální produkt Jizerských hor s platností 2013 – 2015 je celkem 17 výrobců a dalších šest výrobců se nově pyšní označením Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj. Společně s dalšími 15 výrobci, kteří převzali certifikáty prodlužující platnost označení Regionální produkt, v minulém týdnu v Ekocentru v Oldřichově v Hájích převzalo všech 38 výrobců certifikáty z rukou radní Libereckého kraje Ivany Hujerové. Hodně štěstí jim přijel popřát také náměstek hejtmana LK Josef Jadrný. „O udělení certifikátů rozhodovaly certifikační komise z MAS Frýdlantsko a LAG Podralsko v první polovině června. Komise posuzovaly jednotlivé přihlášky, a to jak u nových žadatelů, tak u stávajících nositelů značky, kteří si certifikát po uplynutí dvouleté doby jeho platnosti prodlužovali,“ vysvětlila radní Ivana Hujerová.

Informace o hodnocení z MAS Frýdlantsko: Obnovené certifikáty – zájem o prodloužení certifikátu projevili dosavadní nositelé značky kromě Detoa Albrechtice a Lama Stone. Těmto dvěma výrobcům tak certifikát zanikne s koncem roku 2013. 

n201307040921_zap_272_2013_lkKaplanoviNové přihlášky: Přihlášeno 22 výrobků nebo výrobkových skupin od 17 výrobců. Některé přihlášky byly doručeny jen elektronicky (s fotodokumentací, popř. ukázky doplněny na místě prostřednictvím místního partnera). V jednom případě byl telefonicky sdělen zájem, ale přihláška ani po opakovaném připomenutí nedorazila. Výrobek proto nemohl být hodnocen z důvodu chybějících informací o složení, původu surovin a dalších nezbytných informací.

Bodování na základě kritérií: Žádná přihláška nebyla vyřazena jako nepřijatelná. U přihlášek kumulujících více výrobků byly společně posuzovány skupiny stejného typu výrobků. Hodnoceno bylo 18 výrobků nebo výrobkových řad od 17 výrobců.

Certifikační komise MAS Frýdlantsko se dále usnesla na tom, že pro příští ročník by bylo vhodné zařadit kritéria typu „míra/profesionalita řemeslného zpracování“ a „vztah k oblasti působnosti značky“ a zvýšit jejich podíl, zároveň zvýšit hranici minimálního bodového hodnocení pro přidělení certifikátu. Dále se shodla, že výroba bez živnosti (hobby) není, až na výrobu potravin, která má specifické podmínky, důvodem pro neudělení certifikátu. Za finanční a daňové podmínky, popř. možnosti odbytu, jsou odpovědni sami výrobci.  Smyslem značky je podporovat rozvoj podnikání, tzn. i rozvoj původní hobby produkce a zahájení podnikání (sebezaměstnání) může být přínosem.

Závěr komise: Nositeli certifikátu na období 2013 – 2015 se stává 26 výrobců celkem 31 výrobků nebo výrobkových řad. V roce 2013 tedy značku nese 76 výrobků nebo produktových řad od 63 výrobců, z toho 2 končí rokem 2013. Celkový přehled nositelů značky Regionální produkt Jizerských hor včetně doby platnosti jejich certifikátů najdete v příloze této zprávy. 

In201307040922_zap_273_2013_lkateliérnatelonformace o hodnocení z LAG Podralsko:
Certifikační komise hodnotila celkem deset zájemců o získání certifikátu Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj. Komise prodloužila platnost certifikátů 8 produktů, kterým končila dvouletá platnost certifikátu. Dále vyhodnotila dva nové produkty a oběma výrobcům rozhodla certifikát regionální značky udělit.
Seznam všech certifikovaných výrobků, místa jejich prodeje a další informace najdete na webových stránkách: www.dobry-vyrobek.cz. Na těchto stránkách jsou i podrobné informace pro případné zájemce o získání certifikátu. Další možností jak získat informace je navštívit přímo kancelář LAG Podralsko v Mimoni, Malá ulice 168.

Celkový přehled nositelů ocenění Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj:
1. Světlana Žalmánková, Bělá p. B.- šperky, obrazy
2. PROMINENT CZ s.r.o., Brniště – krůtí uzený plátek 
3. H. V. Schwarzkopf, Stráž p. Ralskem – zmrzlina 
4. PVO, s.r.o., Zákupy- papírové a karnevalové zboží 
5. Kozí farma Nový dvůr, Sosnová – kozí sýry 
6. Petr Bartoš, Bělá p. B. – med 
7. Robert Douša & ÁLA HUŤ – lesní sklo 
8. DEBONAIRE, Stráž p. Ral. – dámské šaty 
9. Eva a Josef Novoný, Zahrádky – květový med 
10. ROUBENKY Janda, Ralsko – roubené domy 
11. Výtvarná skupina NATĚLO, Nový Bor – skleněné šperky 
12. Haidl & syn, Svojkov – historické sklo
(Pozn.: Výrobci 1. – 6.  – obnovení certifikátu, položky 7. – 12. – nové certifikáty.)

„Liberecký kraj se snaží podporovat regionální výrobce, a to hned několika způsoby. Nositelé značky regionální produkt jsou upřednostňováni před ostatními prodejci při akcích, které kraj pořádá. Naposledy to byly Krajské slavnosti v Novém Boru. Byl také vypsán dotační podprogram na podporu regionálních výrobců, výrobků a tradičních řemesel, kde si každý výrobce mohl do 28. června zažádat o dotaci,“ říká Ivana Hujerová s tím, že nyní bude žádosti posuzovat Výbor hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje. Dotace by tak měly být výrobcům vyplaceny v měsíci září.

Kompletní přehled regionálních výrobců Libereckého kraje najdete na:
www.jizerske-vyrobky.cz
http://www.lagpodralsko.com/?p=clanky/vyrobeno-na-venkove-regionalni-produkt
http://www.regionalniprodukt.cz/
http://www.regionalni-znacky.cz/krkonose/

Videoreportáž z předávání certifikátů najdete na:
https://www.youtube.com/watch?v=9X67uj3u6ro&feature=c4-overview&list=UUkp2cNxSkgALb2i3lqO-Ypw

Květa Šírová, oddělení tiskové a vnějších vztahů Libereckého kraje
kveta.sirova@kraj-lbc.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.