BUDOVA BÝVALÉHO SIROTČINCE PŘIPRAVENA K ZAHÁJENÍ REKONSTRUKCE

0

Budova ve Skálově ulici čp. 466 byla původně vystavěna jako turnovský sirotčinec. V posledních letech objekt sloužil jako služebna městské policie a sídlili zde úředníci odboru přestupkového řízení a část pracovníků odboru dopravy včetně zkušebního komisaře autoškoly. Části budovy byly dále pronajímány soukromým subjektům pro komerční činnost.

Město Turnov mělo dlouhodobě zájem na rekonstrukci objektu bývalého sirotčince pro centralizaci městského úřadu, prodej budovy čp. 72 ve Skálově vše urychlil. V roce 2016 zastupitelé města schválili prodej této budovy Libereckému kraji, jehož příspěvková organizace Muzeum Českého ráje Turnov zde bude provozovat expozici horolezectví. Z toho důvodu bylo třeba vyřešit, kam přemístit odbory z budovy čp. 72. Jasným řešením se stalo využití budovy čp. 466, která však v tuto chvíli nesplňuje potřebná kritéria.

Záměrem města je rekonstruovat budovu bývalého sirotčince a tím centralizovat odbory městského úřadu, které jsou nyní rozmístěny ve třech různých objektech ve Skálově ulici. Pracovníci MěÚ tak budou v budoucnu sídlit jen v budově historické radnice na náměstí Českého ráje a ve Skálově ulici čp. 466, kde se plánuje také vybudování parkovacích ploch pro automobily pracovníků a klientů úřadu. Cílem rekonstrukce je vytvořit moderní a bezbariérovou kancelářskou budovu.

Pro zahájení rekonstrukce bylo nutné učinit přípravné kroky a zároveň vystěhovat a nalézt přechodné působiště úředníkům a městské policii.
Městská policie Turnov má nejkomplikovanější situaci, takže její operační středisko a zároveň služebna je dočasně umístěno ve stavebních buňkách před budovou čp. 466. Zkušební komisař nově sídlí v budově čp. 84 u správního odboru a zkoušky se budou provádět v zasedací místnosti odboru sociálních věcí. Pracovníci odboru dopravy byli přemístěni ke zbytku pracovníků tohoto odboru do budovy čp. 72. Odbor přestupkového řízení byl přestěhován do prvního patra budovy spořitelny na náměstí Českého ráje. Vchod k odboru je z boku budovy z Mikulášské ulice.

Práce na rekonstrukci budovy začnou 1. srpna, termín dokončení je stanoven na 30. října 2018. Výběrové řízení na stavbu vyhrála firma Termil Jablonec nad Nisou. Náklady mírně přesahují 48 milionů korun, úhrada proběhne bez dotace, tedy z rozpočtu města.

(Tva s využitím TZ města Turnov)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.