TURNOVSKÁ NEMOCNICE JIŽ PRACUJE VE STANDARDNÍM REŽIMU VČETNĚ OPERAČNÍCH VÝKONŮ A AMBULANCÍ

0

V současné době dochází k uvolňování přijatých opatření v souvislosti s pandemií koronaviru. Jak se postupně od poloviny března do dnešních dnů měnila v naší nemocnici situace, na to jsme se zeptali MUDr. Martina Hrubého, náměstka pro operativní řízení péče v turnovské nemocnici v rámci KNL.

* Bezprostředně po vyhlášení nouzového stavu se na vrátnici turnovské nemocnice objevily zdravotní sestry, které příchozím měřily teplotu, každý navíc musel sdělit, jestli se nevrátil z rizikových oblastí nebo nepřišel do styku s někým, kdo je pozitivní na koronavirus. To byl pohled zvenčí, jak to uprostřed března vypadalo v nemocnici uvnitř?
V rámci Krajské nemocnice Liberec byl ustaven krizový štáb, který vydával zásadní pokyny upravující provoz nemocnic, my jsme podle těchto pokynů upravili i provoz turnovské nemocnice. Omezili jsme plánovanou operativu, byly vyčleněny kapacity zdravotnického personálu pro mimořádnou situaci. Kromě sester na vstupu, které byly v první linii, a moc jim děkujeme za osobní nasazení v době, kdy nikdo nevěděl, jak se epidemie vyvine, jsme také vyčlenili samostatné oddělení určené pro příjem pacientů. Zde se každý, kdo přicházel na hospitalizaci, musel podrobit vyšetření na koronavirus a ještě musel odpovědět na dotazy typu, jestli se nesetkal s někým pozitivním, nebo v posledních dvou týdnech neprodělal onemocnění podobné chřipce. Teprve s negativním výsledkem testu byl vpuštěn na příslušné oddělení.

* Přes toto síto, které jste vytvořili, se nikdo pozitivní nedostal.
Přesně tak. Za celou dobu jsme na tomto oddělení zachytili jen jednoho pacienta s onemocněním covid-19, a ten byl bezprostředně odeslán na infekční oddělení liberecké nemocnice. Dovnitř naší nemocnice se dotyčný ani nedostal. Navíc turnovská nemocnice nebyla primárně určena pro covid pozitivní pacienty. Naším úkolem bylo pouze případné pacienty při vstupu identifikovat. Samozřejmě, kdyby se nákaza více rozšířila, i turnovská nemocnice by se změnila stejně jako ostatní pracoviště v jedno velké infekční oddělení. K tomu ale naštěstí nedošlo.

* Kolik operací se v Turnově ročně provádí?
Je to zhruba 2 500 operací ročně, týdně v průměru kolem 40 až 50. I přes omezení jsme ale akutní a neodkladné operace dělali samozřejmě dál, bylo jich kolem deseti týdně.

* Nyní jsme ve fázi uvolnění přijatých opatření…
Od pátku 14. května je již vstup do nemocnice volný, vstupní filtr byl zrušen a kontrola probíhá už pouze na konkrétních pracovištích nemocnice. Postupně se vracíme k normálu. Byl plně obnoven standardní provoz ambulancí, rozjely se také plánované chirurgické a ortopedické operace. Vše probíhá za přísných hygienických podmínek, nikdo nemusí mít obavu, že by se v nemocnici nakazil. Kdybychom měli jakékoli podezření na infekci, máme už mechanismy, jak rychle jednat. Tady je namístě zdůraznit, že je nanejvýš potřeba vrátit se ke standardní zdravotnické péči, aby nedošlo ke zhoršení běžného zdravotního stavu populace! Není jen koronavirus, který ohrožuje její zdraví.

* A co roušky, stanou se běžnou součástí našeho života?
Určitě bude třeba se i nadále chránit, hlavně tam, kde je více lidí pohromadě. Hlavní cestou přenosu infekce je kapénka. Z tohoto pohledu roušky plní svoji úlohu výtečně, ať jsou šité doma nebo speciální zdravotnické. Rouškami chráníme hlavně ostatní ve svém okolí. Netroufám si ale tvrdit, že už budeme nadále chodit do obchodů a za kulturou jen v rouškách. To myslím, že pomine. Nicméně ale třeba v případě vln chřipkových onemocnění myslím, že si je lidé budou brát. Dosud jsme na ně nebyli v našich zeměpisných šířkách zvyklí, to se ale hodně změnilo…

* Je tu také téma případné druhé vlny koronaviru?
Nejsem epidemiolog, netroufal bych si tady něčím strašit. Co je ale pro mě zásadní: Kdyby druhá vlna přišla, hodně jsme se naučili, jsme lépe připraveni. Máme zažité postupy a mechanismy, doplnili jsme ochranné pomůcky, i v rámci naší nemocnice jsme se naučili v případě nutnosti rychle reagovat. Tak bych nějaký velký strach neměl…

* Děkujeme za rozhovor.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.