POMNÍK TGM V TURNOVĚ (ANKETA ZASTUPITELŮ)

0

Turnovští zastupitelé na svém veřejném zasedání ve čtvrtek 15. srpna projednali záměr umístění sochy prezidenta Masaryka buď v parčíku u Billy u nádraží, nebo ve Skálově ulici. Pro prostor u nádraží by hovořila skutečnost jeho jediné návštěvy Turnova v roce 1922, kdy přijel vlakem. A právě k tomuto kulatému výročí by socha prvního našeho prezidenta města v Turnově stát. Pro záměr hlasovalo všech 23 přítomných zastupitelů.

„Osobně se domnívám, že Turnov by měl mít soudobý pomník TGM, který bude trvale současným i budoucím generacím připomínat jeho zásluhy o československou státnost, víru v pravdu i osobní nasazení. Vnímám to zvláště teď, v době demokracie, svobody, relativního bohatství společnosti. Často právě v povrchním vnímání světa, v chybějícím ukotvení pro morální zásady může být skryto nebezpečí budoucí totality,“ uvádí starosta Tomáš Hocke.

Zatím jsou pouze vytipována dvě místa možného pomníku, a to v parčíku Na Sboře a v Turnově II v přednádražním prostoru vedle supermarketu Billa. Jasná není ani skutečnost, jestli by se mělo jednat o „standardní“ pomník, nebo o pomník v moderním, netradičním pojetí. Předpokládané náklady jsou zhruba 120 tisíc Kč na samotnou soutěž a jeden až jeden a půl milionu na realizaci. A protože zastupitelé se zhotovením pomníku našeho prvního prezidenta souhlasili, bude se nyní diskutovat o jeho konečném umístění a také o formě. Světlo světa by měl pomník spatřit v roce 2022 (TGM navštívil Turnov pouze jednou, a to 17. září 1922). -pch-

ANKETA ZASTUPITELŮ

Otázka zní: Zastupitelstvo města v srpnu projednalo materiál týkající se umístění pomníku Tomáše Garrigue Masaryka ve městě, který by připomínal současným i budoucím generacím zásluhy o československou státnost i víru v pravdu. Jak by podle vás měl pomník vypadat? Viděli jste během letních dovolených v jiných městech nějaké nápady, které vás oslovily a líbily by se vám i v Turnově?

Ing. arch. VÁCLAV HÁJEK, zastupitel za Nezávislý blok
Už nějaký čas se vede diskuze, jestli je dobré pomník Tomáše Garrique Masaryka v našem městě postavit, či ne. Osobně si myslím, že tuto významnou osobnost naší historie, která se zasloužila o československou státnost, je stále velmi důležité si připomínat. Velikou otázkou však zůstává její umístění a vzhled.
Bylo prověřováno mnoho míst, kde by umístění pomníku bylo možné, a nakonec ze všech variant byla vybrána dvě místa. Jedním z míst je prostor Na Sboře, kde se v současné době nachází dožívající dřevěná skulptura od Jožky Černého, druhým vybraným místem je park u sídliště u nádraží. Z mého pohledu je varianta u nádraží lepší hned z několika důvodů. S turnovským nádražím se totiž pojí návštěva Tomáše Garrique Masaryka 17. září 1922 při jeho „semilské“ cestě. Z pohledu koncentrace pomníků a uměleckých objektů je také lokalita nádraží trochu pozadu v porovnání s centrem města. Posledním aspektem hovořícím pro lokalitu na nádraží je plánovaná revitalizace parku na sídlišti a prostoru před Billou. Protože by návrh a následná realizace samotného objektu měla vzejít z umělecké soutěže, je důležité její dobré zadání. Krom samotného vzhledu je potřeba i dobře promyslet umístění ve veřejném prostoru a vztah k jejímu okolí.
V případě umístění v rámci revitalizovaného území na nádraží bych se osobně nebál pomník Tomáše Garrique Masaryka koncipovat v moderním pojetí. V nedávné době byla na Moravském náměstí v Brně instalována skulptura Tomáše Garrique Masaryka od designéra Maxima Velčovského. Takový přístup k umění ve veřejném prostoru je mně blízký a rád bych, kdyby něco podobného mohlo vzniknout i v našem městě.

