15 LET ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZO ČSOP KŘIŽÁNKY

0

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody slaví 15 let své činnosti na území Jičínska a Českého ráje. Přijďte v pátek 28. září od 14 hodin k informačnímu středisku CHKO Český ráj Věžák na břehu Věžického rybníka u Krčkovic na oslavu spojenou s derniérou výstavy Kouzlo starých stromů a s poutavou přednáškou o projektech OSN pro životní prostředí v Africe a Česku.

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je největším nevládním sdružením organizací v České republice, sdružující zájemce o ochranu přírody a krajiny. Zaměřuje se především na dobrovolnou práci pro přírodu. Jednou ze základních organizací je ZO ČSOP Křižánky, která již patnáct let působí v širší oblasti Českého ráje.

„Křižánky“ vznikly v roce 1992 s předsevzetím, že zachrání poslední mokřadní louky na Jičínsku. Inspirací pro název byl tragický osud v roce 1990 vyhlášeného Chráněného přírodního výtvoru Křižánky u Libáně na jihu okresu Jičín.

Za uplynulé roky byla činnost sdružení velmi bohatá a pestrá. Slatinná louka v Přírodní památce Křižánky dnes patří k nejbohatším lokalitám orchideje prstnatce Fuchsova. Podařilo se obnovit pravidelnou péčí louky u Jinolických rybníků a další v okolí Prachovských skal, Libunecké rašeliniště, slatinné louky na Byšičkách u Lázní Bělohradu, Farářovu louku u Hořic. Od začátku se věnujeme obnově druhově bohatých luk výsevem regionálních směsí osiva planých druhů vypěstovaných v Plantě naturalis v Markvarticích. Spolupracujeme s majiteli luk a proto jsme založili Pozemkový spolek Český ráj. Vlajkovými druhy rostlin jsou pro nás orchideje, jejichž výskyt každoročně monitorujeme a dokumentujeme.

Dokumentace a péče o památné stromy Jičínska, záchrana Lískovické kaštanové aleje, výsadby stromů a obnova návsi v Zámostí je další významnou činností Křižánek.

Každé jaro patří pravidelným transferům obojživelníků přes úseky silnic v Lázních Bělohradu, u Vysokého Veselí, Slavhostic, v Podtroseckých údolích a u Rakous. Podařilo se nám tak zachránit více jak 20 tisíc různých druhů žab a čolků před koly aut.

Ptáci, to je další skupina zvířat, které se intenzivně členové věnují. Instalace ptačích budek, monitoring, kroužkování u rybníka Zrcadlo, patronace nad ptačí oblastí Rožďalovické rybníky či vítání ptačího zpěvu se staly již  tradicí.

Naše organizace provozuje jednu z nejstarších záchranných stanic pro hendicapované živočichy v Libštátě. Bylo zde ošetřeno již na tisíce poraněných živočichů, především ptáků. Stanice se specializuje i na odchov mláďat handicapovaných rodičů sovy pálené a čápa bílého.

Velmi intenzivně se věnujeme environmentální osvětě a výchově. Jsme partnery projektů podpořených Evropským sociálním fondem a Informační centra chráněných krajinných oblastí ČR. Provozujeme ekoporadnu v Jičíně, ekocentrum Věžák, jsme spoluzakladateli Střediska ekologické výchovy Český ráj. Výstavy, přednášky, exkurze pro školy a veřejnost, Den Země – úklid Českého ráje patří k naší pravidelné činnosti.

Za období 15 let jsme vydali desítky informačních letáků, pohlednic, omalovánek, map, průvodců a sborníků. Vrcholem všech těchto činností bylo vybudování a rekonstrukce naučných stezek v Údolí Plakánek, na Hruboskalsku a v Sedmihorkách. Naší nadějí pro budoucnost je práce s dětmi – mladými ochránci přírody BIOS z Nové Paky. Zcela novou agendou je oblast Udržitelné spotřeby a výroby, propagace třídění odpadů, zelené úřadování a využívání alternativních zdrojů energie.

Na základě analýzy a sběru odborných dat rozhodně vystupujeme proti záměrům, které směřují k devastaci  přírody a krajiny Českého ráje. Kampaň za záchranu Valdštejnské lodžie byla zakončena mezinárodní konferencí, vydáním vědeckého sborníku. V současnosti spolupracujeme na kampani proti výstavbě rychlostní komunikace R35 přes Český ráj. Účastníme se správních řízení, projednávání územních plánů, krajských koncepcí a strategií, protože se zajímáme o místo, kde žijeme a chceme občanskou společnost.

Z původních pěti členů máme již 60 členů – odborníci, učitelé, profesionální a amatérští ochránci přírody, studenti, žáci, ale především lidi, kterým není lhostejné jejich okolní prostředí, a kteří jsou odhodlaní pro jeho zlepšení přiložit ruku k dílu. Snažíme se profesionalizovat, díky podpoře z úřadů práce a projektů ESF, máme v současnosti šest zaměstnanců.

Sdružení velmi úzce spolupracuje s Regionálním muzeem a galerií v Jičíně a Správou Chráněné krajinné oblasti Český ráj.

Na činnost získáváme peníze formou projektů a grantů od Královéhradeckého kraje, Libereckého kraje, ÚVR ČSOP, AOPK ČR, Lesů ČR, nadací a sponzorů.

Přehled o naší činnosti najdete na http://www.csopkrizanky.cz

Předsedkyní ZO ČSOP Křižánky je Mgr. Petra Zíková, zakladatelkou sdružení RNDr. Lenka Šoltysová.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.