SERIÁL TVA O PRÁVNÍCH NOVINKÁCH, DÍL III. – ZÁVĚTI A POŘÍZENÍ PRO PŘÍPAD SMRTI OBECNĚ

0

V sérii rozhovorů o právních novinkách navazujeme na články, které jsme v TvA publikovali v roce 2013 a které se týkaly změn, jež měl přinést nový občanský zákoník, účinný od 1. 1. 2014. Na sklonku loňského roku jsme navázali dvěma novými díly, nyní pokračujeme dalším důležitým tématem, které je důležité pro ty z nás, kteří chtějí rozhodnout, co se po jejich odchodu z tohoto světa stane s jejich majetkem.

Zeptali jsme se turnovské notářky Martiny Pokorné:

* Kdy by člověk měl napsat závěť a kdy ji naopak psát nemusí?
Nepsala bych závěť tehdy, kdybych měla jedno dítě a chtěla, aby zdědilo všechen můj majetek a nikomu dalšímu nic nedalo. Nebo kdybych měla dvě děti a měly by obě dědit po polovině bez rozlišení, jaký konkrétní majetek má to které nabývat. Naopak závěť je třeba sepsat vždy, když chcete, aby dědil někdo mimo okruh zákonných dědiců, nebo aby ten zákonný dědic něco splnil, někomu vydal nějakou věc z mého majetku, nebo když přikážu, aby po smrti toho mého určeného dědice majetek připadl nějaké další osobě.
A dodala bych, že závěť by měl člověk pořídit za takového svého zdravotního stavu, kdy je ještě relativně fit a není pod vlivem nějakých opiátů nebo nemoci, pak by mohla být závěť prohlášena za neplatnou.

* Okruh zákonných dědiců se po roce 2014 rozšířil tak, že dědí i sestřenice a bratranci, což je snad už všeobecně známé. Je nějaký problém, který může nastat při dědictví v souvislosti s jednotlivými dědickými skupinami?
Mezi lidmi se vyskytuje názor, že druh nebo družka dědí, když žije ve společné domácnosti se zemřelým. Tak to platí, ale jen za situace, že ten zemřelý nemá potomky – děti nebo vnoučata. Když má, tak druh nebo družka naopak nikdy nedědí. Kdyby ten zemřelý chtěl, aby druh či družka dědili, musel by právě pořídit závěť.

* A když tedy dojdu k závěru, že chci sepsat závěť, jak mám postupovat?
Musíte si vyjasnit, co by kdo z vašeho majetku měl nabývat, tedy například dcera dům, syn úspory a auto. Když máte manželku a chcete, aby ve vašem domě dožila, tak jí tou závětí zřídit služebnost bydlení. Nebo si řeknete, že sice máte manželku, ale děti jsou z prvního manželství a že by služebnost nemusela stačit, tak zřídíte svěřenské nástupnictví, tedy řeknete, že po vaší smrti zdědí dům manželka, ale po její smrti se vlastnictví domu vrátí zpět vašim dětem, protože se jedná o rodový majetek.

* A napíšu si závěť sám nebo se svědky nebo u advokáta nebo notáře?
Pokud jste zcela zdráv – zejména psychicky – a víte jaká závěť je jednoduchá, tak klidně sám. Za jednoduchou považuji závěť tehdy, když jen rozdělujete majetek mezi dědice, nic dalšího. Závěť musí být sepsána vlastní rukou pořizovatele, jím podepsána, a je dobré ji také datovat. Naopak není nutné ani vhodné na ní ověřovat podpis. A když nejste zcela zdráv, nebo má být závěť složitější, tak doporučuji jednoznačně využít služeb notáře, případně advokáta. Nutno říci, že i přes veškeré rady se vám může povést stvořit neplatnou vlastnoruční závěť. V případech, kde se má dědit velký majetek, bych nešetřila na dvou tisících za sepsání závěti notářem.

* Závěť se svědky tedy nedoporučujete?
Závěť se svědky má jedno riziko, že jste laik a nastudujete si pouze to, že má být závěť podepsána před dvěma svědky, kteří potvrdí, že pořizovatel o té listině prohlásil, že obsahuje jeho závěť. Ovšem pak v dědickém řízení se velice často zjistí, že taková závěť trpí nějakými formálními vadami, pro které nemůže být platná. Když je závěť složitější, nebo si nevíte rady, jak ji sepsat, nebo když jste nemocen či jen očekáváte, že se po vaší smrti dědici začnou do krve hádat, je lepší oslovit právníka. Se závěťmi má největší zkušenost notář, ale i advokát by měl být schopen vám pomoci. Závěť sepsaná notářem má před tou, kterou sepíše advokát, některé výhody: Především v ní notář potvrzuje, že ten pořizovatel se mu jeví jako způsobilý pořídit závěť, tedy že jej nikdo nenutí, činí závěť vážně, a vypadá, že je způsobilý k právním úkonům. Že tedy není pod vlivem nějakých léků, návykových látek, nebo vážněji psychicky nemocen. Nemůžeme sepsat závěť s někým, kdo je zjevně „mimo“, nebo nereaguje na dotazy a podobně.

* Co když se závěť ztratí? Může se to stát?
Notářská závěť je evidována v systému naší komory pod číslem závěti a pod jménem a příjmením pořizovatele (samotný text závěti se samozřejmě nikam nehlásí). Nemůže se tudíž ztratit! U advokátských závětí je problém právě s absencí té evidence závěti. Pokud nějaký nástupce advokáta neví, že od svého končícího předchůdce závěť přebírá, nejsme schopni ji dohledat. Je to i v případech, když pozůstalí nevědí, u jakého advokáta po závěti pátrat.

* Kolik stojí závěť sepsaná notářem?
Když ji píšeme notářským zápisem, tedy se všemi těmi parametry a výhodami, které jsem právě uvedla, stojí 2.178 Kč včetně DPH. Když nějaký pořizovatel závěť přinese sepsanou vlastnoručně, vezmeme ji do úschovy, byť nemá ty zmíněné výhody notářského zápisu. To přijde na 1.331 Kč. Musíte pak také počítat s většími náklady v pozůstalostním řízení, jelikož vlastnoručně psaná závěť se musí veřejně přečíst a notář je za toto veřejné čtení závěti honorován. A samozřejmě ji lze zpochybnit…

* Děkujeme za informace (pokračování příště).

Související články (celkem 3)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.