LUKÁŠ BĚLOHRADSKÝ, zastupitel za ODS
Dr. Tomáš Garrigue Masaryk, prezident osvoboditel, národní hrdina a ztělesnění demokracie, stejně jako výjimečnosti prvorepublikového Československa, si jistě zaslouží pocty ze strany turnovských občanů, reprezentovaných svými zvolenými zastupiteli. Věřím, že návštěva pana prezidenta v roce 1922 byla na dlouho zapsána v srdcích našich předků a jsem přesvědčen, že dnešní doba si žádá, abychom tohoto velkého muže našeho národa znovu a znovu připomínali, stejně tak, jako bychom měli naše děti učit, že demokracie není ani zadarmo, ani samozřejmost…
Podle mého názoru je umístění pomníku v Turnově žádoucí a já ho budu rozhodně podporovat. Z mého pohledu by bylo vhodné umístit pomník do blízkosti vlakového nádraží, např. přímo naproti hlavnímu vchodu, nebo do v budoucnu nově zrekonstruovaného parku před nádražím. Jsem obvykle zastáncem moderního umění a nemám problém s uměním abstraktním, ale zároveň jsem přesvědčen, že do města by se hodilo spíše klasické vyobrazení našeho prvního a pro mě zatím rozhodně našeho nejvýznamnějšího státníka, „tatíčka“ Masaryka.
O prázdninách jsem procestoval velký kus naší krásné vlasti, kterou koneckonců brázdím jako stavitel dětských hřišť již mnoho let. Musím říci, že asi nejvíce mě zaujalo, jak se všude snaží vyzdvihovat místní produkci, řemeslníky, zemědělce, podnikatele, prostě podporují se všichni navzájem a tím více vzkvétá jejich město a kraj.
Apeluji tímto na vedení města i na vás, své sousedy a spoluobčany, buďme hrdí na Turnov a na Český ráj, podporujme místní a podpoříme všichni sami sebe a budoucnost naší domoviny.
Abych ale konkrétně řekl, co mě by se líbilo v Turnově v následujících letech, byl by to rozhodně velký přírodní koupací biotop v Dolánkách, nebo v nivě Jizery. Je to věc již odzkoušená a spolu s dobudováním dalšího úseku cyklostezky až do Svijan a vznikem dalších atrakcí, jako budou např. Měšťanský pivovar nebo unikátní horolezecké muzeum, by významně doplnila nabídku trávení volného času pro turisty i občany Turnova.
Přál bych si, aby Turnov byl opravdu atraktivním a pulzujícím srdcem Českého ráje.

Ing. MICHAL KŘÍŽ, zastupitel za ANO 2011
Je ostudné, že Turnov pomník nebo sochu prvnímu československému prezidentu ani 30 let po revoluci nemá. Namísto různých pseudouměleckých děl, jejichž význam nikdo nechápe (ano, narážím na „radiátor“ před Střelnicí) se důstojný pomník Prezidentu Osvoboditeli mohl odhalit již loni, při stém výročí vzniku Československa. Nechci být kritik za každou cenu, takže vítám snahu splatit tento dluh alespoň do budoucna, ke stému výročí Masarykovy návštěvy Turnova v roce 1922.
Socha Masaryka rozhodně patří do lokality u železničního nádraží. Jednak právě sem Masaryk přijel, a právě zde též proběhly veškeré oficiality a uvítání trvající několik hodin. Pokud můžeme v nadsázce říct, že nějakou část Turnova poznal prezident nejdůkladněji, pak právě tuto. Druhý důvod, proč by socha měla stát zde, je ukryt v kronikách města. Jak jsem se dozvěděl, první pozvání TGM dorazilo na Pražský hrad z redakce Hlasů Pojizerských, sídlících tehdy v domě Kudrnáčovy Turistické poptavárny v dnešní Nádražní ulici. Já osobně bych Masarykův pomník zakomponoval do parčíku, který má vzniknout před Billou. Umělecké prvky v této části města citelně chybějí, a právě socha TGM by místo mohla pozvednout. To je třetí důvod hovořící pro tuto lokalitu.
A jak by měl pomník/socha vypadat? Masaryk v roce 1922 navštívil školu i učebny šperkařské školy. Co třeba svěřit realizaci této škole, kterou se jindy chlubíme? Je to jen nápad, ale osobně jsem přesvědčen, že by autorem měl být někdo spojený s Turnovem. V tisku jsem se nedávno dočetl, že socha by podle vedení města měla být netradiční, nic klasického. Souhlasím, že umění nelze svazovat žádnými pravidly, ale například socha Masaryka vyvedená jako prolézačka, kterou odhalili v Brně, je podle mě ten nejlacinější druh umění, snažící se o prvoplánové šokování. Snad u nás v Turnově budeme moudřejší. Když už se chceme inspirovat jinde, což tak učinit třeba v řešení dopravy? Na myšlenku podzemního parkování a parkovacích domů totiž současná vládní koalice zcela rezignovala. A za to jim po sto letech rozhodně nikdo pomník nepostaví…

IVAN KUNETKA, zastupitel za PROTO
Socha TGM v Turnově… Vzejde-li ze soutěže něco zajímavého a neotřelého, co dokáže o TGM vyprávět po 100 letech moderním výtvarným jazykem, proč ne. Marně ale vzpomínám, kdy se tak těžká věc povedla jinde. Snad jen jezdecké sochy v Hranicích a Lánech… Po republice jsou desítky památníků TGM,vesměs vzniklých za 1. republiky. Poté byly několikrát káceny a znovu vztyčovány. Sochy ušlechtilého muže v důstojném postoji státníka, které ale už dnes příliš emocí ani otázek nevyvolávají…
Jak vlastně vnímáme jeho dílo nebo odkaz? Nestala se z muže, který se zasloužil o stát, jen vybledlá vzpomínka povinné úcty a tak trochu klišé? Když třeba vidím pod portrétem asketického starého pána s přísně zdviženým ukazovákem sněmovat kdysi nejsilnější stranu zaštiťující se jeho odkazem, držící nyní u moci trestně stíhaného agenta StB, který se mimochodem jeho výroky a odkazem také ohání, říkám si, že se nám to celé nějak posunulo… Ano, TGM se nepochybně zasloužil o stát, demokracii a svobodu. Možná je ale nyní stav toho zděděného státu takový, že bude nutné o svobodu opět po mnoha letech bojovat. A možná opravdu. Jestli spíš raději nepřipomenout osobnosti, které nemají po celé zemi desítky soch a které dokázaly za svobodu i ideály, se kterými Masaryk republiku budoval, bojovat „do hrdel i statků.“ – Gabčíka. Kubiše. Palacha. Zajíce. Balabána. Morávka. Horákovou. Mašína. Mašínovou. A jejich syny. A mnoho, mnoho dalších.
Tak nevím…

Ing. ZBYNĚK MIKLÍK, radní za Českou pirátskou stranu
Když jsme téma pomníku Tomáše Garrigue Masaryka v radě města projednávali, byl jsem pro realizaci pomníku a rád bych, aby měl „netradiční zpracování”. Slovo netradiční nemyslím ve významu popírání tradic, ale ve smyslu netradičního zpracování tak, aby to nebyla jen socha na vysokém piedestalu, kolem které se projde a časem ji bereme jako samozřejmost, socha, ke které nakonec už ani ty oči nezvedneme.
To, že T. G. Masaryk přicestoval do Turnova v roce 1922 vlakem, mně tak nějak předurčuje i vhodné umístění, které bych viděl v Turnově II.
T. G. Masaryk představuje symbol rovné a čestné politiky, pravdy a lidskosti. Čest, pravda a lidskost – to jsou slova, která mě v souvislosti s prezidentem Masarykem napadnou jako první a rád bych, aby se tato slova v pomníku promítla. Líbila by se mně třeba lavička v parku, na kterou bych si mohl k panu prezidentovi přisednout. Asi bych mu povyprávěl o tom, co máme na Hradě dnes, a že bude snad za pár let lépe. V Prostějově mají takovou sochu básníka Jiřího Wolkera umístěnou – hádejte kde? Na náměstí T. G. Masaryka…
Nebráním se žádné variantě, včetně diskutovaného pomníku – „prolézačky”, která stojí v Brně na Moravském náměstí. Bude záležet na tom, s čím architekti přijdou. Každopádně Jiří Wolker v Prostějově se mně líbí. Možná pomníky takového nevšedního zpracování něčím pohoršují, zneklidňují, nejsou dostatečně důstojné. Ve mně ale taková díla vzbuzují pozitivní emoce, zájem, myšlenky, komunikaci, otázky a také onu lidskost. To vnímám jako osobně důležité a monumentální, studené sochy mně nic moc neříkají. Zřejmě jsou to i pozůstatky bronzového Klementa Gottwalda v nadživotní velikosti, ke kterému jsem jako pionýr musel chodit s mávátkem a nezanechalo to ve mně žádné pozitivní stopy, i když se jistě jednalo z pohledu řemesla o povedené sochařské dílo.
Je mně jasné, že to bude pro architekty výzva a těším se na jejich nápady. Pro lepší představu o tom, co si lidé v Turnově přejí, bych rád uskutečnil anketu o jednotlivých návrzích.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.